14.6 C
İstanbul
9.6 C
Ankara
10 C
Konya
28 Kasım Cumartesi 2020

Dursun Ali Erzincanlı Sözleri

- Advertisement -

Dursun Ali Erzincanlı Güzel Sözler Peygamberim Sözleri

Ne zaman saadet asrını düşünsek, Arkadaşlarından, O güzîde ashabından bîrî ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bîn Mesud’a “ Bana kuran oku” demîştîn. “Ya Rasulallah! Kur’an sana îndîrîlmîşken Sana mı kur’an...

Dursun Ali Erzincanlı Ey Nebi Sözleri

Ey Nebî,Hîcranla yandı gönlüm hâlîmî sormaz mısın? Dîl ucuyla olsun melâlîmî sormaz mısın? Bîlmem kî yoksa, dost vefâsından şüphen mî var..! Lûtfedîp bîr kere hayâlîmî sormaz mısın? Dostlara...

Dursun Ali Erzincanlı Salavat Sözleri

Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde venni’mete leke velmülke lâ şerike lek. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli...

Dursun Ali Erzincanlı Onlar Öncüler (Habibullahı Sevmek) Sözleri

Habibullah’ı sevmek Hz. Amine gibi Son nefesinde elinden şevkatle tutup Seslenmişti ona Ey dehşetli ölüm okundan Allah’ın yardım ve ihsanıyla Yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu Allah seni aziz ve devamlı...

Dursun Ali Erzincanlı Sultanı Rusül Sözleri

Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim, Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim, Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim, Menşur-ı ‘le-amrük’le müeyyedsin efendim.Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim, Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.Hutben...

Dursun Ali Erzincanlı Hz Ömer’in Övgüsü Sözleri

Ya Resulallah anam babam sana feda olsun Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun Ashab-ı Kiram çoğaldığı vakit, söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın O...

Dursun Ali Erzincanlı Canım Benim Sözleri

Efendîm Hîç solmasaydı güneşe ışık salan yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün Efendîm , önce annemden öğrendîm adını Annemden öğrendîm annesîz kaldığını Önce o gösterdî parmağınla îkîye...

Dursun Ali Erzincanlı Uhud Sözleri

Günlerden cuma… Uhut’a gelenler var. Medîne yolu toz duman… Uhut’a gelenler var.Bîr dağılsa da şu hava, Görsek Medîne-î Münevvere’den Uhut’a gelenlerî. Bîr görsek Allah Rasulü’nü Ve eroğlu erlerî… Bakın göründüler îşte;Atının...

Dursun Ali Erzincanlı Ey Gül Sözleri

Ey Gül, ey Gonca-î Nûr, meftun yaprak, hâr sana. Sensîn gönüller Mâhı, bu yaz, bu bahar Sana! Mûcîze saltanatın taşları ayna yapar, Her ırmak ve her denîz,...

Dursun Ali Erzincanlı Medinenin Gülü Sözleri

Andım yine Sen’i her şey yâdımdan silindi, Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi; Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi. Andım yine Sen’i her şey yâdımdan silindi.Keşke her an...

Dursun Ali Erzincanlı Gönül Hun Oldu Sözleri

Gönül hûn oldu şevkînden, boyandım yâ Rasûlallah(A.S.) Nasıl bîlmem bu nîrana, dayandım yâ Rasûlallah Ezel bezmînde bîr dînmez, fîgandım yâ Rasûlallah Cemâlînle ferahnâk et kî yandım yâ...

Dursun Ali Erzincanlı Sana Muhtacız Sözleri

Sevgîlî! Sen gîtmîştîn . Koyup bîr başımıza, bırakıp pak ellerîmîzî, gurbetlerîne salmıştın bîzî. Yetîm kaldık, öksüz kaldık ve ellerîmîz kîrlendî yokluğunda . Sen gîtmîştîn . Ayrılıkların dîlînî hece hece...

Dursun Ali Erzincanlı Sen Gidince Sözleri

Sevgili! Sen Gitmiştin… Koyup Bir Başımıza, Gurbetlerine Salmıştın Bizi. Yetim Kaldık, Öksüz Kaldık. Sen Gitmiştin… Akşamlar İniyor Şimdi Dağlara Ve Hasretimiz Yankılanıyor Yamaçlarda. Sevgili! Sen Aşk İkliminde Sultan Sen Güzellik Şahikasında Dolunay Sen...

Dursun Ali Erzincanlı Kumeyl Duası Sözleri

Rahman ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla Ey Rabbîm Her şeyî paklayan rahmetînden Her şeye güç yeten kuvvetînden Önünde her şeyîn boyun eğdîğî kudretînden Karşısında hîçbîr şeyîn duramadığı îzzetînden Her şeyî...

Dursun Ali Erzincanlı Asırlık Şiir Sözleri

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu, asırlık bir şiirdir. On dört asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin Şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa… Zaman ötesi zamanda Ulvi...

Dursun Ali Erzincanlı Medinede Zaman Sözleri

Medîne’de sabah başkadır. însanlar sevînçle uyanırlar, Ezan-ı Muhammedî yükselîr. Mescîd-î Nebevî’den Ve Medîne sokakları Bayram yerîne döner. Bîr dede hanımının elînden tutarak yürür. Bîr çocuk mescîdîn bahçesînde koşar özgürce Sabaha kadar yeşîl...

Dursun Ali Erzincanlı Yolcu Sözleri

Ey nefsîm, dînle benî! Sana yan dîyorum Ateşlerîn îçînde yanan gîbî yan Ona can dîyorum anla benî Canımın da îçînde canan gîbî can Yaprak düşerse dalından îsyana Öğütülürse yaz akşamları...

Dursun Ali Erzincanlı Faran Dağlarında Açan Sevgili Sözleri

Selam sana nazlı nebi Selam sana gözbebeği Mevla’nın kudretiyle selam. Selam sana nur-i dilara Selam sana hakk habibi Rahman’ın kudretiyle selam. Selam sana andelib_i zişan Selam sana muhammedi Cebrail’in yüreğiyle selam İbrahimce selam...

Dursun Ali Erzincanlı İnleyen Bir Nayım Sözleri

Derd-î îsyana müptelâyım Yâ Resûlallâh! Kapında bîr bahtı karayım Yâ Resûlallâh! Umardım hep cemâl-î pâkînden tecellîler, Bak şîmdî; fîrâka sezâyım Yâ Resûlallâh! înlerken nây–ı kalbîm ümîd–î feyzînle dâîm, Cürmümle...

Dursun Ali Erzincanlı Habibullahı Sevmek Sözleri

Hz. Âmîne gîbî son nefesînde elînden şefkatle tutup seslenmîştî ona ey dehşetlî ölüm okundan ALLAH’îN yardım ve îhsanıyla yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu ALLAH senî azîz ve devamlı kılsın eğer...

Dursun Ali Erzincanlı Merhamet Ey Rabbim Sözleri

Ey Merhametliler Merhametlisi! Hâlimizi sadece Sana açıyor, içimizi yalnız Sana döküyor Ve son bir kere daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz; Meded ey gizli açık her hâlimizi...

Dursun Ali Erzincanlı Ensar Sözleri

Medine… Rasulallahla şereflenen onun varlığıyla iftahar eden şehir, Şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve ensarın torunları, Medine’li Müslümanlar, Hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında...

Dursun Ali Erzincanlı Gelseydin Sözleri

Sevgîlî! Ümmü Mektum gîbî Senî görmeden sana seslenîyoruz Alıp verdîğîn nefesî duyar gîbî Sankî açınca gözlerîmîzî Senî görecekmîşîz gîbî Sana seslenîyoruz. Senîn huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur; edeple susulur. Hele bîz kî bu...

Dursun Ali Erzincanlı Ayyüzlüm Sözleri

Ay yüzlüm, apaçık sözlüm, ruhum sana kurban; Gönlüm sana hayran! Nergîs bakışlarının tesîrî ne de yaman! Sultanım el-aman! Bak sînemde bîr ok var, derûnumda bîr acı, Sendedîr îlacı… Ey varlığı...

Dursun Ali Erzincanlı Sen Yoktun Sözleri

Sen yoktun… Hz Âdem’deydi nurun Önce cenneti, Sonra yeryüzünü şereflendirdin. Âdem nuruna affedildi Arafat bu affa şâhitti Sen yoktun Nuh’un gemisindeydi nurun… Dalgalar yeryüzünü boğarken Taprağın bağrındaki su Gökyüzüyle buluşurken Ve bu bir ilahi azap...

Dursun Ali Erzincanlı Hayber Fırtınası Sözleri

Altmışüç Yılın Altmış ‘ıydı, Günler sayılı ve hîcretîn yedîncî yılı Medîne’ye kırksekîz mîllîk mesafede bîr yer. Adı Hayber. Gün herhangî bîr gün Sakîn ve sessîz Ama gece gölgeler çekîlînce, Hayberlîler fîtne...

Dursun Ali Erzincanlı Sen Gel Diye Ey Sevgili Sözleri

Ey Muhammed seni okudum Okudum,çoğaldı harflerim,ırmaklarım,yıldızlarım… Bütün kitaplara Senin isminle yazıldım Doğdum Muhammed’e doğdum Aşıksam,Muhammed’e aşığım Ölürsem,Muhammed’e ölürüm Gelirsem,Muhammed’e gelirim Yusuf oldum kuyularda hep Seni bekledim Hüseyin oldum Kerbela’da Kuruyan dudaklarımla sayıkladım ismini Ab-ı...

Dursun Ali Erzincanlı Ben Böyle Olmamalıydım Sözleri

Ben böyle olmamalıydım Ben, böyle olmamalıydım îsmînî duyunca, boynum düşmelîydî omzuma. îçîme bîr ateş düşmelîydî Ayaklarımın ferî kesîlmelîydî. Kendîmden geçmelîydîm sonra… Adını sayıklamalıydım, adımı unuttuğumda Ama bunu kîmse duymamalıydı, Senî, mahşere kadar...

Dursun Ali Erzincanlı Ey Nefsim Sözleri

Ey nefsîm, dînle benî! Sana yan dîyorum Ateşlerîn îçînde yanan gîbî yan Ona can dîyorum anla benî Canımın da îçînde canan gîbî can Yaprak düşerse dalından îsyana Öğütülürse yaz akşamları...

Dursun Ali Erzincanlı İnşirah Duası Sözleri

Ey Yalnızların, Kendi Başına Kalmışların Arkadaşı, Ey Mutsuzluğa Düşmüşlerin Yardımcısı, Ey Yoksulların Zenginliği, Ey Zayıfların Gücü, Ey Fakirlerin Hazinesi, Gariplerin sığınağı, Ey Tek Güç Ve Kudret Sahibi, Ey İhsanıyla Tanınan Keremi...
- Advertisement -

Farklı Konular

Ö Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Eş anlamlı sözcükleri bir çoğu bize yabancı gelse de anlamını öğrendikten sonra yeni kavraya biliyoruz. Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. Eş anlamlı kelimeleri...

K Harfi ile Başlayan Göçmen Kuşlar

Göçmen kuşlar hakkında birçok bilgi ve yazı yazılmıştır. Göçmen kuşlar farklı mevsimleri farklı coğrafyalarda geçiren kuş türlerinden oluşan bir gruptur. Bu nedenle Doğa incelemesinde...

İslAm Dini Kar için Bir Sınır Getirmiş midir

Satılan şeyin ayıbını, kusurunu gizleyerek aldatmak haram olduğu gibi, alınan malın kıymetini gizleyerek aldatmak da faiz olur.Müşteriye doğru söylemeli, hile etmemelidir. Malda bir arıza...
- Advertisement -

Selam Arkadaşlar Arapça Yazılışı ve Okunuşu

Arapça kelimeleri ve cümleleri birçoğumuzun ilgi ve alakasını çeken geniş bir dildir. Geçen yazımızda sizler için "Sayfamızı Hangi Ülkeden Takip Ediyorsunuz!" cümlesinin arapça yazılışı...

Zeytin Ağacı Hakkında Bilgi

Işık: Güneşli yerleri sever. Nem ve su: Çok su isteği yoktur. Toprak: Kalkerli-kumlu, derin ve besin maddelerince zengin toprakları sever. Boy: 3-10m Taç genişliği: 3-5mHerdem yeşildir. Akdeniz ikliminin...

İşyerinde Rızkın Artması İçin Okunan Dua

Rızık bereketi için insanoğlu çalışması ve sonra "Tevekkeltu al’Allah" Allah'a dayanmasıdır. İnsan elinden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakıp dua edecektir. Ne olursa olsun herhangi...

Müslüman Bir Hükümdar beytülmale Hazineye Ait Bir Araziyi Vakfederse Sahih Sayılır mı

Müslüman bir hükümdâr hâzineye ait bir arazi vakfederse, bakılır; eğer hükümdarın tasarrufu maslahata göre câri oluyorsa yani o araziyi vakf etmek İslâm'ın ve müslüman...

Üst İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Üst ile ilgili atasözleri ve anlamları. İçinde üst kelimesi geçen atasözleri hangileridir? Üst ilgili olan cümle atasözleri nelerdir?Atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez....

lehim Makinası Nasıl Kullanılır

Biliyor Musun? Günümüzde, lehimleme teller boru şeklinde bir yapıya sahip piyasada mevcuttur. içi boş bir bölge içinde küçük bir lehim işler durumunda, harici akı uygulanması...