Hz Nuh Peygamberimizden Öğüt Dolu Sözler

Hz NUH (a.s.) Peygamberimizden bazı insanoğlunu aydınlatacak bazı nasihat sözleri sizler için derledik. Hz. Nuh (a.s.) Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde diğer Peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan ve “ülü’l-azm” olarak isimlendirilen beş büyük Peygamberden biridir. Rivayetlere göre 950 yıl yaşamıştır. Hz. Nuh (a.s)’a peygamberlik görevi rivayetlere göre 50 yaşında verilmiştir. Hazret-i Nuh’a ikinci Âdem denir. Çünkü yeryüzündeki insanlar Tufan’dan sonra bütün onun neslinden türeyip yeryüzüne dağılmış, aralarında başka başka diller meydana gelmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’dc adı geçen peygamberlerdendir. Hz. Adem’den sonra sapıklığa düşen insanlara peygamber olarak gönderildi. Dokuz yüz elli sene süren öğütlerini dinlemediler.

“Tufan Hadisesi“ vukua gelmiştir. Üç oğhı vardır. Sam, Ham ve Yafes.

Rivayetlere göre; Sam, Arap, Fars ve Rumların; Ham, Sudanlıların; Yasef ise Türkle-rin ilk babasıdır.

Hazreti Nuh’un Oğlu Şam’a Öğütleri

Nuh (a. s) ölüm döşeğinde iken oğlu Şam’a şu öğütleri vermiştir:

“Ey oğlum! Kalbinde zerre miktar şirk olduğu halde kabre girme! Çünkü Allah’ın huzuruna müşrik olarak gelen bir kimse için delil yoktur.”

O “Ey oğlum! Kalbine zerre miktar kibir bulunduğu halde kabre girme! Çünkü büyüklük Allah’ın ridasıdır. Ri-dası hakkında çekişen kimseye Allah gazap eder.”

“Ey oğlum! Kalbini zerre kadar rahmetten ümit kesmiş olarak da kabre girme! Çünkü sapıklığa düşmüş kimseden başkası, Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.”

Sana tavsiyem şudur ki:

“Seni iki şeyden yasaklıyor ve sana iki şeyi emrediyorum:

O Emrim, Lailâhe İllallah ile Sübhanallahi ve bihamdibi kelimeleridir. Bunlar her şeyin duasıdır, halk bunlarla nzıklanır.

“Seni şirkten ve kibirden de yasaklıyorum.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin