Vakıf Malında Düşük Kira İle Oturmak Caiz mi

Birisi vakfa ait bir dükkâda ucuz bir fiatla oturuyor, vakfın mütevellisi de mevzuat yönünden duruma müdahale edemediği için kirayı bu şekilde kabul etmeye mecbur kalıyor, kiracı bu durumda mes’ul sayılır mı?

Yüce dinimize göre dükkan ve ev gibi yerlerin normal olarak aylık ücreti ne ise kiraya verileceğinde o ücretle verilmesi gerekir. Şahıs malı ile vakıf malı arasında fark yoktur. Mesela^ kiralık şeyin normal olarak fiatı beş bin ise/¡nütevellinin yedi bine vermesi veya kiracının üçtie bine zörla oturması günahtir.

Vâkıf malı olduğu için fırsat telakki edip ucuz, bir fiatla onu işgal etmek haramdır. Böyle bir durum olur, hükümet müdahale ederse ne âlâ, yoksa mahalle halkı meşru olmayan bu durumu değiştirmek için müdahale etmek zorundadır, hatta kiracı, geçmiş yılların ücretini de telâfi edecektir (18).

Ama normal olarak birisi biç vakjf dükkânı, beş seneye kadar kiraladı, sonra dükkân rağbet kazandı, şimdi kiraya verilecek olsa daha fazla getirse de mütevelli hiç bir talebde bulunamaz. Çünkü kiralandığı zaman kira ücreti normal idi.

Dipnot
8) al-Eşbâh va’l-Nezâir li ibn Nüceym ,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin