Hz. İsa’nın Ölüleri Diriltme Duası

Hz. İsa (as), Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Bir mu’cize eseri, babasız olarak ve Kur’an-ı Kerîm’e göre Hz. İsa (a.s)’ın annesi Hz. Meryem’dir. Meryem, yine Kur’an’da ismi geçen dört seçkin aileden biri olan İmrân ailesinden idi.

Hz. İsa (as) Allah’ın izniyle ölüleri diriltme mucizesi gösterirken okuduğu dualar şöyledir:

“Ya Hayy, Ya Kayyûm!..” (bk. Razi, Âl-i İmran 49. ayetin tefsiri; Sâlebî, Arais, s.394)

“Ey Allah’ım! Semâ’da İlâh sensin! Yerde İlâh, sensin!
İkisinde de senden gayrı İlâh yoktur!
Göklerde Cebbar olan, sensin! Yerde Cebbar olan sensin!
İkisinde de senden gayrı Cebbar olan, yoktur!
Göklerde Hükümdar olan, sensin! Yerde Hükümdar olan, sensin!
İkisinde de senden gayrı Hükümdar yoktur!
Göklerde hüküm, senindir! Yerde hüküm, senindir!
İkisinde de senin hükmünden gayrı hüküm yoktur!
Senin, yer yüzündeki kudretin, semâdaki kudretin gibidir!
Senin, yer yüzündeki saltanatın, semâdaki saltanatın gibidir!
Ben, senin şerefli isimlerinle, senden dilekte bulunuyorum!
Hiç şüphe yok ki, sen, her şeye Kadirsin, senin her şeye gücün yeter!” (Sâlebî-Arais, s. 390)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here