Kur’anı Kerim’de Demir ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Kuranda demirle ile ilgili arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Kurani Kerimde demir hakkında neler söylüyor? Demir Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Demiri anlatan ayetler nelerdir?

İsra Suresi, 50. ayet: De ki: “İster taş olun, ister demir.”

İsra Suresi, 50. ayet okunuşu : Kul kunu hicâreten ev hadîdâ(hadîden).

Kehf Suresi, 96. ayet: “Bana demir kütleleri getirin”, iki dağın arası eşit düzeye gelince, “Körükleyin” dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar (bu işi yaptı, sonra:) dedi ki: “Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim.”

Kehf Suresi, 96. ayet okunuşu : Atunî zuberel hadîd(hadîdi), hattâ izâ sâvâ beynes sadafeyni kâlenfuhu, hattâ izâ cealehu nâren kâle âtunî ufrig aleyhi kitrâ(kitren)

Hac Suresi, 21. ayet: Onlar için demirden kamçılar vardır.

Hac Suresi, 21. ayet okunuşu : Ve lehum makâmiu min hadîd(hadîdin)

Sebe Suresi, 10. ayet: Andolsun, Biz Davud’a tarafımızdan bir fazl (üstünlük) verdik. “Ey dağlar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yankıyla ses verin” (dedik) ve kuşlara da (aynısını emrettik). Ve ona demiri yumuşattık.

Sebe Suresi, 10. ayet okunuşu : Ve lekad âteynâ dâvude minnâ fadlâ(fadlen), yâ cibâlu evvibî meahu vet tayr(tayre), ve elennâ lehul hadîd(hadîde).

Mü’min Suresi, 71. ayet: Boyunlarında demir-halkalar ve (ayaklarında) zincirler olduğu halde sürüklenecekler;

Mü’min Suresi, 71. ayet okunuşu : İzil ağlelu fî a’nâkıhim ves selâsil(selâsilu), yushabûn(yushabûne).

Hadid Suresi, 25. ayet: Andolsun, Biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ve kendisine çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik; öyle ki Allah, Kendisi’ne ve elçilerine gayb ile (görmedikleri halde) kimlerin yardım edeceğini bilsin (ortaya çıkarsın). Şüphesiz Allah, büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır.

Hadid Suresi, 25. ayet okunuşu : Lekad erselnâ rusulenâ bil beyyinâti ve enzelnâ meahumul kitâbe vel mîzâne li yekûmen nâsu bil kıst(kıstı), ve enzelnel hadîde fîhi be’sun şedîdun ve menâfiu lin nâsi ve li ya’lemallâhu men yensuruhu ve rusulehu bil gayb(gaybi), innellâhe kavîyyun azîz(azîzun)

İnsan Suresi, 4. ayet: Doğrusu Biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık.

İnsan Suresi, 4. ayet okunuşu : İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelîhi fe cealnâhu semîan basîrâ(basîren)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin