Veladet Bahri Sözleri

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

âmine hâtun muhammed ânesi ol sadeften doğdu ol dür dânesi sözleri

Âmine Hâtun Muhammed. Anesi
Ol Sadeften doğdu ol dür dânesi
Çünkî Abdullah’tan oldu hâmile
Vak-t erişdi hafta vü eyyam ile
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belirdi gelmeden

Allâhümme salli alâ Muhammedin
ve alâ âli Muhammed

Ol Rebi-ûl evvel âyın nîcesi
On ikinci gece isneyn gecesi
Ol gece kim doğdu ol Hayr-ûl-Beşer
Annesi anda neler gördü neler
Dedi gördüm ol Habîbin Annesi
Bir acep Nûr kim, güneş pervânesi
Berk urup çıktı evimden nâgehân
Göklere dek Nûr ile doldu cihân
Gökler âçıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç alem
Biri meşrık biri mağribde onun
Biri dâmında dikildi Kâbe’nin
Bildim anlardan kim ol halkın yeği
Kim yakîn oldu cihâna gelmeği
İndiler gökten melekler sâf sâf
Kâbe gibi kıldılar evim tavaf
Hûriler geldi bölük bölük
Buğûr yüzleri nûrundan evim doldu nûr
Çevre yânıma gelip oturdular
Mustafâ’yı birbirine muştular
Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
Yâradılalı cihân, gelmiş değil
Bu senin oğlun gibi Kadr-ı Cemîl
Bir anaya vermemiştir ol Celîl
Ulu devlet buldun ey dildâr sen
Doğmuştur Senden ol Hulk-ı Hasen
Bu gelen “İlm-î Ledün Sultânıdır”
Bu gelen Tevhîd-i İrfân kânıdır
Bu gece ol gecedir kim, ol Şerîf
Nûr ile âlemleri eyler Latîf

Allâhümme salli alâ Muhammedin
ve alâ âli Muhammed.

Bu gece şâdân olur Erbâb-ı dil
Bu geceye can verir Eshâb-ı dil
Yâ Resûlallah
Rahmeten-lil Âlemin’dir Mustafa…
Hem Şefîal Müznibîn’dir Mustafa…
Vasfınî bu resme tertib ettiler

Ol Mübârek Nûr’u terğib etdiler
Âmine eder çün vakit oldu tamam
Kim vücûda gele ol Hayr-ül Enâm
Susadım gâyet hararetden katî
Sundular bir cam dolusu şerbeti

Allâhümme salli alâ Muhammedin
ve alâ âli Muhammed

Şerbeti sunduk tâbânâ hûriler
Bunu sana verdi Allah dediler
Kardan ak idi ve hem soğuk idi
Lezzeti dahi şekerde yok idi
İçtim onu oldu cismim Nûr’a gark
Edemezdim kendimi Nûr’dan fark
Geldi bir akkuş kanadı ile revân
Arkamı sığâdı kuvvetle hemân
Doğdu ol saatte ol Sultân-ı Dîn
Nûr’a gark oldu semâvât-ü zemîn
Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ
Hatta tenâlû cenneten ve naîmâ

Es-Salât-ü ves-Selâm-ü Aleyke
Ya Resûlallah
Es-Selât-ü ves-Selâm-ü Aleyke
Ya Habîballah
Es-Salât-ü ves-Selâm-ü Aleyke
Ya Seyyid-el-Evvelîne vel-Âhirin.

Mevlid-i Şerif Veladet Bahri Veladet Bahri Dinle Video

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort eskisehir - mersin eskort - ip stresser -

nightmarestresser.net

-
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - mobil ödeme bozdurma - Kiralık bahis sitesi