22.4 C
İstanbul
20.6 C
Ankara
22 C
Konya
14 Temmuz Salı 2020

HATAMU DEDE – TAVUS BABA TÜRBESİ

- Advertisement -
- Advertisement -

Hatamu dede zâviyesi Meramdadır. Bugün bunun yerini bilemiyoruz. II. Bayezid’in KONYA defterinde bu tekke şöyle tesbit edilmiştir: (Vakf-ı zâviye-i Hatamu dede der nezd-i Meram der tasarruf-ı Abdal fakiri ve elinde muafiyet üzre mektup var. Muaf mutlaktır. Zemin-i bostan-lık muttasıl-ı zâviye ) Biz bu zâviyenin bugün (TAVUS BABA TÜRBESİ) adını alan türbe ittisalinde olduğunu tahmin ediyoruz. Tavus baba bu zâviyenin şeyhlerinden birisinin adı olması çok muhtemeldir. Türbenin içi tuğla dışı taşla yapılmıştır. Üstü MANASTIR tonozu denilen şekilde örtülmüştür. Sağına yalnız bir pençere açılmıştır, içinde âdî harçla sıvanmış bir lahid vardır.

Ferid Uğur merhum KONYA DERGİSİ’nin 37 nci sayısının 15 nci sa-hifesinde ( Tavus Baba ) başlığı altında yazdığı bir makalede diyorlar ki : «Tavus baba diye her gün adı yüzlerce insan tarafından anılan bu zatın kim olduğunu ve hangi devirde yaşadığını yakın zamana kadar kimse bilmiyordu. Geçen yıl millî kütüphane müdürü bay Mesut Koman arkadaşımız Konya’da elde ettiği bazı eserlerde bu meçhuliyet perdesini kaldırdılar, bu eserlerde İsmail ibn-i Seyyit Mehmet Şerif ibn-i İbrahim’in (757 H. 1356 M. tarihli (Tezkeret-ül-iber-i v-el-asar fi bahs-il-ümem-i v-el-emsar) adlı Arapça bir risalesinde Selçuk Sultanı birinci Alâ-ed-din Keykubadm zamanındaki Ûlema, şûara ve meşayih zikrolunurken Tavus babanın ismi de (Şeyh Ta-vüs-ı Hindî) diye geçmektedir. Yine Abdulkadir Ahmed ibn-i Süleyman El-Ef-susî 923 H. 1517 M. tarihli küçük Farisî Selçuk ve Karamanoğulları tarihinde Sultan Rükn-ed-din Süleyman II devrinde Konya’ya uzak ve yakın diyarlardan bir hayli âlim ve şâirlerin geldiği ve bu meyanda Şeyh Zahir-üd-din-i Faryabî ile Şeyh Tavus Mehmedin de bulunduğunu görüyoruz.

Ferid Uğur merhum; adlarını verdiği kitaplardan naklettiği cümlelerle Tavus baba’nın hüviyetini aydınlatmış olmanın zevkini tadarak ölmüştür. Farsça Selçukname ve Karamanname’nin Ünsî’nin (ŞEHNAME) adlı eserlerinin bir meraklı tarafm-[ dan tasnif edildiğini ve bazılarınca meçhul Konya âbidelerini ve Konya ile [ ilgili tarihî şahsiyetlerin hüviyetlerini aydınlatmış olmak için uydurulduğunu isbat ettik. Evet bu kitaplar uydurmadır. Eğer Ferid Uğur sağ olsaydı bu hakikati öğrenince bir itizar yazısiyle bu makalesinin yazılmamış gibi telâkki edilmesini ilim âlemine ilân ederdi. Çünkü haddini bilir bir ilim adamı idi. Tavus baba’nm hüviyeti şimdilik tamamiyle aydınlatılmış değildir.

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Lider Doğu Anadolu Turizm İstanbul (Avrupa) Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı LİDER DOĞU ANADOLU TURİZMTelefon 0472 312 40 94 Müşteri HizmetleriE-Posta BulunamadıOtogar Tel: (0212) 658 04 07İnternet sitesi : BulunamadıAdres : Altıntepsi, Büyük İstanbul Otogarı No:108, 34035 Bayrampaşa/İstanbulDoğu Anadolu...

Endovasküler Stent Tedavi Yönteminden Kimler Faydalanabilir

Her anevrizma endovasküler yöntemlerle tedavi edilemez. Bazı anevrizmalarda halen en güvenilir yöntem açık cerrahi onarımdır. Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi doktorları size bu konuda...
- Advertisement -

Rüyada Yedi Yıldız Yedi Kardeşler Görmek İslami Açıklaması

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : YEDİ YILDIZ YEDİ KARDEŞLER : Yedi yıldızı görmek, alim ve şerefli erkeğe yorulur. Bu yıldızların hepsinin düştüğünü görmek, o şehrin...

Hasan Dursun Can Vermişler Sözleri

Hasan Dursun ilahilerinden can vermişler sözü ve videosu dinle Can vermîşler bîrer, bîrer, Uhud’un topraklarında, Öyle bîr sevdadır kî bu, Kefen bîle gîymemîşler,Bîr dava kî îslam îçîn, Başladı Mekke...

Necip Fazıl Kısakürek Öfke Şiiri

Şairliğe îlk on yedi yaşında başladı. Âsıl adı Ahmet Necip Fazıl Kısakürektîr, Türk şâir, yazar ve düşünür. Tarih boyunca bir çok eserlere imza atmıştır....

Orhan Veli Kanık Ali Riza İle Ahmedin Hikayesi Şiiri

Kendi tabiriyle bir Garip Orhan Veli Kanık olarak tanıtan Türk şair. Daha çok Orhan Veli olarak bilinmektedir. Türk Edebiyatı'na en güzel şiirlerini daha ilkokulun...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here