11.1 C
İstanbul
6.5 C
Ankara
2 C
Konya
26 Kasım Perşembe 2020

Fıkıh

- Advertisement -

İslam Hukukuna Göre İslam Devleti Bünyesinde Bir Gayri Müslim Görev Alabilir mi

İslâm hukukuna göre İslâm Devleti bünyesinde bir gayri müslim görev alabilir mi, meselâ bir gayri müslim vali, hakim veya bakan olabilir mi?İslâm hukukuna göre...

İslam Dinine Göre Hapis Cezası Var mıdır

İslâm Hukukuna göre işlenen suçlar iki çeşittir:1— Ayet veya sünnet ile cezası belirtilmiş, kati, zina ve içki içmek gibi suçlar. Meselâ: Bir kimse âmden...

Çalman Şeyleri Ortaya Çıkarmak Ve Hırsızı Tanımak İçin Cinlere Başvurmak Caiz mi

Allah (c.c.)'dan başka gaybı bilen yoktur. İnsanın gaybî bilgisi yoktur. Aynı şekilde cinler de bu tür bir bilgiye sahip değildirler. Kur'ân-ı Kerîm şöyle buyurmaktadır:...

Kadınların Saç Kestirmesi Kaşlarını Çekmeleri Dövme ve Dişleri Törpületmesi Caiz mi

Kadınların saç kestirmesi, kaşlarını çekmeleri, döğme yaptırmaları, dişlerini törpületmeleri ve peruk takmalarının hükümleri nelerdir?Kadının döğme yaptırması, dişlerini törpületmesi ve insan saçından yapılmış peruk takması,...

Erkeklerin Sakal Bırakması Ve Kestirmelerinin Hükmü Nedir

Sakal, Peygamber (sav)'in sünneti, yani yolu olduğu gibi, bütün peygamberlerin de sünneüdir. Cenab-ı Allah tarafından gönderilen bütün nebi ve resuller sakallı idiler. Bu yüzden...

Kupon Toplayarak Bişeyler Almak Caiz mi

Okuyucularımıza kupon 1 para veya doğrudan kupon karşılığı kitaplar ve armağanlar dağıtmak istiyoruz. Böylece gazetemizin satışını artırmak, hizmetimizi yaygınlaştırmak, bazı menfaatçi çevrelerin kalplerini ısındırmak,...

İslam Göre Roman ve Hikaye çizgilerin Hükmü Nedir

Gazetemizde çocuklar için İslâmî muhtevaya sahip roman ve hikâyeleri çizgi roman ve fotoroman haline getirmek istiyoruz. Bu konuda her iki husus için İslâm'ın hükmü...

Alaiye Beyliği Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

Anadolu Selçuklularının çöküş döneminde, Alâiye’de kurulan beylik. Alâiye, Anadolu Selçuklu sultânı Alâeddîn Keykûbâd tarafından, 1220 senesinde fethedildi ve kışlak olarak kullanıldı. Sultan Alâeddîn’in ölümünden...

Bebek Oluşumu Nasıl Olur

Bugünkü tıbbın ifade ettiğine göre cenin henüz dört, beş ve altıncı haftalarında iken peyderpey şekillendirilir. "Hücreden İnsan" isimli kitabın 28, 29, 31. sahifelerinde şöyle...

Akka Müdafaası Nerede ne Zaman Oldu

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin haçlılara karşı yaptığı iki yıl süren essiz müdâfaa.Allahü teâlânın gönderdiği hak dîni, kendi sapık emellerine âlet ederek bozanlardan papa İkinci Urbanus, Kudüs’ü...

Memur Olan Kimse Devlet Malını Şahsi İşlerinde Kullanması Caiz mi

Memur olan kimsenin âmme hizmeti için tahsis edilmiş telefon gibi âletleri şahsi işlerinde kullanması caiz midir?Memur olan kimsenin âmme hizmeti için tahsis edilmiş telefon...

Hz Şuayb Hangi Kavme Gönderilmiş

Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrâhim aleyhisselâmın, dînini insanlara tebliğ etti. İbrâhim aleyhisselâmın veya Sâlih aleyhisselâmın neslinden olduğu rivâyet edilir. İsminin Arabça Şuayb,...

Hz Şit Hakkında Bilgi Kısa

Âdem aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselâmın oğludur. Babası vefât edince peygamber oldu. Kendisine elli suhuf kitâb verildi. Şit ismi İbrânice olup Arapça'da Allah'ın...

Memur Olan Kimse Gereği Gibi Görevine Devam Etmezse Mesul Müdür

Memur olan kimse gereği gibi görevine devam etmezse mesul müdür?Büyük çoğunluğu müslüman olan Türkiye gibi bir ülkede memuriyet yapan kimse, ücret karşılığında müslümanlara hizmet...

Akabe biatları Nedir Nerede Yapılmıştır

Akebe biatları Kimler Arasında Yapılmıştır?  Mekke’nin kuzeyinde, Mekke ile Medîne arasında bulunan ve Akabe denilen yerde; Peygamber efendimizin Medîneli ilk müslümanlarla yaptığı andlaşma ve...

Devlet Malını Çalmak Veya Ele Geçirmek Caiz midir

Devlet malını çalmak veya herhangi bir yol ile onu ele geçirmek caiz midir?Şahıs malı değil, bütün müslüman halkın malı sayılan ve halkın menfaati için...

Aile nedir Hakkında Bilgi Ödev

Ana-baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük topluluk. İnsan cemiyetinin temel nüvesi.Bir binanın sağlamlığı ve dayanıklılığı, temelinin sağlam olmasına bağlı olduğu gibi, milletlerin sağlıklı...

İçki Yapana Üzüm Satmak caiz midir

Bazı fıkıh kitaplarında şarap yapana üzüm şarabını satmak caizdir. Fetvâyı okudum, üzüm satmak haram iken neden bu caiz olsun?Hanefî mezhebinde İslâm'ın şiârı zâhir olduğu...

Faiz ile ilgili Bazı Soru ve Cevapları

Bir vâiz efendi şöyle diyor: a— Tesettürlü bir kadının tesettüre riayet etmeyen bir kadınla oturması ve gezmesi zinadır.b— Kadının oturduğu yerden kalkması halinde henüz...

Necat ül Müminin Eserinde Oyun Oynanan Kahvenin Çayını İçmek Haramdır Bunun İzahı Nedir

Necâtü'l-Mü'minin adlı eserde içinde oyun oynanan kahvenin çayını içmek haramdır, deniliyor. Bunun dayanaklı izahı nedir?İçinde oyun oynanan kahveye girmek, çay, kahve gibi meşrubat içmek...

İmamın Maaşı Banka’dan verilmesi Caiz mi

Oturup, faiz, içki ve kumar gibi haram şeyler hakkında cemaatla konuştuğumuzda hemen cemaat tarafından, "Hocam! Siz bu haramları anlatıyorsunuz, size soruyorum maaşınız faiz, içki,...

Yatsı Namazın Farzı ve Sünnetin Nasıl Kılınış Tablosu

Beş vakit namazla birlikte Hicretten bir buçuk yıl önce farz kılındı. Adını, kılındığı vakitten alır. Arapça'da yatsı namazına "salatül-işa" denir. Dört rekût gayr-i müekked...

Başkası Tarafından Yapılan Yağ Peynir Çökelek Yemek Caiz mi

Bulunduğumuz yerde yağ, peynir, çökelek, fırın ekmeği vesaire bazı gıda maddeleri alevî diye adlandırılan bazı kimseler tarafından yapılıp satılmaktadır. Biz bunları alıp yiyoruz ve...

Akşam Farz Namazın ve Sünnetin Nasıl Kılınış Tablosu

İslâm`ın beş temel ibadetinden biri olan beş vakit namazlardan biride akşam vaktinde kılınan namazdır. Akşam namazı toplam 5 reakattır. 3 rekat farz, 2 rekat...

Dini Bayramların Dışındaki Bayramları Kutlamak ve Törenlerine Gitmek Caiz mi

Yusuf suresinin yüz altıncı âyetini tefsir ederken merhum Seyyid Kutub "Fîzilâli'l-Kur'ân" isimli tefsirinde: Dinî bayramların dışındaki bayramları kutlayan ve törenlerine katılan kimse müşrikdir, diyor....

Süleyman Aleyhisselam Hakkında Kısa Bilgiler

Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Biz Dâvûd'a Süleymân'ı (aleyhisselâm) verdik. O (Süleymân aleyhisselâm) ne güzel kuldur. Hakîkaten o, (bütün...

İkindi Namazı ve Sünnetin Nasıl Kılınış Tablosu

İslâm'ın beş temel şartından biri olan beş vakit namazdan biri ve ikindi vaktinde eda edileni. İslâm'ın beş temel şartından biri olan beş vakit namazdan...

İpotek Nedir Caiz midir

Bir kimse birisinden bir miktar borç alır, evini de kendisine rehin -ipotek- edip evinde oturma müsâadesini verirse caiz midir?Bir kimse birisinden bir miktar meselâ...

Öğlen Namazı ve Sünnetin Nasıl Kılınış Tablosu

Kur'an-ı Kerim'de Namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır" (en-Nisâ, 4/103) buyurulur.Öğle namazı dört rek'at sünnet, dört rek'at farz ve iki rek'at da...

Helal Olmayan Kazançtan Nafaka Almak Caiz midir

Bir kadının kocası kumar ve hırsızlık gibi gayr-ı meşru yollarla mal kazanıp çocuk ve zevcesinin geçimini sağlıyor. Kadın için böyle meşru olmayan bir kazançtan...
- Advertisement -

Farklı Konular

İbadette Gizli Kabahatte ile İlgili Cümle ve Kompozisyon

İbadet de gizli, kabahat de; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak.İbadette gizli, kabahatte. Farz ibadetlerin çoğunu insanlardan gizlemek mümkün değildir....

Mevlana Açgözlülük ile ilgili Sözleri

Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur çevresini aydınlatırlar. Cevherlerin usta ellerde yetişmesi, değerinin ortaya çıkması için...

Ahmet Kaya Sensiz Yaşayabilmerem Sözleri

Güzelîm yürekten bağlıyam sana Ezîyet eder mî seven sevene Yandırdın kalbîmî aman Ay kaşları keman Bu derdîme înan yar Sensîz yaşayabîlmerem Ey sevgîlî canan Bu derdîme înanSenî görmeyende fenadır halîm întîzarda koyma...
- Advertisement -

Rüyada Baykuş Görmek Neye İşarettir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Dişi baykuş, kendisinde hayır olmayan hain ve hilekâr bir insandır. Baykuş ayrılığa, vahşete, mamur yerlerin harab olmasına ve kötü...

Ş Harfi ile Başlayan Muhabbet Kuşların İsimleri

Muhabbet kuşu, papağan türleri içerisinde yer alan, en popüler evcil bir kuş türdür. Ülkemizde her geçen gün evcil hayvan besleyenlerin sayısı artmaktadır. Eğer siz'de...

Doğum Kontrolü Nedir Yöntemleri Nelerdir

Çiftin çocuk sahibi olmak istemesi ya da istememesi haline göre alınan önlemler değişim gösterir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle gebelik oluşmasını önlemede oldukça yüksek bir başarısı...

Iğdırlı Turizm Kırıkkale Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı IĞDIRLI TURİZMTelefon 0476 228 69 01 Çağrı MerkeziE-Posta BulunamadıOtogar Tel: Bulunamadıİnternet sitesi : BulunamadıAdres : Kırıkkale OtogarIğdırlı Turizm Kırıkkale Otogarı telefon numaraları, şehir içi servis güzergahları, şehirler arası...

Şırnak Kurban Bayram Namaz Saati 2020

Şırnak'da bayram namazı saat kaçta kılınacak ? Kurban, Allah'a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir. Bayram, Yüce Allah'ın...

Kur’anı Kerim’de Kitap Ehli ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur'an sistematik fihristi kelime sözleri. Kitap Ehli kuranda nasıl geçiyor? Kitap Ehli ile ilgili Kur'anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları...