16.3 C
İstanbul
16.1 C
Ankara
18 C
Konya
20 Ekim Salı 2020

KONYA TARİHİ

- Advertisement -

ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

KONYA MÜZESİ’nin çini seksiyonu KARATAYI MEDRESESt’nin ayakta kalan kısmındadır. Bu medrese; Konya Selçukîler devrinin en güzel (çinileri ile bezenmiş bulunduğu için tarihî çinilerin burada...

ETNOGRAFYA PAVYONU

BU PAVYON; Mevlâna müzesine bağlıdır. Mevlâna dergâhının eski mutbahmda 1960 yılında açılmıştır. Burada daha çok etnoğrafik eserler teşhir edilmektedir.Bunlar arasında Konya el sanatı eserleri,...

MEVLEVİ MATBAHI PAVYONU

Dervişan kapısının cenup tarafında ve Sultan Selim câmiinin doğusunr daki III. Murad zamanında yapılan, sonra tamir ve tadiller gören dergâh matbahı da Mevlevîlikle alâkalı...

HALI ve KUMAŞ PAVYONU

Sultan III. Murad tarafından 992 H. 1584 M. yılında evvelâ medrese odaları halinde yapılan, sonra dervişlere tahsis edilen 18 hücre şimdi halı ve kumaş...

YAZMA KİTAPLAR CİLDLER KİLİM ve SECCADELER TEŞBİHLER PAVYONU

Mescidin kubbe altında ortadaki vitrinlerde tezhipleri, minyatörleri, resimleri, yazıları, cildleri ve tarih! değerleri itibarile kıymetli olan kitaplar teşhir edilmektedir. Burada Selçukîlere, Osman oğullarına ve...

ŞAMDANLAR ve TASLAR VİTRİNİ

Bu vitrin sema’haneye girince sığdadır. Üst kısımda Üzerleri yazılarla, nakışlarla süslenmiş vazo kandil ve şamdanlar görülüyor. Kandiller on beşinci yüz yıl Osmanlı eserleridir. Vazo...

SEMAHANE PAVYONLARI

Post kubbesinin kuzeyinden büyük kubbenin örttüğü sema’haneye geçilir. Burasını ve batısmdaki mescidi Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır. Semahane Mevlevi âyininin yapıldığı yani dedelerin döndüğü yerdir....

MUHTELİF ESERLER PAVYONU

1008 H. 1599 M. yılında Sokullu Mehmed Paşa’mn oğlu Haşan Paşa tarafından yaptırılan gümüş levha ile kaplı kapıdan Huzur-i Pir denilen asıl türbenin medhaline...

YAZI PAVYONU

Türbenin kapısından (Tilâvet Okuma odası) denilen bir kubbenin örttüğü küçük bir salona girilir. Karşıdaki gümüş kapının sağına ve soluna çifte (Vav) 1ar yazılmıştır. Burası...

OSMANLI DEVRİ KONYA KİTABELERİ PAVYONU

Müze havlısınnm (Susanlar kepısı — Hamuşan) tarafı Osmanlı devriKonya kitabelerine tahsis edilmiştir.Burada^ teşhir edilen taş kitabeler şunlardır :Mukbil suyu kitabesi 915, Konya Bedesteni kitabesi...

ŞEVK ABAD (HAŞAN PAŞA BAĞI)

BU BAĞ; zindankalenin batı tarafmdadır. Kapısının üstünde Şair NÜZ-het’in yazdığı şu dört satırlık tarih kitabesi okunmaktadır :Meali menkibet Hakkı Haşan Paşay-i zîhimmet Beray-i yadigâr etdi...

MUVAKKİTHANE

MUVAKKİTHANE; Civar mahallesinde Sultan Selim Câmii ve Yusuf ağa kütüphanesinin batısmdadır. Şille ve Gödene taşı ile yapılmıştır. Kapısı ve iki penceresi kuzeye açılır. Kapısının...

BUĞDAY PAZARI

BUĞDAY PAZARI; 1319 H. 1901 M. Yılında yapılmıştır. Pazarın doğu kapısının üstünde üç satır halinde şu kitabe okunur :1 — Tacidar-ı devran elgazı Sultan...

BARUTHANE GÜHERÇİLE FABRİKASI

Türk—Osmanlı ordusunun ve donanmasının «Efvah-i nariyye» denilen top, tüfenk ve tabanca gibi yanar ağızlı silâhlarının barutları yurt içinde yapılırdı. İmparatorluğun bir çok yerlerinde BARUTHANE’ler,...

KONYA ve Havalisinde Sınanmış Yerler

Eski KONYA’lıların; şefaatları ile şifa umulan, sınanmış bazı ziyaret yerleri vardır. Konya Folklorüile ilgilenenlere faydalı olur ümidiyle aşağıya sıralıyoruz :1) Akıl hastaları : Bozkırın...

YUSUF AĞA KÜTÜPHANESİ

YUSUF AĞA kütüphanesi; Civar mahallesinde Sultan Selim câmii’nin sağ batı köşesinde ve bitişiğindedir. Mimarı; înşa malzemesini ve tarzını bit iştirdiğimâbedinkine büyük bir muvaffakiyetle uydurmuştur....

Konyada Bulunan Su Değirmenleri

Biz Konya ve civarında şu su değirmenlerini tesbit ettik :1 — Mahmud efendi (Mülk)2 — Kasım halife (Vakıf)3 — Turut (Mecidiye diğer adı ile...

MERAM KÖPRÜSÜ

MERAM’da Meram çayının üstüne kurulan köprü] muntazam kesme taşla yapılmıştır. Beş gözlüdür. Gözlerin dere tarafındaki kısımları birer sandal burnu gibi sivri yapılmıştır. Bu da...

GÖMSE KÖPRÜSÜ

KARATAYI VAKFİYESÎ'nde medresenin gelirleri arasında vakfedilen şimdi harebesi kalan GÖMSE köyüne yol veren muhteşem bir selçuk köprüsü vardır. Köy ve civarında meskûn ve mâmur...

ÇARŞAMBA KÖPRÜSÜ

ÇARŞAMBA ÇAYI üzerinde bulunan bu köprünün bir selçuk eseri olduğu anlaşılmaktadır. Fâtih’in 881 H. 1476 M. tarihinde KONYA evkafını tesbit ettiren evkaf defterinde şunları...

ŞEREFEDDİN SARNICI

SARNIÇ; Kovan ağzında Gümüş ırmağının önündedir. Buna (Tavukçuların sarnıcı) da derler. Sarnıç suyunu küçük çaydan ayrılan gümüş ırmağından alır. Küçük çayın bir ayağı da...

MALAS SARNICI

SARNIÇ; Konyanm üç saat şimal batısında yol üzerindedir.Civarda (Ak Han) vardır. Sarnıcın çok eski bir selçuk eseri olduğu yapı malzemesinden, inşa tarzından ve harcından...

PANAYA KİLİSESİ

Mâbed; Silleyi güneyden kapayan dağın eteğindedir. Kayalara oyul-muştur.İki kısımdan teşekkül eden kilisenin altında bir de bodrumu vardır. Kilisenin dışarıya MORMt — KURTULUŞ mahallesine pencere...

HIZIR İLYASLIK KİLİSESİ

Bu Kilise eski adı ile (KÂRHANE) yeni adı ile (SU BAŞI) mahallesin-dedir. Mâbed SİLLE’nin yumuşak kayasına oyulmuş ve sonra sertleşerek asırların her çeşit ihmal...

EFLATUN MANASTIRI

Yalnız (Manastır) da denilen bu yer tarihî KEVELE kalesinin TAKKELİ DAĞ’m eteklerinden birisinin mail sathında, SİLLE ile AKYOKUŞ arasında ovayı ve KONYA’yı görüş açısına...

MERAM HATİPLİ OĞLU HAMAMI

MERAM KÖPRÜSÜ’nden geçince sokağın köşesindeki ilk bina erkek-ler hamamıdır. Güneyindede kadınlar hamamı vardır. Erkekler hamamının kapısı Meram çarşısına açılırdı. Kapısının üstünde yekpare ve çok...

RUZBE HANI ( OROZLU HAN )

HAN; KONYA’nın 6 kilometre kuzeyinde, Tayyare meydanının güne-yindedir. PINARBAŞI’ndan trenle KONYA’ya gelenlerin gözleri yolun sağındaki bu muhteşem âbidenin üstünde düğümlenir.HAN; can kurtaran kulesine ve...

PAMUKÇU HANI

Selçukluların, Karaman oğullarının ve Konyayı sınırları içine alan [ Osman oğullarının idari teşkilâtında Konyanın Sahra nahiyesine bağlı köyler arasında bir de (= Panbukcu )...

KİREMİTLİ HAN

BU HAN; S. II. Bayezid tarafından Mevlâna mânzumesi civarında yaptırılmıştır.Bu han; 1078 H. 1667 M. yıllarında harap olmuştur. Mütevellisi de kalmamıştı. 1074 H. 1663...

KIZILÖREN HANI

KONYA’nın yedi saat batısında Beyşehir yolunun üstündedir. Altunba hanına dört saattir. Halk buna (Hanönü Hanı) da diyorlar. Hanın kapısı Türk yapı ananesine göre doğuya...
- Advertisement -

Farklı Konular

Rüyada Can Kurtarmak Görmek Neye İşarettir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada can kurtarmak, iyilik görmeye ve güvenilir dostlara ihtiyaç duymaya işarettir.Rüyada cankurtaran otomobili (ambulans) görmek, uzun zamandan beri çok...

Kur’anı Kerim’de Kafir ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur'an sistematik fihristi kelime sözleri. Kafir kuranda nasıl geçiyor? Kafir ile ilgili Kur'anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir?...

Hatay Csr Turizm Bilecik Firması İletişim Telefon Numarası

Otobüs firmaların dan online otobüs bileti almak içim otogara (aştiye) gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki Otobüs ile bir yerden başka şehre yapacağınız seyahatlerin bilgilerine, firmalarının...
- Advertisement -

Mehmet Tevfik Temiztürk Akıl 3 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Rüyada Hale Görmek Ne Anlama Gelir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada güneşin etrafındaki daireyi görmek, borç sahiplerinin borçluları bırakmamak üzere kuvvetlice tutup etraflarını sarmalarına yorumlanır. Bazan da, belaya, gazaba ve...

Bafra Seyahat İstanbul (Anadolu) Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı BAFRA SEYAHATTelefon 0850 466 09 09E-Posta bilgi@bafraseyahat.comOtogar Tel: 0216 592 50 30İnternet sitesi : BulunamadıAdres : Harem OtogarBafra Seyahat İstanbul Telefon Numaraları: Bafra Seyahat Sultanbeyli Tel: 0216 592 50...

Hatay Günsas Turizm Kütahya Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı HATAY GÜNSAS TURİZMTelefon 444 02 88E-Posta info@hataygunsas.com.trOtogar Tel: 0533 502 81 88İnternet sitesi : www.hataygunsas.com.trAdres : Kütahya OtogarHatay Günsas Turizm Kütahya Telefon Numaraları: Kütahya Çarşı Tel: 0274 222 09...

Bol Bol Yiyen Bel Bel Bakar İle İlgili Cümle ve Kompozisyon

Bol bol yiyen bol bol bakar; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak.Bol bol yiyen, bel bel bakar. Elde varken aşırı...

Hozan Aydın Evindare Biriya Teme Sözleri

Stranen Hozan Aydın kürtçe sanatçının evindare biriya teme Sözleri Evîndarê bîriya te me loma Dihelim ez roj bi roj wek şima Kanê xuşe xuşa avên çema Tên bîra...