23.6 C
İstanbul
17.8 C
Ankara
23 C
Konya
29 Eylül Salı 2020

Dini Bilgiler

- Advertisement -

Şan Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Şamaniler Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Şakk ı Sadr Nedir

ŞAKK-I SADR: Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın mübârek göğsünün yarılması hâdisesi.Şakk-ı sadr hâdisesi iki defâ vukû bulmuştur. Birincisi, Peygamber efendimiz küçük yaşta ve süt annesi...

Şakk I Kamer Nedir

ŞAKK-I KAMER: Ayın yarılması, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın ayı ikiye ayırması mûcizesi.Muhammed aleyhisselâmın mûcizelerinin en büyüklerinden birisi de, Şakk-ı kamer mûcizesidir. Bu mûcize başka...

Şakik Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Şaki Ne Demek

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Şahik Ul Cebel Nedir

ŞÂHİK-UL-CEBEL: Dağda, çölde veya baskı ve zulüm rejimleri altında yaşayıp da peygamberleri ve onların getirdikleri dinleri işitmemiş kimseler.Şâhik-ul-cebel olanların peygamberliğe ve peygamberlerin gönderilmiş olmasına...

Şahid Ne Demektir

ŞÂHİD: Şâhidlik eden, görüp bilen. Birinin başkasında hakkının bulunduğunu isbat için şehâdet (şâhidlik) ederim demek sûretiyle hâkimin huzûrunda ve hasmın karşısında haber veren. (Bkz....

Şafii Mezhebi Ne Anlama Gelir

Şâfiî Mezhebi: Ehl-i sünnetin ameldeki dört hak mezhebinden biri. İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin mezhebi, yolu. (Bkz. İmâm-ı Şâfiî)Hanefî mezhebinden sonra en çok mensûbu bulunan Şâfiî...

Şafii Anlamı Nedir

1. İmâm-ı Şâfiî'nin meşhur adı, Şâfiî mezhebinin kurucusu. (Bkz. İmâm-ı Şâfiî)2. Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Şâfiî mezhebinde olan kimse.İmam Şafiî...

Şaban Ayı Ne Demek

ŞA'BÂN AYI: Arabî ayların sekizincisi, üç aylardan ikincisi. Her kim Şa'bân-ı şerîfte üç gün oruç tutarsa, Hak teâlâ, Cennet-i a'lâda ona bir yer hazırlar. (Hadîs-i...

Sütre Nedir

SÜTRE: Namaz kılarken imâmın veya yalnız kılanın sol kaşı hizâsında, önüne diktiği yarım metreden uzun çubuk.Çubuğu dikmeyip, secde yerinden kıbleye doğru uzatmak veya...

İş Ehlinin Gayriye Tevdi Olunursa Kıyamete İntizar Et Hadisin Anlamı

“îş, ehlinin gayriye tevdî olunursa, kıyâmete intizâr et.Bu hadîs-i şerîfdeki iş mânâsma olan emir, lâfz-ı mutlak ise de, tarz-ı beyândan ve kıyâmete intizâr mânâsma...

Kur’anı Kerim’de Savaşta Namaz ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur'an sistematik fihristi kelime sözleri. Savaşta Namaz anlatan ayetler nelerdir? Savaşta Namaz ile ilgili Kur'anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali...

Süt Kardeş Ne Demek

SÜT KARDEŞ: Aynı kadından süt emmiş çocuk. (Bkz. Rıda')İki buçuk yaşından küçük iki çocuk aynı kadından süt emince, süt kardeşi olurlar. Birbirleri ile evlenemezler....

Süt Anne Nedir

SÜT ANNE: İki buçuk yaşından küçük olan çocuğu emziren kadın.Süt çocuğu; süt annesi ve babası ve bunların nesep ve rıdâ'dan (sütten) olan mahremleri ile...

Süryaniler Ne Anlama Gelir

SÜRYÂNÎLER: Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu.Süryaniler, kökenleri 5000 yıl öncesine giden bir toplumdur. Mezopotamya bölgesinde yaşamışlar...

Sürme Ne Demektir

SÜRME: Kirpik diplerine sürülen bir çeşit siyah madde, kühl.Üç şey, gözü kuvvetlendirir: Sürme çekmek, yeşilliğe ve (bakması helâl olan) güzel yüze bakmak. (Hadîs-i şerîf-Berîka)Resûlullah...

Sunni Ne Demektir

SÜNNÎ: Peygamber efendimizin ve Eshâbının inandığı gibi inanan ve Ehl-i sünnet âlimlerine tâbi olan müslüman. Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdında olan kimse. (Bkz. Ehl-i Sünnet...

Sünnetullah Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Sünnet Olmak Anlamı Nedir

Sünnet Olmak: Çocuğun sünnet derisinin çepeçevre kesilmesi. Hitân.Çocuğu sünnet ettirmek Peygamber efendimizin mühim sünnetlerindendir. İslâmiyet'in şiârı, alâmeti ve nişanıdır. Çocuğun sünnet olma yaşı kesin...

Sünnet-i Zevaid Ne demek

Sünnet-i Zevâid: Peygamber efendimizin, ibâdet olarak değil de, âdet olarak devâmlı yaptığı işler. Bunlara edeb de denir.Resûlullah efendimizin elbiseleri, oturması, kalkması, iyi şeyleri yapmağa...

Sünnet i Seyyie Ne Demektir

Sünnet-i Seyyie: İslâmiyet'in yasak ettiği, sonradan ortaya çıkan, kötü, beğenilmeyen şeyler. Peygamber efendimiz ve dört halîfesinin zamânında bulunmayıp da, onlardan sonra, dinde meydana çıkarılan...

Sünnet i Seniyye Nedir

Sünnet-i Seniyye: Övülen, medh edilen sünnet; İslâm dîni. Resûlullah'ın yolu.Seâdete (kurtuluşa) ermek için; sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid'atlerden (dinde sonradan çıkan yeniliklerden, reformlardan) kaçınmak...

Sünnet i Müekkede Anlamı Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Sünnet i Hüda Ne demek

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Kur’anı Kerim’de Sarımsak ile ilgili Ayetler

Bakara Suresi, 61. ayet: Ve iz kultum ya musa len nasbira ala taamin vahidin fed'u lena rabbeke yuhric lena mimma tunbitulardu min bakliha ve...

Peygamberimizin Selam ile ilgili Hadisi ve Anlamı

" Toplu birkaç kimse, toplu birkaç kimseye rastgelir de onlardan biri oturanlara selâm verir ve selâm verilenlerden yalnız biri bu selâmı alırsa, her iki...

Sünnet i Hasene Ne Demektir

Sünnet-i Hasene: İlk asırda (Resûlullah efendimiz ve O'nun arkadaşları olan Eshâb-ı kirâm zamânında) asılları îtibâriyle bulunan, sonraları daha da geliştirilen, minâre, mektep yapmak ve...

Sünneti Gayri Müekkede Ne Anlama Gelir

Sünnet-i Gayri Müekkede: (Kuvvetli olmayan sünnet) Peygamber efendimizin, ibâdet maksadı ile arasıra yapıp, arasıra terk ettikleri işler ve ibâdetler. Buna, müstehâb da denir.İkindi ve...
- Advertisement -

Farklı Konular

Rüyada İrin Görmek Ne Demektir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada irin görmek, rüya sahibinin büyüyen veya her ay kendisinden vergi alınan bir mal elde etmesine yorumlanır. Bazı yorumcular, rüyada...

Allahım Gerek Kaside Sözleri

Allah'ım Gerek ilahi Sözü Kul olmuşam Hûda'ya Tâ o kâlu belâda Geldim fâni cihâna Bana Allah'ım gerekAşkını terk etmezem Canlar fedâ olsada Her nefeste her zaman Bana Allah'ım gerekDosta âşık olanlar Neyler...

Van da Hangi Üniversite Var ve Bölümleri

Van'da hangi üniversite var? Van, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dokuzuncu şehri. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20...
- Advertisement -

Rüyada Gocuk Görmek Nedir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada bir gocuk satın alarak giydiğinizi veya birisine bir gocuk hediye ederek ona giydirdiğinizi görmek, bir kimsenin size ait...

Düzce Güven Aydın Firması İletişim Telefon Numarası

Otobüs firmaların dan online otobüs bileti almak içim otogara (aştiye) gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki Otobüs ile bir yerden başka şehre yapacağınız seyahatlerin bilgilerine, firmalarının...

Katarakt Ameliyatı Ne Kadar Sürer

Kataraktın, ilaçla veya gözlükle tedavisi yoktur. Kataraktın ilerlemesini durdurmak için etkili bir yöntem mevcut değildir ve tek tedavisi katarakt ameliyatı olmaktır. Ameliyat öncesinde her...

Türkçeden Nasıl Yazılır ve Anlamı

Günlük hayatımızda gerek sohbet veya yazılar'da kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını bazen hatırlamıyoruz veya bilmiyoruz. O yüzden bu gün sizler için güçlük çekilen kelimeler...

İslam Alimlerinin Okunması Gereken Eserleri Kitapları

Kitap, bilgi öğrenmek için okunur. Bir şeyin hak veya bâtıl, faydalı veya zararlı, iyi veya kötü olduğunu bilen, o konudaki kitabı niçin okusun? Bilmiyorsa,...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH’ı Tanıyorum 3 Şiiri

Yaratabîldîn mî de yarattığını dersîn? Yaratmak Rab’be mahsus, sen nasıl reddedersîn!Yarattığı sonsuzu, düşüne bîlîr mîsîn? Kâînatı bîr dolaş, delîlîn kesînleşsîn…Ne kâînat dolaşılır ne zerre yaratılır? ALLÂH(c. c.)...