İçkili Ölen Veya İntihar Eden Kişinin Cenaze Namazı Kılınır mı

İntihar eden veya içki içen kimsenin cenaze namazım kılmak câiz midir? Dinimiz islam’da hemen hemen hepimiz biliyoruz ki alkol almak içmek günahtır. Diğer taraftanda İntiha’da İslâm`ın haram kıldığı büyük günahlardan birisidir. Alkol içmek veya kendini asmak intihar etmek bütün bunlar haramdır ve müslümana yakışmayan hareketlerdir. İslâm dininde intihar etmek, içki içmek, namazı terketmek ve zinâ gibi bir günah işlemek büyük bir vebâldir. Ayrıca yaptığında’da tövbe etmesi gerekir. Fakat hiç bir günah günahı meşru saymadıkça ” günahı normaldir ne olacak canım hem bu günah sayılmaz” demedikçe adamı dinden çıkarmaz. Yani günah işlemişdir sorumludur ama dinden çıkmaz. Alkollü ölen kişide müslümandır. İntihar eden kişide müslümandır. Can, Allah’ın kula verdiği bir emanettir. Başkasının canına kıymak nasıl günah ise, kişinin kendi canına kıyması da aynı şekilde büyük bir günahtır. Fakat Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre küfre vesile değildir.

Yâni bir kimse kelime-i tevhidi getirip İslâm’ın bütün ahkâmını kabul ederse adı geçen günahlardan birisini veya birkaçını işlese de kâfir olmaz, günahkâr olur. Bunun için diğer müslümanlar gibi onların da cenaze namazı kılınacaktır. Fakat İslâm’ın tümünü veya müslümanım dediği halde İslâm’ın bazı hükümlerini reddederse müslüman sayılmaz. Böyle bir kimsenin dinen cenaze namazı kılınmaz. Kılınsa nazar-ı itibâre alınmaz. Allah’ın indinde makbul değildir.

Islâm bilginlerinin çoğunluğuna göre, intihar eden dinden çıkmış olmaz, üzerine cenaze namazı da kılınır. Hayber Gazvesinde intihar eden Kuzman`ın cehennemlik olduğu bildirilmişse de, cehennemde ebedî olarak kalacağını belirten açık bir ifade yoktur. Bu yüzden intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umulur. Ancak bunun için, intihar edenin son anda mü`min sıfatını taşıması ve intiharın helâl olduğuna itikad etmemiş olması da şarttır. Kalbinde îmanın zerresi olan bir kimse, böyle büyük bir günaha ve kötü akıbete razı olmaz, kendini öldürmeye teşebbüs etmez. İntiharın büyük günah olduğunu pek çok hadîs-i şerîflerinde haber vermiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin