Nebe Suresi Türkçe Okunuşu Arapça Yazılışı ve Meali

Kur’ân-ı kerîmin yetmiş sekizinci sûresi.
Nebe’ sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk âyet-i kerîmedir. Kıyâmet haberlerini ihtivâ ettiği için sûreye bu mânâya gelen Sûret-ün-Nebe’ denilmiştir. Amme kelimesi ile başladığı için Amme sûresi de denir. Sûrede; Allahü teâlânın insanl ara olan eşsiz lütufları, kıyâmet günü ve o gün meydana gelecek hâdiseler, Cehennem’in şiddeti ve Cehennemlikler, Allahü teâlâya hesap verdikten sonra kâfirlerin pişmanlıkları bildirilmektedir. (Senâullah Dehlevî, Abdülazîz Dehlevî, İbn-i Abbâs)

Nebe’ sûresini okuyan, îmânsız gitmekten emin olur. Allahü teâlâ onun rızkını genişletir, kendisine bol mükâfât verir. O kimse ölmeden Cennet’teki yerini görür. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Bir çoğumuz Kuran-ı Kerimi arapça okumayı öğrenemediğimiz için bilmiyoruz. Tabi bu öğrenmiyeceğimiz anlamına gelmez. O nedenle bir çoğumuz arapça bilmediği için’de arapça ayetleri latince harflerle okumaya çalışıyoruz. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. «Kur’ân» kelimesi olarakta Arapça’da yazıyla tespit edilmiş vahiylerin bütünü anlamına gelir. Şimdi sizler için hazırladığımız Kur’anı Kerim surelerden olan Nebe süresi arapça yazılışı ile latince harflerle Türkçe okunuşunu derledik. Ayrıca Diyanet İşleri tarafından düzenlenen mealine’de yer verdik. Bu sebeple hem Arapça yazısı hem de latince okunuşunu öğrenerek okuyabilirsiniz.

Kısaca Konusu : Sûrede ağırlıklı olarak kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükâfat konuları ele alınmış, Allah’ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiştir

NEBE SÛRESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Amme yetesaelun.
2- Aninnebeil’azım.
3- Elleziy hum fiyhi muhtelifun.
4- Kella seya’lemune.
5- Sümme kella seya’lemun.
6- Elem nec’alil’arda mihaden.
7- Velcibale evtaden.
8- Ve halaknakum ezvacen.
9- Ve ce’alna nevmekum subaten.
10- Ve ce’alnelleyle libasen.
11- Ve ce’alnennehare me’aşen.
12- Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.
13- Ve ce’alna siracen vehhacen.
14- Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen.
15- Linuhrice bihi habben ve nebaten.
16- Ve cennatin elfafen.
17- İnne yevmelfasli kane miykaten.
18- Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen.
19- Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
20- Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
21- İnne cehenneme kanet mirsaden
22- Littağıyne meaben.
23- Labisiyne fiyha ahkaben.
24- La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
25- İlla hamiymen ve ğassakan.
26- Cezaen vifakan.
27- İnnehum kanu la yercune hısaben.
28- Ve kezzebu biayatina kizzaben.
29- Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben.
30- Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.
31- İnne lilmuttekıyne mefazen.
32- Hadaika ve a’naben.
33- Ve keva’ıbe etraben.
34- Ve ke’sen dihakan.
35- La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben.
36- Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.
37- Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
38- Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
39- Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
40- İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

NOT = Surenin okunuşundaki sonda bulunan “n” harfleri Arapça’sı okunduğunda söylenmemektedir.Mesela şöyle örnek verelim.7. ayete baktığımızda “Velcibale evtaden.” şeklinde yazılıyor.Fakat okunduğu zaman sonda durak olduğu için eğer durulacaksa “Velcibale evtade” şeklinde durulmaktadır.Bunun gibi diğer tüm “en”,“an” veya benzeri ile bitenlerde “n” harfi söylenmemektedir.

NEBE SÛRESİ MEALİ VE ANLAMI
Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Birbirlerine neyi soruyorlar?

2,3.Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?

4.Hayır, ileride bilecekler.

5.Yine hayır; ileride bilecekler.

6,7.Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

8.Sizleri (erkekli-dişili) eşler hâlinde yarattık.

9.Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.

10.Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.

11.Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

12.Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.

13.Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.

14,15,16.Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.

17.Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

18.Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

19.Gök açılır ve kapı kapı olur.

20.Dağlar yürütülür, serap hâline gelir.

21,22,23.Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.

24.Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!

25,26.Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.

27.Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.

28.Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.

29.Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) tamamiyle sayıp tespit ettik.

30.Kâfirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.”

31,32,33,34.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

35.Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.

36,37,38.Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

39.İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

40.Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, “Keşke toprak olaydım!” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

1 YORUM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin