Kur’anı Kerim’de Delilik ile ilgili Ayetler

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Kurani Kerimde delilik hakkında neler söylüyor? Delilik kuranda nasıl geçiyor? Deli ve delilik ile ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Deliliği anlatan ayetler nelerdir? Kuranda Delilikle ilgili arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir?

Araf Suresi, 184. ayet: Sahiplerinde (ya da arkadaşları olan peygamberde) delilikten hiçbir şey olmadığını düşünmüyorlar mı? O, apaçık bir uyarıcıdan başkası değildir.

Araf Suresi, 184. ayet okunuşu : E ve lem yetefekkerû mâ bi sâhıbihim min cinneh(cinnetin), in huve illâ nezîrun mubîn(mubînun).

Mü’minun Suresi, 70. ayet: Yahut: “Onda bir delilik var” mı diyorlar? Hayır, o, onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır ve onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar.

Mü’minun Suresi, 70. ayet okunuşu : Em yekûlûne bihî cinneh(cinnetun), bel câehum bil hakkı ve ekseruhum lil hakkı kârihûn(kârihûne).

Şuara Suresi, 27. ayet: (Firavun) Dedi ki: “Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.”

Şuara Suresi, 27. ayet okunuşu : Kâle inne resûlekumullezî ursile ileykum le mecnûn(mecnûnun).

Sebe Suresi, 8. ayet: “Allah’a karşı yalan mı düzüp uyduruyor, yoksa kendisinde bir delilik mi var?” Hayır, ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir sapıklık içindedirler.

Sebe Suresi, 8. ayet okunuşu : Efterâ alâllahi keziben em bihî cinneh(cinnetun), belillezîne lâ yûminûne bil âhireti fîl azâbi ved dalâlil baîd(baîdi).

Sebe Suresi, 46. ayet: De ki: “Size bir tek öğüt veriyorum: “Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz. Sizin sahibiniz (veya arkadaşınız olan Peygamber)de hiçbir delilik yoktur. O, yalnızca sizi, şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır.”

Sebe Suresi, 46. ayet okunuşu : Kul innemâ eızukum bi vâhideh(vâhidetin), en tekûmû lillâhi mesnâ ve furâdâ summe tetefekkerû, mâ bi sâhıbikum min cinneh(cinnetin), in huve illâ nezîrun lekum beyne yedey azâbin şedîd(şedîdin).

Duhan Suresi, 14. ayet: Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: “(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir.”

Duhan Suresi, 14. ayet okunuşu : Summe tevellev anhu ve kâlû muallemun mecnûn(mecnûnun)

Zariyat Suresi, 39. ayet: Fakat o, ‘bütün kişisel ve askeri gücüyle’ yüz çevirdi ve: “(Bu,) Ya bir büyücü veya bir delidir” dedi.

Zariyat Suresi, 39. ayet okunuşu : Fe tevellâ bi ruknihî ve kâle sâhırun ev mecnûnun.

Kamer Suresi, 9. ayet: Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: “Delidir” dediler. O ‘baskı altına alınıp engellenmişti.’

Kamer Suresi, 9. ayet okunuşu : Kezzebet kablehum kavmu nûhın fe kezzebu abdenâ ve kâlû mecnûnun vezducir(vezducire)

Kalem Suresi, 51. ayet: O inkar edenler, zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. “O, gerçekten bir delidir” diyorlar.

Kalem Suresi, 51. ayet okunuşu : Ve lekad ehleknâ eşyâakum fe hel min muddekir(muddekirin)

Tekvir Suresi, 22. ayet: Sizin sahibiniz bir deli değildir.

Tekvir Suresi, 22. ayet okunuşu : Ve mâ sâhıbukum bi mecnûn(mecnûnin).

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort eskisehir - mersin eskort - ip stresser -

nightmarestresser.net

-
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - mobil ödeme bozdurma - Kiralık bahis sitesi - vbet giriş