Abdest Alımı Bittikten Sonra Okunacak Dualar

İslam buyuklerinden, bizlere kadar gelmiş abdeste mahsus dualar vardır. Bu nedenle namaz için abdest aldıktan sonra okunması gereken bazı duaları sizler için hazırladık. Ayrıca Abdest aldıktan sonra kadir suresinin okumanın’da ayrı bir fazileti ve önemi vardır. Çünkü Abdestten sonra Kadir sûresini, bir, iki veya üç defa okumak abdestin adablarındandır. Abdest bittikten sonra kıbleye karşı ayakta kelime-i şehâdet getirmek ve dua yapmak, biraz su içmek sünnettir. Ayrıca unutulmaması gereken son şey’de abdest alıp bittikten sonra Rasûlullah (sav)’e salavât getirilmelidir.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz güzelce abdest alır –onu tastamam yapar– sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.

Okunuşu : Eşhedü en lâ ilahe illâ’l-lah ve eşhedü enne Muhammeden abdü-hu ve resûlüh.

Abdest bittikten sonra kıbleye karşı durulur ve bu dua, yani kelime-i şehâdet okunur. Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde, bunu okuyanın, «Sekiz cennetin istediği kapısından cennete gireceğini» haber vermişlerdir.


Okunuşu : Allâhümma’ğ-fir li zenbi ve vessi’ fi dâri ve barik li fi rizkî.

Mânası: Yâ îlâhi! Günahımı afvet, evimde genişlik ve rızkımda bereket ihsan eyle.

Resûl-i Ekrem Efendimiz, «Bana dua her şeyi İçine almıştır» buyurmuşlardır.

Abdestten artan sudan kıbleye karşı ayakta biraz içerek şu iki duadan birisi okunur:


Okunuşu : Allâhümme’c-alnî mine’t-tevvâbîne ve’c-alnî mine’l mütetahhirin.

Mânası: Yâ Rabbi! Beni her günah işledikçe tevbe eden ve günah tan kaçınıp tertemiz bulunan kullarından kıl.

Okunuşu : Allâhümmeşfini bişifâike ve dâvinî bidevâike va’sımni minel-veh-li ve’l-emrâzı vel-evcâ’ı.

Mânası: Allah’ım! Beni kendi şifan ile şif alandır, kendi devan ile devalandır ve beni korkudan, hastalıklardan ve ağrılardan muhafaza buyur.

Abdest bittikten sonra 1, 2 veya 3 kere «Kadr Sûresi»ni okumalıdır. Abdest aldıktan sonra 3 defa «Kadr Sûresûni okuyanın, peygamberlerle haşrolunacağı haber verilmiştir.

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr
Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Önceki İçerikEnfal Suresi Türkçe Okunuşu Arapça Yazılışı ve Meali
Sonraki İçerikAile Sırlarını Başkalarına Anlatmak Caiz midir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here