Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 135. Şiiri

Kimseler hüsnünü vasf eyleyemez
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ
Hak’dan gayrı Hak’dan söz söyleyemez
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ

Eğer arş u ferş ü levh ü kalemdir
Eğer cinn ü melek benî-Âdemdir
Cümlesi reşha-i bahr-i keremdir
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ

Âlemler mevcidir bahr-ı vücûdun
İnsândır zübdesi ol kenz-i cûdun
Ayn-ı hakîkatla olsun şühûdun
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ

Taglît ederse ger zâhirde kesret
Bâtın gözüyle bak görünür vahdet
Hüsnündendir bunca âsâr-ı kudret
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ

Fırsat geçer aldanma kîl ü kâle
Yalvar Hakk’a eriş kasr-ı kemâle
Hüdâyî mazhar ol nûr-ı cemâle
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ

Önceki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 134. Şiiri
Sonraki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 136. Şiiri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here