Hacerül Esved Duası ve Okunuşu

HACERİ ESVEDDE OKUNACAK DUA
Hacerül Esved taşı :
Kâbe-i muazzamanın doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve Cennet yâkutlarından olan parlak, siyah taş.  Üç büyük ve birkaç tane de küçük parçadan müteşekkildir. Etrafı gümüş bir halka ile çevrilidir. Bir başka ismi, Ruhu’l-Esved’dir.

Hz. Peygamber (asm)’in hacerülesvedi öptüğü, ayrıca Vedâ Haccı’nda hasta olduğu bir sırada devesinden inmeden tavâf sırasında değneğiyle ona dokunduğu; bir başka zaman da eliyle selâm verdiği rivâyet edilmektedir.

Hacer-i Esved önüne gelindiğinde eller kaldırılarak «Allalıü Ekber» denilir. Eller indirilip şu dua okunur:

Okunuşu : Lâ ilahe illallah Velhamdü lillâh. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Mânası: «Allah’tan başka ilâh yoktur ve hamd Allah’a mahsustur. Allah’ım, Muhammed aleyhisselâma ve ehl-i beytine rahmet eyle.»

Eğer mümkün olursa Hacer-i Esved öpülür. Mümkün değilse sağ el değdirilip, elin içi öpülür. O da mümkün değilse karşıdan karşıya eller Hacer-i Esved’e doğru kaldırılıp, içi ona doğru döndürülür. Sonra şu dua okunur:

Okunuşu : Allâhümme îmanen bike ve tasdikan bikitâbike ve vefâen biahdike ve’t-tibâan lisunneti nebiyyike Muhammedin sallâllahü teâlâ aleyhi ve sellem.

Mânası: «Allah’ım, sana iman ettim, kitabını tasdik ettim, sana verdiğim sözü tutuyorum ve senin Peygamberin Muhammed (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin sünnetine uydum.»

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin