Sa’yın Birinci Şavtının Duası ve Anlamı

Say ederken okunacak şavt dualarını hazırladık. Öncelikle Kabe’de Hac ve umre ibâdeti için Mekke-i mükerremeye gelen kimsenin Mescid-i Haram (Kâbe ve avlusu) yakınındaki Safâ ve Merve tepeleri arasında usûlüne göre Safâ’dan başlayarak Merve’ye ve Merve’den Safâ’ya yedi kere gidip gelmesi. Sa’y, dört gidiş ve üç gelişten ibârettir. Sa’y ederken her bir tepede (Safâ ve Merve’de) Kâbe görününceye kadar tepeye çıkılır. Kabe’nin tavaf edilişinden sonra yapılacak en önemli işlemlerden biri de Safa ve Merve tepeleri arasında ki sa’ydır. Sa’y da yedi şavttan oluşmaktadır.

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım…

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

Rabbimiz, tavafımızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin.

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lüt-feyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Sen tövbeleri çok kabul edersin ve çok merhametlisin.

Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin