Kur’anı Kerim’de Taht ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Kuranda Taht ile alakalı arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Taht ayetleri oku, kuran meali oku.. Tahtı anlatan ayetler nelerdir?  Taht ile ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Taht kuranda nasıl geçiyor? Kurani Kerimde geçen Taht hakkında neler söylüyor?

Yusuf Suresi, 100. ayet: Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu; onun için secdeye kapandılar. Dedi ki: “Ey Babam, bu, daha önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti, çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, (O,) çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim, dilediğini pek ince düzenleyip tedbir edendi. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O’dur.”


Hicr Suresi, 47. ayet: Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar.


Kehf Suresi, 31. ayet: Onlar; altından ırmaklar akan Adn cennetleri onlarındır, orada altın bileziklerle süslenirler, hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-dayanırlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve ne güzel destek.


Neml Suresi, 23. ayet: “Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki, ona herşeyden (bolca) verilmiştir ve büyük bir tahtı var.”


Neml Suresi, 38. ayet: (Elçinin gitmesinden sonra Süleyman:) “Ey önde gelenler, onlar bana teslim olmuş (Müslüman)lar olarak gelmeden önce, sizden kim onun tahtını bana getirebilir?” dedi.


Neml Suresi, 41. ayet: Dedi ki: “Onun tahtını değişikliğe uğratın, bir bakalım doğru olanı bulabilecek mi, yoksa bulmayanlardan mı olacak?


Neml Suresi, 42. ayet: Böylece (Belkıs) geldiği zaman ona: “Senin tahtın böyle mi?” denildi. Dedi ki: “Tıpkı kendisi. Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müslüman olmuştuk.”


Yasin Suresi, 56. ayet: Kendileri ve eşleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yaslanmışlardır.


Saffat Suresi, 44. ayet: Birbirlerine karşı, tahtlar üzerinde (otururlar).


Sad Suresi, 34. ayet: Andolsun, Biz Süleyman’ı imtihan ettik, tahtının üstünde bir ceset bıraktık. Sonra (eski durumuna) döndü.


Tur Suresi, 20. ayet: Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Ve Biz onları iri-ceylan gözlü hurilerle evlendirmişiz.


Vakıa Suresi, 15. ayet: ‘Özenle işlenmiş mücevher’ tahtlar üzerindedirler.


İnsan Suresi, 13. ayet: Orada tahtlar üzerinde yaslanıp-dayanmışlardır. Orada ne (yakıcı) bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler.


Mutaffifin Suresi, 23. ayet: Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler.


Mutaffifin Suresi, 35. ayet: Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle.


Gaşiye Suresi, 13. ayet: Orda ‘yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here