Camiye Giderken Okunacak Dua

Camiye girerken hangi dua okunur belki bir çoğumuz bilmiyordur buda öğrenmek için bir vesile olsun inşaallah. Müslümanların ibadet gayesiyle toplandıkları yer, olan camilerimiz önemli yerler olmasından dolayı girip çıkarken dua etmek ve bunu alışkanlık haline getirmek lazımdır. Bu sebeple bizde camiye girerken okunan dualar‘ı derledik. Cami, ilâhî rahmet ve mağfiretin bolca indiği, rahmet melekle­rinin en çok uğradığı kutsal yerdir. O bakımdan içerisine girilirken de, çıkılırken de İslâm’ın koymuş olduğu adaba uymak müstehabdır.  Böylece camiyi diğer yerlerden giriş çıkışımızda da ayırt etmiş oluruz. Öncelikle Bu duayı Peygamberimiz’den İbn Abbas Hazretleri rivayet ediyorlar:

camiye girerken okunacak dua arapça
Allahümmec’al fi kalbî nûran ve fi lisânı nûran ve’c-al fi semi nûran ve’c-al fi basari nûran ve’c-al halki nûran ve emâmi nûran ve’c-al-min (fevki nûran. Allâhümme ğa’tinî nûran.

Mânası: Allah’ım benim kalbimde nur kıl, lisanımda (dilimde) nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, arkamda nur kıl, önümde nur kıl, üst tarafımda nur kıl! Allah’ım bana nur ver.» (Sahih-i Buhâri – Müslim).

2 — Peygamberimizden Ebû Saidi’l-Hudrî Hazretleri de şu duayı rivayet buyuruyorlar:

Allâhünıme innî es’elüke bihakkı’s-sâilîne alayke ve bihakkı mem-şâe hazâ ileyke. Feinnî lem ahruc eşeren vela betaran velâ riyâen velâ süm’aten. Haractü ittikâe sehatıke veb-tiğâe merdâtike. Fees’elüke en yünkızeni mine n-nâri ve en tağfire li zünûbî. înnehü lâ yağfi-ru’z-zünûbe illâ ente. (Sünen-i Ibn Mâce).

Mânası: «Ey benim Allah’ım! Senin lütfundan isteyenlerin hakkı için ve bu benim senin rızana muvafık olarak yürümemin hakkı içiıı senden istiyorum. Ben şirk, azgınlık, riyâ (gösteriş) ve herkese du-vuımak için çıkmadım. Ancak ben senin gadabından korktuğum ve rızana uygun hareket etmek için çıktım. Senden, beni cehennem ateşinden kurtarmanı ve günahımı afvetmeni istiyorum. Çünkü senden başka günahları afvedecek kimse yoktur, ancak Sen varsın.»

Ehemmiyetine binâen söylüyoruz: Şu 4 şey mutlaka yapılmalıdır.

1 — Camiye girerken sağ ayakla ve besmele çekerek girilir.

2 — Allâhümmeftah lenâ hayral bâb (yâ Rabbî, bizim için hayırlı olan kapılar aç) diye dua edilir.

3 — Neveytül i’tikâfe hattâ en ahruce (çıkana kadar itikâfe niyet ettim) denir.

4 — Sübhânallâh, velhamdûlillâh. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym, denir.

Bu duâ, 2 rek’at tahıyye-i mescid namazı kılmadığınız için söylenir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin