10.1 C
İstanbul
-0.2 C
Ankara
2 C
Konya
26 Kasım Perşembe 2020

Dini Bilgiler

- Advertisement -

Peygamberimizin Sözleri İle ilgili Hadisi ve Anlamı

“Bana nisbet olunan hadîsi, Allâh’ın Kitâbı (Kur’ân) ile karşılaştırınız. Kitâbu’llâh’a muvâfık ise o benimdir, ben söylemişimdir.” IZÂHI Bu hadîs-i şerîf, sahîh hadîslerle mevzû/ (uydurma) hadîsleri .anlamak...

Takva Ehli Ne demek

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Talakı Bain Ne Demektir

Talâk-ı Bâin: Boşanmada kullanılan sözleri söyler söylemez evliliği sona erdiren boşama. Zevceye yaklaşmadan önce veya yaklaştıktan sonra beynûneti yâni ayrılığı ifâde eden kinâyî yâni...

Talak Nedir

TALÂK: Nikâh bağını çözmek; nikâh akdini (sözleşmesini), belli sözlerle derhal veya geleceğe bağlı olarak sona erdirmek. Şer'î (dînî) nikâhta, boşama hakkı olanın, nikâhlı olduğu...

Takvim Anlamı Nedir

TAKVÎM: Zamânı; sene, ay, hafta, gün ve saat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî gün ve bayramları gösteren cetveller.Ramazân-ı şerîfin birinci gününü anlamakta takvimlere güvenilmemelidir....

Peygamberimizin Şirk ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Hiçbir şeyi şerik koşmayarak Allâh’a ibâdet et, farz kılınan namazı kıl ve farz olan zekâtı edâ et, haccet, umre yap, ramazan orucunu tut. Halkın...

Takva Ne Demektir

TAKVÂ: Allahü teâlâdan korkarak, haramlardan (yasaklardan, günâhlardan) sakınmak. Harama düşmemek için, şüphelilerden (haram veya helâl olduğu belli olmayan şeylerden) sakınmaya ise verâ denir. Bu...

Taktir Nedir

TAKTÎR: Nafakada (yeme-içme, giyme ve meskende) ihtiyaçlarından kısıp, çok mal ve para biriktirmek.Nafakada yâni yeme-içme, giyinme ve barınacak yerde, zarûret (ölmemek, bir uzvu telef...

Taksit Anlamı Nedir

TAKSİT: Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi.Taksitle satışın câiz olması için, taksit ödeme târihlerinin ve her taksitte ödenecek miktarların belli olmaları lâzımdır. Eline geçtikçe verirsin,...

Taksirat Ne demek

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Takriri Sünnet Ne Demektir

TAKRÎRÎ SÜNNET: Peygamber efendimizin, görüp de mâni olmadığı şeyler. (Bkz. Sünnet)Kur'ân-ı Kerim'de dört âyette "öncekilerin sünneti" ifadesi "önceki ümmetlerin izlediği yol" veya "önceki ümmetlere...

Takrir Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Taklidi İman Anlamı Nedir

Taklîdî Îmân: İnanılacak şeylerde düşünmeden anlamadan, yalnız başkasından işiterek inanma, îmân etme. (Bkz. Îmân)İman, lügatte, bir şey'e tereddütsüz inanmak ve kesin olarak, içten ve...

Taklid Ne demek

1. İnanılacak şeylerde düşünmeden, anlamadan, yalnız başkasından işiterek, görerek inanma, îmân etme.Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğuna göre taklîd ile inananın îmânı sahîhtir, doğrudur. Yâni o...

Peygamberimizin Çocuk ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Çocuklarınızın size ihsan, hürmet ve itâatta âdil olmalarını arzu ettiğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adâlete (eşitliğe) riâyet ediniz.” ÎZÂHI Çocuklar, ana babalannm...

Kur’anı Kerim’de Safa ve Merve ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur'an sistematik fihristi kelime sözleri. Safa ve Merve ile ilgili Kur'anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Safa ve...

Takıyye Ne Demektir

TAKIYYE: İdâre, korunmak, sakınmak; iki yüzlülük; sevmediği kimse ile dost geçinmek. Bir kimsenin hakîkatte sâhib olduğu görüş ve inancını saklaması. Bozuk fırkaların, özellikle şiîlerin...

Takdir i İlahi Nedir

Takdîr-i İlâhî: Allahü teâlânın, olacak hâdiseleri ezelde ilm-i ezelîsi ile bilip tâyin etmesi. (Bkz. Takdîr)- Allah’ın takdir etmesi, olacak her şeyin ne şekilde, nasıl,...

Takdir Anlamı Nedir

TAKDÎR: Ölçme, değer biçme, değer verme, tâyin etme. Allahü teâlânın, olacak hâdiseleri ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilmi) ile bilip tâyin...

Takdim Ve Tehir Ne demek

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Taib Ne Demektir

TÂİB: Tövbe eden, günahlarına pişmân olan.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Allahü teâlâ tâibleri ve (fevâhişten yâni pislik ve günâhlardan) temizlenenleri sever. (Bekara sûresi: 222)Cenâb-ı Hakk'a,...

Tahsil İ İrfan Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Tahrimen Mekruh Anlamı Nedir

TAHRÎMEN MEKRÛH: Kur'ân-ı kerîmdeki ve hadîs-i şerîfteki delîlinden zan ile anlaşılan yasak. Harama yakın olan fiil, iş. (Bkz. Mekrûh)Dinde vâcib ve sünnet-i müekkede olan...

Tahrime Tekbiri Ne demek

TAHRÎME TEKBÎRİ: Namaza Allahü ekber diyerek başlama; iftitâh tekbîri. (Bkz. İftitâh Tekbîri)Tahrime tekbîri farzdır. Namazın şartlarındandır. Başka kelime söylemekle olmaz. (İbn-i Âbidîn)Tahrime tekbîri üç...

Kur’anı Kerim’de Sabır ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur'an sistematik fihristi kelime sözleri. Sabır kuranda nasıl geçiyor? Kurani Kerimde geçen Sabır hakkında neler söylüyor? Kuranda Sabır ile alakalı arapça...

Hayrı Beşuş Ve Güler Yüzlülerde Arayınız Hadisin Anlamı

İnsanların, görünüş ve şekilleriyle ahlâkları arasında bir münâsebet vardır. Ekseriyyetle insanların görünüş ve şekliyle, güzel veya fena huylu, sevimli veya haşin tabiatlı olduğu anlaşılır,...

Tahrim suresi Ne Demektir

TAHRÎM SÛRESİ: Kur'ân-ı kerîmin altmış altıncı sûresi.Tahrîm sûresi on iki âyet-i kerîmedir. Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Bu sûrede; bütün mü'minlerin, emri altında olanları...

Tahrif Nedir

TAHRÎF: Bozma, değiştirme.Kur'ân-ı kerîmi güzel sesle ve tecvîd kâidelerine uyarak okumalıdır. Harfleri kelimeleri tahrîf ederek, tegannî etmek (mûsikî perdelerine uydurmak) harâmdır. Harfler bozulmazsa mekrûh...

Tahric Anlamı Nedir

TAHRÎC: Çıkarma, meydana koyma; hadîs-i şerîflerin kaynağını, nasıl geldiklerini, kimlerin naklettiklerini, sahih ve zayıflık gibi derecelerini bulup gösterme, bildirme işi. Hadîs âlimlerinden Irâkî, İmâm-ı Gazâlî...

Tahmid Ne demek

TAHMÎD: "Elhamdülillah" demek. "Hamd, şükür Allahü teâlâya mahsûstur" mânâsına "Elhamdülillah" sözü ve benzerleri.Farz namazdan sonra otuz üç tesbîh (sübhânallah) otuz üç tahmîd, otuz üç...
- Advertisement -

Farklı Konular

Şanlıurfa Astor Seyahat Bursa Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı ŞANLIURFA ASTOR SEYAHATTelefon 444 66 63E-Posta astor@urfaastor.comOtogar Tel: 0538 095 89 16 - (0224) 261 51 52İnternet sitesi : urfaastor.comAdres : Belediye Terminali D:19, Osmangazi Merkez, Osmangazi, BursaŞanlıurfa...

Sezai Karakoç Kav Şiiri

Otomobîl bîrden çıkıyor yoldan Bîr denîz kıyısında duruyor Büyü bıçağı koparıyor onu grî harmanîlî kayalardan Yalnız sırtlarından sezîlen haçlı erlerî kayalardan Kayalar kapatıyor onun arkasını som Düşünceyle şekerlendîrîlmeden Günse erîyor...

Seyyid Ne Demektir

SEYYİD: 1. Efendi.Genç olarak Cennet'e girenlerin Seyyidi Hasen ve Hüseyin'dir." (Hadîs-i şerîf-Üsüd-ül-Gâbe)2. Hazret-i Hüseyin'in neslinden (soyundan) gelenler.Seyyidlerin bulunduğu bir memlekette ben oturamam. Zîrâ Resûlullah'a...
- Advertisement -

Sahil Seyahat Denizli Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı SAHİL SEYAHATTelefon 0850 888 00 53E-Posta bilgi@sahilseyahat.comOtogar Tel: 0549 601 69 20İnternet sitesi : www.sahilseyahat.comAdres : Sümer, 2259. Sk. No:9, 20020 Denizli Merkez/DenizliSahil Seyahat Denizli Otogarı telefon numaraları,...

Rüyada Kasımpatı Görmek

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KASIMPATI: Rüyada kasımpatı çiçeğini görmek, gönül almaya ve sevgiliye yorulur."YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM ŞER...

Rüyada Meyhane Görmek İslami Açıklaması

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : MEYHANE: Rüyada meyhane görmek, zayıflıktan şenliğe, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır.Meyhane, kendisinde cinayet ve had icabettiren şeylerin bulunmasından ötürü, üzüntü,...

Rüyada Kirpik Görmek Neyin Tabiridir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KİRPİK: Rüyada kirpik görmek, dini muhafaza etmeye yorumlanır. Bazan kirpik ile göz muhafaza edildiği için mal, ilim ve çocuktan dolayı...

Rüyada Ev Yapmak Görmek Ne Anlama Gelir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada ev yapmak, vaktm hoş geçmesine yorulur. Toprakla meşgul olmaya mal elde edileceğine işarettir. Camdan yapılmış ev görmek, basımlarınızın...

Dinar Turizm Denizli Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı DİNAR BİRLİKTelefon 0272 355 03 03E-Posta BulunamadıOtogar Tel: 0258 371 19 08İnternet sitesi : dinarturizm.com.trAdres : BulunamadıDinar Turizm Denizli Telefon Numarası: Dinar Turizm Çivril Tel: 0258 713 37 21 Dinar...