29.7 C
İstanbul
30.4 C
Ankara
28 C
Konya
12 Ağustos Çarşamba 2020

KONYA TARİHİ

- Advertisement -

ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

KONYA MÜZESİ’nin çini seksiyonu KARATAYI MEDRESESt’nin ayakta kalan kısmındadır. Bu medrese; Konya Selçukîler devrinin en güzel (çinileri ile bezenmiş bulunduğu için tarihî çinilerin burada...

ETNOGRAFYA PAVYONU

BU PAVYON; Mevlâna müzesine bağlıdır. Mevlâna dergâhının eski mutbahmda 1960 yılında açılmıştır. Burada daha çok etnoğrafik eserler teşhir edilmektedir.Bunlar arasında Konya el sanatı eserleri,...

MEVLEVİ MATBAHI PAVYONU

Dervişan kapısının cenup tarafında ve Sultan Selim câmiinin doğusunr daki III. Murad zamanında yapılan, sonra tamir ve tadiller gören dergâh matbahı da Mevlevîlikle alâkalı...

HALI ve KUMAŞ PAVYONU

Sultan III. Murad tarafından 992 H. 1584 M. yılında evvelâ medrese odaları halinde yapılan, sonra dervişlere tahsis edilen 18 hücre şimdi halı ve kumaş...

YAZMA KİTAPLAR CİLDLER KİLİM ve SECCADELER TEŞBİHLER PAVYONU

Mescidin kubbe altında ortadaki vitrinlerde tezhipleri, minyatörleri, resimleri, yazıları, cildleri ve tarih! değerleri itibarile kıymetli olan kitaplar teşhir edilmektedir. Burada Selçukîlere, Osman oğullarına ve...

ŞAMDANLAR ve TASLAR VİTRİNİ

Bu vitrin sema’haneye girince sığdadır. Üst kısımda Üzerleri yazılarla, nakışlarla süslenmiş vazo kandil ve şamdanlar görülüyor. Kandiller on beşinci yüz yıl Osmanlı eserleridir. Vazo...

SEMAHANE PAVYONLARI

Post kubbesinin kuzeyinden büyük kubbenin örttüğü sema’haneye geçilir. Burasını ve batısmdaki mescidi Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır. Semahane Mevlevi âyininin yapıldığı yani dedelerin döndüğü yerdir....

MUHTELİF ESERLER PAVYONU

1008 H. 1599 M. yılında Sokullu Mehmed Paşa’mn oğlu Haşan Paşa tarafından yaptırılan gümüş levha ile kaplı kapıdan Huzur-i Pir denilen asıl türbenin medhaline...

YAZI PAVYONU

Türbenin kapısından (Tilâvet Okuma odası) denilen bir kubbenin örttüğü küçük bir salona girilir. Karşıdaki gümüş kapının sağına ve soluna çifte (Vav) 1ar yazılmıştır. Burası...

OSMANLI DEVRİ KONYA KİTABELERİ PAVYONU

Müze havlısınnm (Susanlar kepısı — Hamuşan) tarafı Osmanlı devriKonya kitabelerine tahsis edilmiştir.Burada^ teşhir edilen taş kitabeler şunlardır :Mukbil suyu kitabesi 915, Konya Bedesteni kitabesi...

ŞEVK ABAD (HAŞAN PAŞA BAĞI)

BU BAĞ; zindankalenin batı tarafmdadır. Kapısının üstünde Şair NÜZ-het’in yazdığı şu dört satırlık tarih kitabesi okunmaktadır :Meali menkibet Hakkı Haşan Paşay-i zîhimmet Beray-i yadigâr etdi...

MUVAKKİTHANE

MUVAKKİTHANE; Civar mahallesinde Sultan Selim Câmii ve Yusuf ağa kütüphanesinin batısmdadır. Şille ve Gödene taşı ile yapılmıştır. Kapısı ve iki penceresi kuzeye açılır. Kapısının...

BUĞDAY PAZARI

BUĞDAY PAZARI; 1319 H. 1901 M. Yılında yapılmıştır. Pazarın doğu kapısının üstünde üç satır halinde şu kitabe okunur :1 — Tacidar-ı devran elgazı Sultan...

BARUTHANE GÜHERÇİLE FABRİKASI

Türk—Osmanlı ordusunun ve donanmasının «Efvah-i nariyye» denilen top, tüfenk ve tabanca gibi yanar ağızlı silâhlarının barutları yurt içinde yapılırdı. İmparatorluğun bir çok yerlerinde BARUTHANE’ler,...

KONYA ve Havalisinde Sınanmış Yerler

Eski KONYA’lıların; şefaatları ile şifa umulan, sınanmış bazı ziyaret yerleri vardır. Konya Folklorüile ilgilenenlere faydalı olur ümidiyle aşağıya sıralıyoruz :1) Akıl hastaları : Bozkırın...

YUSUF AĞA KÜTÜPHANESİ

YUSUF AĞA kütüphanesi; Civar mahallesinde Sultan Selim câmii’nin sağ batı köşesinde ve bitişiğindedir. Mimarı; înşa malzemesini ve tarzını bit iştirdiğimâbedinkine büyük bir muvaffakiyetle uydurmuştur....

Konyada Bulunan Su Değirmenleri

Biz Konya ve civarında şu su değirmenlerini tesbit ettik :1 — Mahmud efendi (Mülk)2 — Kasım halife (Vakıf)3 — Turut (Mecidiye diğer adı ile...

MERAM KÖPRÜSÜ

MERAM’da Meram çayının üstüne kurulan köprü] muntazam kesme taşla yapılmıştır. Beş gözlüdür. Gözlerin dere tarafındaki kısımları birer sandal burnu gibi sivri yapılmıştır. Bu da...

GÖMSE KÖPRÜSÜ

KARATAYI VAKFİYESÎ'nde medresenin gelirleri arasında vakfedilen şimdi harebesi kalan GÖMSE köyüne yol veren muhteşem bir selçuk köprüsü vardır. Köy ve civarında meskûn ve mâmur...

ÇARŞAMBA KÖPRÜSÜ

ÇARŞAMBA ÇAYI üzerinde bulunan bu köprünün bir selçuk eseri olduğu anlaşılmaktadır. Fâtih’in 881 H. 1476 M. tarihinde KONYA evkafını tesbit ettiren evkaf defterinde şunları...

ŞEREFEDDİN SARNICI

SARNIÇ; Kovan ağzında Gümüş ırmağının önündedir. Buna (Tavukçuların sarnıcı) da derler. Sarnıç suyunu küçük çaydan ayrılan gümüş ırmağından alır. Küçük çayın bir ayağı da...

MALAS SARNICI

SARNIÇ; Konyanm üç saat şimal batısında yol üzerindedir.Civarda (Ak Han) vardır. Sarnıcın çok eski bir selçuk eseri olduğu yapı malzemesinden, inşa tarzından ve harcından...

PANAYA KİLİSESİ

Mâbed; Silleyi güneyden kapayan dağın eteğindedir. Kayalara oyul-muştur.İki kısımdan teşekkül eden kilisenin altında bir de bodrumu vardır. Kilisenin dışarıya MORMt — KURTULUŞ mahallesine pencere...

HIZIR İLYASLIK KİLİSESİ

Bu Kilise eski adı ile (KÂRHANE) yeni adı ile (SU BAŞI) mahallesin-dedir. Mâbed SİLLE’nin yumuşak kayasına oyulmuş ve sonra sertleşerek asırların her çeşit ihmal...

EFLATUN MANASTIRI

Yalnız (Manastır) da denilen bu yer tarihî KEVELE kalesinin TAKKELİ DAĞ’m eteklerinden birisinin mail sathında, SİLLE ile AKYOKUŞ arasında ovayı ve KONYA’yı görüş açısına...

MERAM HATİPLİ OĞLU HAMAMI

MERAM KÖPRÜSÜ’nden geçince sokağın köşesindeki ilk bina erkek-ler hamamıdır. Güneyindede kadınlar hamamı vardır. Erkekler hamamının kapısı Meram çarşısına açılırdı. Kapısının üstünde yekpare ve çok...

RUZBE HANI ( OROZLU HAN )

HAN; KONYA’nın 6 kilometre kuzeyinde, Tayyare meydanının güne-yindedir. PINARBAŞI’ndan trenle KONYA’ya gelenlerin gözleri yolun sağındaki bu muhteşem âbidenin üstünde düğümlenir.HAN; can kurtaran kulesine ve...

PAMUKÇU HANI

Selçukluların, Karaman oğullarının ve Konyayı sınırları içine alan [ Osman oğullarının idari teşkilâtında Konyanın Sahra nahiyesine bağlı köyler arasında bir de (= Panbukcu )...

KİREMİTLİ HAN

BU HAN; S. II. Bayezid tarafından Mevlâna mânzumesi civarında yaptırılmıştır.Bu han; 1078 H. 1667 M. yıllarında harap olmuştur. Mütevellisi de kalmamıştı. 1074 H. 1663...

KIZILÖREN HANI

KONYA’nın yedi saat batısında Beyşehir yolunun üstündedir. Altunba hanına dört saattir. Halk buna (Hanönü Hanı) da diyorlar. Hanın kapısı Türk yapı ananesine göre doğuya...
- Advertisement -

Farklı Konular

Metro Turizm Erzincan Firması İletişim Telefon Numarası

Otobüs firmaların dan online otobüs bileti almak içim otogara (aştiye) gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki Otobüs ile bir yerden başka şehre yapacağınız seyahatlerin bilgilerine, firmalarının...

Baş Dönmesi İçin Şifalı Bitkiler Nelerdir

BAŞ ÇIBANI Başta meydana gelen çıbanlarda:R -1: “Katran yaralara sürülür."R - 2: “Acı mısır baklası pudra halinde yara üzerine konur. ”R - 3: “Yaraya susam...

Aziz Mahmud Hüdayi Müfredat 2

Bilindiği gibi Aziz Mahmud Hüdâyî, “mutasavvıf, âlim, şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu”dur. Asıl adı Mahmûd’dur. Aslen, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin neslinden olup seyyiddir. 1541 yılında...
- Advertisement -

Rüyada Nar Ağacı Görmek Neyin Tabiridir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : NAR AĞACI: Nar ağacı, dindar, heybetli ve mal sahibi bir kimsedir.Secdem Rüya Tabirleri : Rüyada bir nar ağacı görülmesi; toplum içinde...

Rüyada Mihrap Görmek Ne Anlama Gelir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : MİHRAP: Rüyada görülen mihrap, imama veya bir öndere yorumlanır. Bir kimsenin rüyada mihrapta namaz kıldığını görmesi, o kimse için müjdedir....

Yeşil Muş Ovası Ankara Firması İletişim Telefon Numarası

Otobüs firmaların dan online otobüs bileti almak içim otogara (aştiye) gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki Otobüs ile bir yerden başka şehre yapacağınız seyahatlerin bilgilerine, firmalarının...

Jefferson Airplane – Crown Of Creation Şarkısı Türkçe Çeviri Sözleri

You are the crown of creation. You are the crown of creation, And you've got no place to go. Yaratılışın tacısın sen Yaratılışın tacısın sen Ve gidecek...

Kernek Turizm İzmir Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı MALATYA KERNEK TURİZMTelefon 444 46 44E-Posta BulunamadıOtogar Tel: 0232 472 08 58İnternet sitesi : BulunamadıAdres : İzmir OtogarKernek Turizm İzmir Otogarı telefon numaraları, şehir içi servis güzergahları, şehirler...

Her Kaşığın Kısmeti Bir Olmaz ile İlgili Cümle ve Kompozisyon

Her kaşığın kısmeti bir olmaz; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak.Her kaşığın kısmeti bir olmaz. Her insanın talihi, kaderi bir...