Fedakarlık ile ilgili Başlayan Deyim ve Anlamları

Feda ile ilgili deyimler hangileridir? İçinde ve anlamında fedakarlık kelimesi olan deyimler nelerdir? Açıklaması ve anlamlarıyla beraber deyimleri derledik.

Deyim : Fedakârlık Yapmak (göstermek)
Özverisini Ortaya Koymak: ‘Yalnız Rica Ederim, Bir An İçin Zahmet Ve Fedakârlık Daha Yapın!’ -H. F. Ozansoy. ‘Arkadaşının Karısına Gösterdiği Fedakârlığı O Karısına Gösteriyordu.’ -N. Cumalı.

Deyim : Fedakârlık Etmek
1) Özverili Davranmak: ‘Kadınlar Fedakârlık Ettikleri Erkekleri Severler.’ -P. Safa. 2) Azlığına Katlanmak, Az Oluşu İle Yetinmek, Vazgeçmek: ‘İlk Defa Ömründe Yemek Saatinden Fedakârlık Etti.’ -E. İ. Benice.

Deyim : Fedakârlığa Katlanmak
Bir Amaca, Bir Emele Ulaşmak İçin Birçok Sıkıntıya, Üzüntüye, Güçlüğe Dayanmaya Çalışmak.

Deyim : Feda olsun!
varsın gitsin, uğrunda yok olsun!’ anlamında kullanılan bir söz: ‘Böyle harmancı çingeneler, sana düzinelerle feda olsun!’ -O. C. Kaygılı.

Deyim : Feda olmak
uğrunda yok olmak: Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Deyim : Böylesine can kurban :
Benzerlerine oranla daha iyi, daha güzel olanlar için her türlü fedakârlığa katlanır.” anlamında.

Deyim : Canını vermek:
1. Hiçbir şey esirgememek. 2. Bir şey uğrunda en değerli varlığını feda etmeye, hatta ölmeye hazır olmak. 3. Bir şeye aşırı ölçüde düşkün olmak. “Vatan uğruna kim can vermez ki?”

Deyim : Canla başla:
Seve seve, her türlü zorluğa göğüs gererek, var gücüyle, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak. “Hepsi canla başla çalıştı.”

Deyim : Feragat sahibi:
Gönlü tok, özveri gösterebilen, fedakârlık yapabilen.

Deyim : Kul köle (veya kurban) olmak:
Tam bir doğruluk içinde gönülden bağlanmak, bağlılığın gerektirdiği fedakarlığı yapmaya hazır olmak.

Deyim : Ne pahasına olursa olsun:
Her türlü sıkıntı ve tehlikeyi göze alarak, ne kadar büyük fedakârlık isterse istesin. “Ne pahasına olursa olsun ben bu işi bitireceğim.”

Deyim : Ne yardan geçer ne serden:
İstediği şey fedakârlığı gerektirdiği hâlde, fedakârlığa yanaşmayan ama istediğinden de vazgeçmeyen kimseler için kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here