Kur’anı Kerim’de Orta ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Ortayı anlatan ayetler nelerdir? Orta ile ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Kuranda orta ile alakalı arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Orta kuranda nasıl geçiyor? Kurani Kerimde geçen orta hakkında neler söylüyor?

Ra’d Suresi, 10. ayet okunuşu : Sevâun minkum men eserrel kavle ve men cehere bihî ve men huve mustahfin bil leyli ve sâribun bin nehâr(nehâri).

Ra’d Suresi, 10. ayet: Sizden sözü saklı tutan da, onu açığa vuran da, geceleyin gizlenen de ve gündüzün ortaklıkta gezen de (O’nun Katında bilme bakımından) birdir.


Ra’d Suresi, 39. ayet okunuşu : Yemhûllâhu mâ yeşâu ve yusbit(yusbitu), ve indehu ummul kitâb(kitâbi).

Ra’d Suresi, 39. ayet: Allah, dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası O’nun Katındadır.


Sad Suresi, 22. ayet okunuşu : İz dehalû alâ dâvûde fe fezia minhum kâlû lâ tehaf, hasmâni begâ ba’dunâ alâ ba’dın fahkum beynenâ bil hakkı ve lâ tuştıt vehdinâ ilâ sevâis sırât(sırâtı).

Sad Suresi, 22. ayet: Davud’a girdiklerinde, o, onlardan ürkmüştü; dediler ki: “Korkma, iki davacıyız, birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi doğru yolun ortasına yöneltip-ilet.”


Adiyat Suresi, 5. ayet okunuşu : Fe vesatne bihî cem’â(cem’an).

Adiyat Suresi, 5. ayet: Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here