Cenaze Namazı Duası

Çoğumuzun cenaze namazında hangi dualar okuduğu neler söylediğini merak etmişizdir. Bu nedenle hayatını kaybeden müminlerin ebediyete yolculuklarında yanlarında olmak cenaze namazlarına katılıp ruhlarına dua etmek bir görevdir. Cenaze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında dua olmak üzere bir farz-ı kifayedir. Cenaze namazı, hicretin birinci senesinde Medine-i Münevvere’de farz kılındı.

Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirdir. Cenaze namazında iftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah’a hamd ve senâ etmek, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir.

Cenaze namazında, birinci tekbirden sonra, sübhâne-ke (“ve celle senâüke” ile beraber) okunur, ikinci tekbirden sonra, salli, barik okunur. Üçüncü tekbirden sonra, cenaze duası okunur.

Cenaze duası Türkçe: Allahumme’ğfir li hayyinâ ve meyyi-tinâ ve şahidinâ ve ğaibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sa-ğirinâ ve kebirina. Allahumme men ahyeytehû min-nâ feahyihî alâ’l-islâmi ve men teveffeytehû minnâ fe-te-veffehû alâ’l-iman. Ve hussa hazâ’I-meyyite bi’r-rav-hi ve’r-rahati ver rahmeti ve’l-mağfirati ve’rıdvan. Al-la-humme in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne musî’en fetecâvez anhu ve lekkihi’l-emne va’l-buşrâ ve’lkerameteve’z-zulfâ. Allahümmecal kabrehü rav-daten minriyadılcinani velatecal kabrehü hufreten minhuferinnirani rabbiğfirli velivadeyye velilmü’minine velmü’minati velicemiilmüslimine velmüslimati el-ahyai minhüm velemvati birahmetike yâ erhame’r-rahimin. (Cenaze kadın ise, “…hussa’dan sonraki zamirler müennes olarak okunur)

Cenâze duâsı yerine, Rabbenâ âtinâ…, veya yalnız Allahümmagfir leh demek veyahut duâ niyeti ile besmelesiz Fâtiha-i şerife okumak da olur. Duâ okumak, meyyitin afvına sebep olur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin