OSMANLI DEVRİ KONYA KİTABELERİ PAVYONU

Müze havlısınnm (Susanlar kepısı — Hamuşan) tarafı Osmanlı devri

Konya kitabelerine tahsis edilmiştir.

Burada^ teşhir edilen taş kitabeler şunlardır :

Mukbil suyu kitabesi 915, Konya Bedesteni kitabesi 945, Mevlâna derviş hücreleri kitabesi 992, Yusuf ağa medresesi kitabesi 1212, Ziyaiyye medresesi kitabesi 1228, Hüseyin paşa mescidi kitabesi 1235, Mir Süleyman çeşmesi kitabesi 1252, Kubbe-i hadra tamir kitabesi 1252, Ebu Bekir Sami paşanın medresesi (Paşa dâiresi) kitabesi 1262, Konya Valisi Hakkı Haşan Paşanın Şevk-Âbâd Kasrı kitabesi 1264, Tevfik Paşa çarşısı kitabesi 1286, Muvakkıthane kitabesi ( Abdülaziz devri ) , Köprübaşı Sıbyan mektebi kitabesi 1290, Medrese-i Feyziye kitabesi 1294, Konya Baruthanesi kitabesi 1304, Bir mezarlık kapısının kitabesi 1304, Sultan Veled medresesi yerinde yapılan Çelebi mektebi kitabesi 1306, Anber Reis câmiinin tamir ve inşa kitabesi 1329, Baruthane ilâve kitabesi 1327.

Önceki İçerikİş İnsanın Aynasıdır İle İlgili Cümle ve Kompozisyon
Sonraki İçerikBirçok Kimse Şu Bu Bidattir Onu Yapmak Caiz Değildir Diyor Bidat Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here