Neyledin Sen Vefasız Kaside Sözleri

Neyledin Sen Vefasız ilahi Sözü
Aldattın kandırdın beni, neyledim Yâ dünya Sana
Nerde ol Âdem bâba, nerde Cümle Peygâmberler
Hâni Cümle insanlar, neyledin, Sen ey Vefâsız

Aldattın ve Kandırdın, nice Şeyh ve âlimleri
Senin Vefân Cefâ imiş, kim bilecek ey dünya
Nerde Cümle Veliyullâh, neyledin sen ey Vefâsız

Hep ashab-ın Cümlesü ezâ gördüler cefâ
Nice mümin mü’minâtı, aldattın ve kandırdın
Gülmediler ağladılar, neyledin sen ey, dünyâ

Nûh peygâmber ya Şadı, dokuz yüz elli sene
Gördü âzâb Ümmetinden, gelmediler İmân’a
Aldattın Ve Kandırdın, neyledin Sen ey Vefâsız

Fâtıma Ali evlâtları, Haşan ile Hüseyin’dir
Bir yudum su vermediler, Ol yezid-i Kerbelâ’da
Ehl-i beyt-e ne Cefâdır, neyledin Sen ey Vefâsız

Gel ey Sıddık gönül verme, Sol Vefâsız Cihân’a
Merhamet eylemez Sâna, Son pişmânlık ne fayda
Mevcûdât-ta olanları, neyledin Sen ey Vef âsız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin