Zilkade Ayında Nasıl Niyet Edilir

Zilkade ayı orucu nasıl niyet söylenir
Evet hicri aylardan zilkade ayındayız. Zilkade ayında oruç tutmak istediğimiz zaman bir çoğumuz oruç niyeti etmeden önce o ayın hangi hicri ay veya günüdür diye bakarız. Zilkade (zülka‘de, zilki‘de) kamerî yılın şevvalden sonra, zilhicceden önce gelen on birinci ayıdır. Haram aylardan olduğu için “zü’l-ka‘deti’l-harâm” şeklinde de anılır. Zilhicce ayı, kamerî ayların on ikincisi ve haram aylarından olan Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarının ikincisidir. İçerisinde önemli günleri barındır. Bunlardan bazıları Kurban bayramını, arefe gününü, terviye ve teşrik günleridir. Dolayısıyla Zilhicce ayı mübarek aylar içerisinde sayılmaktadır.

“Haram Aylardan (Muharrem,Zilkade,Zilhicce,Recep’den)üç gün oruç tutana,Allahü Teala dokuz yüz senelik oruç sevabı yazar.” (Hadis-i Şerif,İhyau Ulumi’d-din)

Zilkade ayı, aynı zamanda Erbain-i şerif ayıdır. Bu ayın birinci gününden, Zilhicce ayının onuncu gününe, yani Kurban bayramı gecesine kadar olan kırk gün, Erbain-i şerif günleridir.

İbn-i Abbas radiallahu anh ‘ın rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

“Zilhiccenin ilk on günü tutulan orucun her bireri bir senelik nafile oruca denktir. On gecenin tamamını ihya etmek ise Kadir gecesini ihya etmeye denktir.”
| Tefcirut-tesnim s.170

Zilkade Ayında Oruç Tutarken Nasıl Niyet Yapılır
Öncelikle Oruç tutmak için, “Allah rızâsını gözeterek oruç tutmaya niyet” etmemiz lâzım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Ayrıca Kaza oruçların’da niyet geceden olması gerek yani imsaktan önce kişi niyet etmesi önemlidir.

“Niyet ettim Allah rızası için zilkade ayının orucunu tutmaya” Eğer Ramazandan kazaları varsa

“Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını zilkade ayında tutmaya” diye niyet edilir. Bunun için, oruç kazası olan kimse, bu oruçları tutarken, (ilk kazaya kalan Ramazan orucuna) diye niyet etmeli. Kaza borcumuz yoksa da, yine böyle niyet ederek tutmalıdır.çünkü tutulan bu oruç, zaten nafile olur. Unutulmuş bir kazamız varsa, onun yerine geçer. Böyle olursa, hem oruç borcumuzu ödemiş olur, hem de o mübarek gün için bildirilen oruç sevabına kavuşmuş oluruz

Kürtçe için niyet: Yarabbi mı niyete ez sıbehi roji bı rujyo heyiva zilkade be kaza ramazaneve tu kabilbıki Allahu ekber

Eğer kazası yoksa
Yarabbi mı niyete ez sıbehi roji bı rujyo heyiva zilkade sınnet bıkım Allahu Ekber

Diğer aylarda olduğu gibi o ayın ismini söyliyerek niyet edebilirsiniz.

Büyük arif “Seyyid İbn Tavus” bu ayın fazileti hakkında şunları söylemiştir:

“Zilkade Ayı, zorluk ve sıkıntı halinde dua etmek ve zulümden kurtulmak için dua etmek için çok güzel bir aydır.” Aynı şekilde şöyle demektedir: “Bu ay, duaların kabul olma ayı olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla vakitlerini ganimet olarak bilmeli ve onda hacet oruçları tutulmalıdır.”

Zilkade ayında oruç tutmanın fazileti ve önemi
Ebû Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöylebuyuruyor;

Allah’a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir”| İbni Mâce, Sıyam: 39

İbn-i Abbas radiallahu anh ‘ın rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

“Zilhiccenin ilk on günü tutulan orucun her bireri bir senelik nafile oruca denktir. On gecenin tamamını ihya etmek ise Kadir gecesini ihya etmeye denktir.”
| Tefcirut-tesnim s.170

On günün orunun her günü 100 köle azat etmiş, 100 deve kurban etmiş ve 100 atı Allah yolunda hibe etmiş gibi sevap olur. Tevriye gününün yani 8. gününün orucunda 1000 köle azad etmiş, 1000 deve kurban etmiş ve 1000 atı Allah yolunda hibe etmiş gibi sevap alır. Arefe gününün orucunda ise 2000 köle azat etmiş, 2000 deve kurban etmiş ve 2000 atı Allah yolunda hibe etmiş gibidir.” buyurmuştur.

| Tefcirut-tesnim S.169

Ebû Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöylebuyuruyor;

Allah’a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir”

| İbni Mâce, Sıyam: 39

Huneyde ibni Halid, hanımından, o da Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemin bazı hanımlarından rivayet ediyor:

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem Zilhicce ayının dokuz gününü, Âşura gününü, her aydan üç gün ve ayın ilk Pazartesi ve Perşembe gününü oruçlu geçirirdi”

Ebû Dâvud, Savm: 61

Ebu’d-Derda radıallahu anh Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor: “Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun” buyurdu. Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan’da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur”

| Şir’a

“Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah), tahmidi (Elhamdülillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!”

| Abd b Humeyd, Müsned, 1-257

Abdullah ibni Abbas radiyallahu Anhuma şöyle dedi: “Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

‘Kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah’a en sevimlisi bu günler yani (Zilhicce’nin ilk) on günüdür’ dedi.

Sahabeler:−Ya Resulallah! Allah yolunda yapılan cihad da mı (o günler kadar sevimli) değildir? diye sordular.

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):−‘Evet, Allah yolunda yapılan cihad da! Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şeyi geri döndürmeyen (yani şehid olan) hariç’ diye cevap verdi.”

| Ebu Davud 2428, Buhari 928, Tirmizi 754, İbni Mace 1727

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce’nin ilk on günüdür…’ buyurdu.”

| Terğib ve Terhib 3/22, İbni Hibban

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşlerinden bazısından rivayet edildiğine göre:

“Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Zilhicce’nin dokuz günü, Aşure günü, her aydan üç gün ve ayın ilk Pazartesi ve Perşembesi oruç tutardı.”

Ebu Davud 2437, Nesei 2410

Önceki İçerikAx Kerbela Kürtçe İlahi Sözleri
Sonraki İçerikHz İsa Hala Yaşıyor mu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here