Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat 42

İstemez âkil fânî dünyâyı
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a’lâ
Neylesin âşık gayrı sevdâyı
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a’lâ

Aşk-ı Şîrîn’e cân verir Ferhâd
Leylâ yâdına Kays eder feryâd
Seni arzûlar bu dil-i nâ-şâd
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a’lâ

Verd içün bülbül derd ile nâlân
Oldu pervâne şem’ ile sûzân
Âşıkın sensin derdine dermân
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a’lâ

Âşıkın aşkı kudretinledir
Sâdıkın sıdkı rahmetinledir
Cennetin zevki vuslatınladır
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a’lâ

Bu Hüdâyî’de sabra tâkat yok
Tapuna lâyık bir ibâdet yok
Sana kullukdan özge izzet yok
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a’lâ

Önceki İçerikİftira Nedir
Sonraki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat 43

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here