Nefis Terbiyesi İçin Okunacak Dualar

Belki çoğumuz nefsimize karşı yenik veya isteklerine karşı duramıyoruz. Peki Nefsi köreltmek için dualar vardmıdır? Hz Peygamberimizin nefis duası yaptığı bir duası varmıdır? Evet Hz Peygamberimiz sallallahu aleyhi vessellem nefse karşı dualar’ı vardır. Nefis için okunan duaları arapçası olmak üzere Türkçe okunuşu ve anlamınada yer verdik. Nefs-i mutmainne, Kur`anda bir yerde geçmektedir: “Ey huzura eren nefis, sen Allah`tan ve O da senden razı olarak Rabb`ine dön!… (lyi) Kullarımın arasına gir!.. Cennetime gir!.. “ (Fecr, 89/27-30).

“Senin en şiddetli düşmanın, iki yanının arasında bulunan nefsindir.” (bk. Gazâlî, İhyâ, 3/4; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/143) anlamına gelen bir hadis rivayeti vardır. Buna göre, en büyük düşmanımız, nefsimizdir.


Okunuşu: “Allâhümme âti nefsî takvâhâ ve zeki-hâ ente hayru men zekkâhâ ente veliyyühâ ve mevlâhâ.”

Anlamı: “Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.” (Müslim, Dua, 73)
Peygamberimiz manevî temizliği ve arınmayı, ahlâkî erdemliliği istemektedir. Duasının kabulü için yüce Allah’ın “velî” ve “mevlâ” isimlerini zikretmiştir.


Okunuşu: (Allahümme irini euzü bike minel aczi velkeseli velbuhli velcübni uel heremi ve azabil kabri. Allahümme atı nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni euzü bike min kalbin la yahşa, ve min nefsin la teşba,ve ilmin la yenfa, ve davetin la yüstecab)

Anlamı: Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Nefsimin sahibi sensin. Allah’ım! Titremeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda sağlamayan ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.


Okunuşu: Allahümme cennibni münkeratl’l-ahlakı ue’l-ehuai ve ue’l-esuai ve’l-edvai.

Anlamı:
Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır. (İbn Hıbban, Ed’ıye, No: 960)

Allâhümme lâ tetrükni ilâ nefsi tarfte aynin”

Anlamı:“Allah’ım,göz açıp kapayacak kadar birsürede bile beni nefsimle baş başa bırakma”
Amin…

Hz.Yûsuf(a.s) bu konuda şöyle yalvarmıştır.
“Ve mâ überrû nefsi,inne’n-nefse le emmâretün b’s-sûi illâ mâ rahime rabbi.” (Yûsus,12/53)

Anlamı : “İnsan,nefsimi temize çıkarmam,çünkü nefis insanı dâima kötülüğe sevkeder,ancak Rabbimin merhamet edip te korudukları hâriç.”

Nefis için İmam-ı Azam’ın duası
O yüceler yücesine isyan ettim, günahlar içine düştüm. Biliyorum, yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah, herşeye gücü yetendir. Kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan! İstemeden de veren, kul sıkışmasa da veren sadece sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yaşarıyor. Senin için ağlıyorum. Sen de tövbemi kabul et. Hatalarımı bağışla. Ya Rabbi! Isyanıma, nefsime mağlup oldum. Bilemiyorum ki, bunun sonucunda kurtulacak mıyım, yoksa helak mı olacağım? Evet, evet. Günahlarım günden güne artıyor. Diğer yandan ömrüm günden güne azalıyor, farkındayım. Sana yöneldim Allah’ım. İşte şimdi ölüm yatağında insanların önünde uzanmışım. Bu zayıf kuluna merhamet et, ey merhamet edicilerin sahibi…

1 YORUM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin