19.7 C
İstanbul
19.3 C
Ankara
22 C
Konya
30 Eylül Çarşamba 2020

Birçok Kimse Şu Bu Bidattir Onu Yapmak Caiz Değildir Diyor Bidat Nedir

- Advertisement -
- Advertisement -

Bidat lugatta nümunesiz ve benzeri olmayan ve sonradan uydurulan şeydir. Şeriatta ise Kur’an ve sünnette yer almamış ve sonradan icat edilmiş nesnedir. Bu da hasene ve seyyi’e olmak üzere iki kısımdır.

Bidat-ı hasene, Kur’an ve sünnette yer almadığı halde İslâm’ın genel prensiplerine uyarak beşeriyete faydası dokunan şeydir.

Bidat-ı seyyi’e ise, İslâm’ın genel prensiplerine ters düşüp beşeriyete faydası dokunmayan, bilâkis zarar veren şeydir. Başka bir yönden de bidat beş kısımdır:

1— Din ve dünya için gerekli bir şey olup vacibin hududu dahilinde olan bir şeydir. Meselâ İslâm dini Kur’an ve sünnete dayanır. Bunları iyice anlamak için nahiv, sarf, me’âni, bedi, beyan ve lügat gibi bilgileri bilmek lâzımdır. Bunları yazmak ve öğrenmek farz-ı kifâyedir. Kur’an-ı Kerîm’i bir araya getirip cem etmek de bu kabildendir. Peygamber (sav) hayatta iken Kur’an-ı Kerîm sûre ve parçalar halinde olup bir arada değildi. Bölümler halinde ashab-ı kiramın yanında bulunurdu. Yalnız Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip hıfz eden çoktur. Ebu Bekir’in (ra) hilafeti sırasında Yemâme savaşı patlak verdi. Ve bu savaşta hafızlardan yetmiş kişi şehid oldu. Bunun üzerine Hz. Ömer endişe etti. Zamanla hafızların vefat ve şehâdetiyle Kur’an-ı Kerîm’in kaybolmasından korktu ve halife olan Ebu Bekir’e (ra) giderek Kur’an-ı Kerîm’in bir araya getirilmesini teklif etti. Fakat Ebu Bekir bu iş bidat olup Peygamber’in yapmadığı bir şeydir diyerek teklifi reddetti. Fakat Hz. Ömer (ra) durumu açıkladı ve Hz. Ebu Bekir’in kalbi de münşerih olup iyi olacağına kanaat getirdi. Ve bunun için Zeyd bin Sâbit’i görevlendirdi.

2— Küfrü gerektirmezse de Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’a muhalefet eden görüş ve amel bidattir. Bu bidat da haramdır. Meselâ birçok kimse tarikat namı altında erkek kadın bir araya gelerek âyin yapar ve İslâm’ın kabul etmediği birçok gayr-ı İslâmî hallerin ortaya çıkmasına vesile olur. Bu gibi hallerin tarikatla hiç ilgisi yoktur. Bidattir. Herhangi bir ibadet ve zikir için hudud çizilmiş. Onu aşmak da bidattir. Meselâ teravih namazı yirmi değil fazla kılmak ve namazdan sonra teşbih, tahmid ve tekbirleri otuzüç defa değil daha fazla yapmak da bidattir.

3— İslâm’a ve müslümanlara hizmet etmek maksadıyla cemiyet kurmak ve Kur’an kursu binasını yapmak da bidattir. Peygamber (sav)’in zamanında böyle bir şey yoktu. Ancak İslâm ve müslümanlara faydalı olmak ve âmeli sâlih kabilinden olduğu için sünnettir.

4— Câmiye, minber ve mihrab gibi şeyleri yapmak gereklidir^ Fakat aşın olarak onları süslemek ve israfa kaçmak doğru değildir. Peygamber (sav)’in zamanında olmadığından mekruh ve bidattir.

5— Lezzetli yemek yemek ve çeşit çeşit elbise giymek de bidat olmakla beraber mübahtır. İmâm Şâfiî (ra) şöyle diyor: Kur’an, sünnet, icmâ ve ashab yoluna aykırı icat edilen şey bidat-ı seyredir. Hayırlı «bir şey icat edilse bidat-ı hasenedir (4).

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Kader de Özgür İrade Çelişkisi Kısa

Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Eğer herşey Allahın takdiri ve iradesi ile oluyorsa benim burda nasıl bir özgürüm olabilir. Yani herşey Allah'ın iradesi ile...

Cahit Sıtkı Tarancı Yanılgı Şiiri

En önemli şairlerden birisi olan Cahit Sıtkı Tarancı bir çok eser ve kitapları yazarak gönülleri okşamıştır. Cumhuriyet döneminin en başarılı şairlerinden biri olan Cahit...
- Advertisement -

Rüyada Kakule Görmek Nedir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KAKULE: Rüyada kakule görmek iyi ve güzel söze delâlet eder. Kakule yediğini gören, şeriat ilmini öğrenir. Yanında kakule olup birine...

Abdulbaki Kömür Express Sözleri

Zaman kaskatı ve itibarsız. Müptezel yanımızla müsemma. Artık ne yonca yaprağında uğur, ne cam ardından gözlenen beyazlık, ne de yolun sonuna düşmüş göz nuru artıkları var....

Aziz Nesin Pişmanlık Şiiri

Türk edebiyatı ve yazım dünyasının yetiştirdiği en önemli yazar ve şairlerden olan Aziz Nesinin asıl adı Mehmet Nusret Nesin, 1915 yılında İstanbul’da doğdu. Aziz...

Arı Bal Yapacak Çiçeği Bilir Atasözü İle İlgili Cümle ve Kompozisyon

Arı bal yapacak çiçeği bilir; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak.Arı bal yapacak çiçeği bilir. Bazı kimseler, açıkgöz insanlar ve...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here