Müslüman Bir Devlete Vatandaş Olan Gayrimüslime Karşı Hükümetin Görevi Nedir

Müslüman bir hükümet, müslüman olmayan kimseleri vatandaş olarak kabul edip onlarla anlaşma akdini yaparsa, onlara karşı hükümetin görevi nedir?

Müslüman bir hükümetin müslüman olmayan kimseleri vatandaş olarak kabul edip onlarla anlaşma akdini yapsa onlara karşı hükümetin birinci görevi; can ,namus ve mallarım, olabilecek tecavüzlerden korumaktır. Hazreti Ali (k.v.) buyuruyor: “Cizye -İslâm vergisi- vermelerinden en büyük gaye; mal ve kanlarının bizim mal ve kanımız gibi olmasıdır.”

Hz. Ömer (ra) ölüm hastalığında iken, ondan sonra Halife olacak kimseye şöyle vasiyet etti: “Müslümanların himayesi altında bulunan gayr-ı müslimlere verilen ahdi yerine getirip onları korumalıdır” (36).

Cizye “kâfi gelmek; karşılığını vermek, ödemek” mânasındaki cezâ masdarından türemiş bir isim olup İslâm literatüründe tebaadan olan gayri müslimlerin ödedikleri vergiye, harbî olanlardan ayrı tutulmalarına, can ve mal güvenliğine kavuşturulmalarına karşılık sayıldığı için bu ad verilmiştir.

Önceki İçerikBingöl’e Giderken Okunacak Dua ve Anlamı
Sonraki İçerikKur’anı Kerim’de Sağnak ile ilgili Ayetler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here