İhramlı İken Sabun ile Yıkanmak Caiz midir

İhramda olan kimsenin hamam v.s. yerlerde sabun ile yıkanması caiz midir?

İhram sözlükte “haram etmek, kendini mahrum bırakmak” anlamına geldiği gibi, “tâzim edilmesi gereken zamana veya mekâna girmek ve bunlara saygı duymak” anlamına da gelir. İhram haccın üç farzından birisidir. Diğer ikisi de Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmektir.

İhramda olan kimsenin hamam v.s. de sabun ile yıkanması Şâfiî mezhebine göre caizdir. Ebû Eyub’dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) de “İhramda iken yıkanırdı” (30).

Hanefî mezhebine göre ise sabunsuz veya kokusu olmayan sabun ile yıkanmakta bir sakınca yoktur. Fakat kokulu sabun ile yıkanmak haramdır (31).

(30) el-Mühezzeb, c. X, S. 113

(31) el-Fıkh ‘ala’l-Mezâhib el-erba’a, c. 1, s. 650; Mebsût, c. 4, s. 8

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin