Altıncı Say Duası (Safa ve Merve)

Sa’y Nasıl Yapılır?
Sa’y yapmak isteyen kişi; öncelikle Hacer-ül Esved’i istilam (selamlamak) eder. Ardından Safa tepesine çıkar ve sa’y yapmaya niyet eder.

Niyet eden kişi; tekbir, tehlil getirir, zikir çeker ve dua okuyarak Merve Tepesi’ne doğru yürür. Yeşil ışıklı direklere ulaşan kişi (yalnızca erkekler); bu direkler arasında koşar adımlarla yürür. Hervele ismi verilen bu ibadet esnasında kişi aşağıdaki duayı okur.

“Rabbim! Günahlarımızı bağışla. Bize merhamet et. Bize ikram et. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kusurlarımızı biliyorsun, bunları affet. Çünkü Sen mutlak güç, kerem ve ihsan sahibi olansın.”

Merve Tepesi’ne varıldığında sa’y’ın ilk şavtı da tamamlanmış olur. Merve Tepesi’ne varan kişi; burada Kabe’ye döner; tekbir, tehlil ve salavat-i şerife getirir ve Allah’a dua eder.

Aynı şekilde diğer şavtları da tamamlayan kişi; 7. şavttan sonra Merve Tepesi’ndeyken Kabe’ye döner ve dua eder.

Sa’y yapan kişi; ardından tıraş olur ve ihramdan çıkar. Tıraş olma aşamasında bir kişi; başka bir hacı ya da mutemir adayını tıraş edebilir. Ancak kişi; haccın çeşitlerinden biri olan kıran ya da ifrad haclarından birine niyet ettiyse; ihramdan çıkamaz ve diğer ibadetlerine devam eder.

Sa’y yapmak; hac ve umre ibadetinin vacipleri arasındadır. Bu yüzden de eksiksiz bir şekilde yapılması zorunludur.

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım…

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlamlaştır. İnkarcı toplumlara karşı bize yardım et!

Rabbimiz! Bizi inkârcıların baskı ve şiddetine maruz bırakma! Rabbimiz, bizi bağışla. Şüphesiz sen mutlak güç ve hikmet sahibisin.

Allahım! Şüpheden, şirkten, münafıklıktan, haktan ayrılmaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin