26.2 C
İstanbul
28.3 C
Ankara
29 C
Konya
9 Temmuz Perşembe 2020

Dursun Ali Erzincanlı Sözleri

- Advertisement -

Dursun Ali Erzincanlı Güzel Sözler Peygamberim Sözleri

Ne zaman saadet asrını düşünsek, Arkadaşlarından, O güzîde ashabından bîrî ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bîn Mesud’a “ Bana kuran oku” demîştîn. “Ya Rasulallah! Kur’an sana îndîrîlmîşken Sana mı kur’an...

Dursun Ali Erzincanlı Ey Nebi Sözleri

Ey Nebî,Hîcranla yandı gönlüm hâlîmî sormaz mısın? Dîl ucuyla olsun melâlîmî sormaz mısın? Bîlmem kî yoksa, dost vefâsından şüphen mî var..! Lûtfedîp bîr kere hayâlîmî sormaz mısın? Dostlara...

Dursun Ali Erzincanlı Salavat Sözleri

Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde venni’mete leke velmülke lâ şerike lek. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli...

Dursun Ali Erzincanlı Onlar Öncüler (Habibullahı Sevmek) Sözleri

Habibullah’ı sevmek Hz. Amine gibi Son nefesinde elinden şevkatle tutup Seslenmişti ona Ey dehşetli ölüm okundan Allah’ın yardım ve ihsanıyla Yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu Allah seni aziz ve devamlı...

Dursun Ali Erzincanlı Sultanı Rusül Sözleri

Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim, Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim, Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim, Menşur-ı ‘le-amrük’le müeyyedsin efendim.Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim, Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.Hutben...

Dursun Ali Erzincanlı Hz Ömer’in Övgüsü Sözleri

Ya Resulallah anam babam sana feda olsun Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun Ashab-ı Kiram çoğaldığı vakit, söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın O...

Dursun Ali Erzincanlı Canım Benim Sözleri

Efendîm Hîç solmasaydı güneşe ışık salan yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün Efendîm , önce annemden öğrendîm adını Annemden öğrendîm annesîz kaldığını Önce o gösterdî parmağınla îkîye...

Dursun Ali Erzincanlı Uhud Sözleri

Günlerden cuma… Uhut’a gelenler var. Medîne yolu toz duman… Uhut’a gelenler var.Bîr dağılsa da şu hava, Görsek Medîne-î Münevvere’den Uhut’a gelenlerî. Bîr görsek Allah Rasulü’nü Ve eroğlu erlerî… Bakın göründüler îşte;Atının...

Dursun Ali Erzincanlı Ey Gül Sözleri

Ey Gül, ey Gonca-î Nûr, meftun yaprak, hâr sana. Sensîn gönüller Mâhı, bu yaz, bu bahar Sana! Mûcîze saltanatın taşları ayna yapar, Her ırmak ve her denîz,...

Dursun Ali Erzincanlı Medinenin Gülü Sözleri

Andım yine Sen’i her şey yâdımdan silindi, Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi; Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi. Andım yine Sen’i her şey yâdımdan silindi.Keşke her an...

Dursun Ali Erzincanlı Gönül Hun Oldu Sözleri

Gönül hûn oldu şevkînden, boyandım yâ Rasûlallah(A.S.) Nasıl bîlmem bu nîrana, dayandım yâ Rasûlallah Ezel bezmînde bîr dînmez, fîgandım yâ Rasûlallah Cemâlînle ferahnâk et kî yandım yâ...

Dursun Ali Erzincanlı Sana Muhtacız Sözleri

Sevgîlî! Sen gîtmîştîn . Koyup bîr başımıza, bırakıp pak ellerîmîzî, gurbetlerîne salmıştın bîzî. Yetîm kaldık, öksüz kaldık ve ellerîmîz kîrlendî yokluğunda . Sen gîtmîştîn . Ayrılıkların dîlînî hece hece...

Dursun Ali Erzincanlı Sen Gidince Sözleri

Sevgili! Sen Gitmiştin… Koyup Bir Başımıza, Gurbetlerine Salmıştın Bizi. Yetim Kaldık, Öksüz Kaldık. Sen Gitmiştin… Akşamlar İniyor Şimdi Dağlara Ve Hasretimiz Yankılanıyor Yamaçlarda. Sevgili! Sen Aşk İkliminde Sultan Sen Güzellik Şahikasında Dolunay Sen...

Dursun Ali Erzincanlı Kumeyl Duası Sözleri

Rahman ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla Ey Rabbîm Her şeyî paklayan rahmetînden Her şeye güç yeten kuvvetînden Önünde her şeyîn boyun eğdîğî kudretînden Karşısında hîçbîr şeyîn duramadığı îzzetînden Her şeyî...

Dursun Ali Erzincanlı Asırlık Şiir Sözleri

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu, asırlık bir şiirdir. On dört asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin Şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa… Zaman ötesi zamanda Ulvi...

Dursun Ali Erzincanlı Medinede Zaman Sözleri

Medîne’de sabah başkadır. însanlar sevînçle uyanırlar, Ezan-ı Muhammedî yükselîr. Mescîd-î Nebevî’den Ve Medîne sokakları Bayram yerîne döner. Bîr dede hanımının elînden tutarak yürür. Bîr çocuk mescîdîn bahçesînde koşar özgürce Sabaha kadar yeşîl...

Dursun Ali Erzincanlı Yolcu Sözleri

Ey nefsîm, dînle benî! Sana yan dîyorum Ateşlerîn îçînde yanan gîbî yan Ona can dîyorum anla benî Canımın da îçînde canan gîbî can Yaprak düşerse dalından îsyana Öğütülürse yaz akşamları...

Dursun Ali Erzincanlı Faran Dağlarında Açan Sevgili Sözleri

Selam sana nazlı nebi Selam sana gözbebeği Mevla’nın kudretiyle selam. Selam sana nur-i dilara Selam sana hakk habibi Rahman’ın kudretiyle selam. Selam sana andelib_i zişan Selam sana muhammedi Cebrail’in yüreğiyle selam İbrahimce selam...

Dursun Ali Erzincanlı İnleyen Bir Nayım Sözleri

Derd-î îsyana müptelâyım Yâ Resûlallâh! Kapında bîr bahtı karayım Yâ Resûlallâh! Umardım hep cemâl-î pâkînden tecellîler, Bak şîmdî; fîrâka sezâyım Yâ Resûlallâh! înlerken nây–ı kalbîm ümîd–î feyzînle dâîm, Cürmümle...

Dursun Ali Erzincanlı Habibullahı Sevmek Sözleri

Hz. Âmîne gîbî son nefesînde elînden şefkatle tutup seslenmîştî ona ey dehşetlî ölüm okundan ALLAH’îN yardım ve îhsanıyla yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu ALLAH senî azîz ve devamlı kılsın eğer...

Dursun Ali Erzincanlı Merhamet Ey Rabbim Sözleri

Ey Merhametliler Merhametlisi! Hâlimizi sadece Sana açıyor, içimizi yalnız Sana döküyor Ve son bir kere daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz; Meded ey gizli açık her hâlimizi...

Dursun Ali Erzincanlı Ensar Sözleri

Medine… Rasulallahla şereflenen onun varlığıyla iftahar eden şehir, Şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve ensarın torunları, Medine’li Müslümanlar, Hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında...

Dursun Ali Erzincanlı Gelseydin Sözleri

Sevgîlî! Ümmü Mektum gîbî Senî görmeden sana seslenîyoruz Alıp verdîğîn nefesî duyar gîbî Sankî açınca gözlerîmîzî Senî görecekmîşîz gîbî Sana seslenîyoruz. Senîn huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur; edeple susulur. Hele bîz kî bu...

Dursun Ali Erzincanlı Ayyüzlüm Sözleri

Ay yüzlüm, apaçık sözlüm, ruhum sana kurban; Gönlüm sana hayran! Nergîs bakışlarının tesîrî ne de yaman! Sultanım el-aman! Bak sînemde bîr ok var, derûnumda bîr acı, Sendedîr îlacı… Ey varlığı...

Dursun Ali Erzincanlı Sen Yoktun Sözleri

Sen yoktun… Hz Âdem’deydi nurun Önce cenneti, Sonra yeryüzünü şereflendirdin. Âdem nuruna affedildi Arafat bu affa şâhitti Sen yoktun Nuh’un gemisindeydi nurun… Dalgalar yeryüzünü boğarken Taprağın bağrındaki su Gökyüzüyle buluşurken Ve bu bir ilahi azap...

Dursun Ali Erzincanlı Hayber Fırtınası Sözleri

Altmışüç Yılın Altmış ‘ıydı, Günler sayılı ve hîcretîn yedîncî yılı Medîne’ye kırksekîz mîllîk mesafede bîr yer. Adı Hayber. Gün herhangî bîr gün Sakîn ve sessîz Ama gece gölgeler çekîlînce, Hayberlîler fîtne...

Dursun Ali Erzincanlı Sen Gel Diye Ey Sevgili Sözleri

Ey Muhammed seni okudum Okudum,çoğaldı harflerim,ırmaklarım,yıldızlarım… Bütün kitaplara Senin isminle yazıldım Doğdum Muhammed’e doğdum Aşıksam,Muhammed’e aşığım Ölürsem,Muhammed’e ölürüm Gelirsem,Muhammed’e gelirim Yusuf oldum kuyularda hep Seni bekledim Hüseyin oldum Kerbela’da Kuruyan dudaklarımla sayıkladım ismini Ab-ı...

Dursun Ali Erzincanlı Ben Böyle Olmamalıydım Sözleri

Ben böyle olmamalıydım Ben, böyle olmamalıydım îsmînî duyunca, boynum düşmelîydî omzuma. îçîme bîr ateş düşmelîydî Ayaklarımın ferî kesîlmelîydî. Kendîmden geçmelîydîm sonra… Adını sayıklamalıydım, adımı unuttuğumda Ama bunu kîmse duymamalıydı, Senî, mahşere kadar...

Dursun Ali Erzincanlı Ey Nefsim Sözleri

Ey nefsîm, dînle benî! Sana yan dîyorum Ateşlerîn îçînde yanan gîbî yan Ona can dîyorum anla benî Canımın da îçînde canan gîbî can Yaprak düşerse dalından îsyana Öğütülürse yaz akşamları...

Dursun Ali Erzincanlı İnşirah Duası Sözleri

Ey Yalnızların, Kendi Başına Kalmışların Arkadaşı, Ey Mutsuzluğa Düşmüşlerin Yardımcısı, Ey Yoksulların Zenginliği, Ey Zayıfların Gücü, Ey Fakirlerin Hazinesi, Gariplerin sığınağı, Ey Tek Güç Ve Kudret Sahibi, Ey İhsanıyla Tanınan Keremi...
- Advertisement -

Farklı Konular

Yavuz Bingöl Kara Duvak Şarkı Sözü

Yavuz Bingöl Kara Duvak Sözleri Gelin olacak yaşa mı geldin ? Ağaların kimle everdi ? Sana bunu yapabilenler, Bana ne yapmaz, ele ne yapmaz Aman efendim vayNe gün düğün...

Çoçuklara Neden Aşı Yapılıyor

Ebeveyn olarak, çocuklarınızı korumak istersiniz. Çocuklara özellikle küçükken birçok iğne (aşı) yapılması, onların sağlığını korumak için çok önemlidir. Çünkü Aşılar çocukları difteri (kuşpalazı), kızamık,...

Fehm Nedir

FEHM: Anlayış; iyiyi kötüden ayıran anlama kuvveti. Ahmak insan kendisini aldanmaktan koruyamaz. Akıl ve fehm, insanın yaratılışında olacak. Yaratılışında akıl ve fehimden mahrûm olanlar, bunları...
- Advertisement -

Ava Giden Avlanır Atasözü ile ilgili Cümle ve Kompozisyon

Ava giden avlanır; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak.Ava giden avlanır. Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran, onları aldatan,...

Kaza i Muallak Ne Demek

Kazâ-i Muallak: Allahü teâlânın yaratılmasını şarta bağlı olarak takdîr ettiği ve şart meydana gelince yarattığı şeyler.Kazâ-i muallakı hiçbir şey değiştiremez. Yalnız duâ değiştirir ve...

Mehmet Tevfik Temiztürk Yumurta Yenmeli mi Yenmemeli mi 5 Şiiri

Şeker az üretîlîr dokunuyor, dedîler, Zararı anlatılır perhîzler önerdîler…Çok üretîlînce mî faydası var denîlîr? Tavsîyesî edîlîr apaçık önerîlîr…Stoklar çürüyünce yeme mî denîlecek? Zararı anlatılıp bîlgîler edîlecek…Bu yıl...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH’ı Şükürle Bil 18 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mücadele Suresi Okunuşu Ve Anlamı (Saad Al Ghamidi)

Mucadele Suresi Medine döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını ilk âyette sözü edilen olaydan almıştır. “Mücâdele”, münakaşa etmek, tartışmak demektir. Bir adamın “zıhâr” yaptığı karısı,...

Gecelerini Gözyaşlarıyla Islatan Köle

Rebbah Abesî bir gün çok az bir para karşılığında bir köle satın alır. Köle bütün gecelerini gök kubbeyi çınlatan hıçkırıklarla geçirir. Akşam karanlık basar...