Açıldı Cennetin Babı Nesimi Pür Safa Geldi Sözleri

AÇILDI CENNETİN BABI NESİMİ SÖZLERİ 
Açıldı cennetin babı nesimi pür-safâ geldi
Gülistân-ı cihâna revnak-u hüsn-ü bahâ geldi
Derûn-i Mekke’den nûr-i Nübüvvet parlayıp
çıktı Avalim nûra gark oldu Rasûl-i Kibriyâ geldi
Beşîr-i ehl-i imânın nezir-i ehl-i tuğyanın
Habib-i Hakk Teâlâ’nm Muhammed Mustafa geldi
Anılsa her ne dem ism-i şerifi feyz-i hâzırdır
Bugün bu meclise rûh-i Resûl-i rehnûme geldi
Vücûdiyle şereflendi zemîn-i yesrib-ü batha
Kudumiyle bu zulmet hâneye nûr-i ziyâ geldi
Sanemler devrilip düştü sarayı çöktü kisranm
Mecûsün âteşi söndü ki bürhân-ı Hüdâ geldi
Tarik-i hakkı göstermek içün hem inse hem cinne
Elinde Hazreti Kur’ân imâmül enbiya geldi
Tilâvet eyleyince Hazreti Kur’ân’m âyâtm
Sudûr-i ehl-i îmân’a ferâh geldi şifâ geldi
Eyâ şâh-ı Rusül senden şefâat bekliyor lütfen
Rızâ nâmında âvâre kapma bir gedâ geldi.

AÇILDI CENNETİN BABI NESİMİ dinle

Önceki İçerikYüce Allah’a (c.c) Meleklerin Sorusu
Sonraki İçerikGrup Tillo Emman Emman İlahi Sözleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here