MEZAR ANITLARI MÜZESİ

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

BU MÜZE’de selçuk âbidelerinin şaheserlerinden olan SIRÇALI MEDHESE’de 1960 yılında açılmıştır.

Burada selçukîler, selçukîlerden sonra teşekkül eden bazı beyliklerin, Karaman, Osman oğulları devirlerinin sanduka ve dik dikilen taş halindeki mezar taşları teşhir edilmektedir. Bunlar yok olan, istimlâk yolu ile yok edilen, ihmal yüzünden yüz üstü bırakılan mezarlardan, türbelerden toplanmıştır.

KONYA’da ve yörelerinde eskiden elli kadar kabristan vardı.

Bunların bazılarını alfabe sırası ile yazıyorum :

Aksinne kabristanı — Adını taşıdığı mahallede.

Abdülaziz mescidi kabristanı — adını taşıdığı mahallede.
(1) Bu kitabe dikkatsizlik yüzünden iki parça olmuştur. Kar, don ve yağmurdan yazılar da erimiye başlamıştır.

Bcyhekim kabristanı — adını taşıdığı mahallede.

Bordabaşı kabristanı — Adını taşıdığı mahallede.

Fahrünnisa – Çukur kabristanı — Adını taşıdığı mahallede.

Ferhuniye kabristan — Adını taşıdığı mahallede.

Fakıhdede kabristanı — Adını taşıdığı mahallede.

Gevraki kabristanı — Gevraki medresesi civarında.

Garipler kabristanı — Garipler-îhsaniye mahallesinde idi.

Hatip sultan kabristanı — Civar mahallesinde.

Hoca Fakıh kabristanı — Hoca Fakıh yöresinde câmiin havlusunda.

Hoca Faruk kabristanı — Adını taşıdığı mahallede.

Kalhane kabristanı — Adını taşıdığı mahallede.

Kağnıcılar kabristanı — Buğday pazarı civarında.

Kanlıgöl kabristanı — Söylemez tekkesinin cenubunda.

Kışla kabristanı — Çayır yöresinde.

Köprübaşı kabristanı — Zincirli kuyu mahallesinde.

Miskemîr kabristanı — Baruthane ma- Süleyman Paşanın

hailesinde. Mezar

Nakıpoğlu kabristanı—Ahmed Fakıh mahallesinde câmiinin kıble tarafında-Parmak kapı kabristanı — Pir paşa mahallesinde, ölübenledi kabristanı — adını taşıdığı mahallede Sanyakup kabristanı —— « « «

Sungur kabristanı — « « «

Şems kabristanı — « « «

Şekerfüruş kabristanı — « « «

Şeyh Sadr-ed-din kabristanı — « «

Şeyh Alaman kabristanı « « «

Türbe kabristanı — Mevlâna dergâhı hatiresinde.

Yağlıtaş kabristanı — Mengene caddesinde.

Yediler kabristanı — Ahmed Dede mahallesinde.

Yiğenoğlu kabristanı — Yiğenoğlu mahallesinde (Sadırlarda)

Yıkık mahalle kabristanı — adını taşıdığı mahallede.

Yunusoğlu kabristanı — adını taşıdığı mahallede.

Yüksek Kabristan — Söylemez tekkesi civarında.

Zindankale kabristanı — Beyhekim mahallesinde.

Hemen hemen bütün KONYA YÖRE’lerinde müstakil kabristanları vardır.

Değirmen, Dere, Tavusbaba, Köyceğiz, Çarıklar, Kovanağzı, Hocacihan-da Mursaman mezarlıkları gibi.

Bu mezarlıkların hepsi yok olmuş gibidir. Bu gün ölü gömülen kabris-tanların sayısı 9—10 nu geçmiyor. Konyanın en eski kabristanı şehrin kuzeyindeki MUSALLA mezarlığıdır. Şeyh Kudsi efendi merhum burada bazı Peygamberlerin de gömülü olduğunu söylerdi. Gömeç ana türbesi de buradadır.

Diğer ölü gömülen kabristanlar da şunlardır :

Araplar, Aliyenler, Hacı fettah, Kasım kalfa, Sadırlar, Uluırmak, Üçler, Yediler.

Bu kabristanlardan hiç birisi yazı, hâk, süs sanatı itibarı ile AKŞEHİR’-deki Nasrettin Hoca mezarlığı kadar zengin değildir.

Dillere destan olan Koca Selçuk payitahtının mezarlıkları ve taşları ne oldu ?… însan hayretinden donup kalıyor.

KONYA’da; zindankalede birisi Rumların İkincisi Ermenilerin birer kabristanı daha vardı.

Alâeddin tepesindeki Rum ve Ermeni kiliselerinin hatirelerinde kabristanlar vardı. SİLLE’de de bir çok müsliman, hıristiyan mezarlığı vardır.

Biz Konya kabristanlarında ve müzelerinde bulunanjkitabeli mezar taşları için müstakil bir kitap hazırlıyoruz. Neşredeceğiz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort eskisehir - mersin eskort - ip stresser -

nightmarestresser.net

-
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - mobil ödeme bozdurma - Kiralık bahis sitesi - vbet giriş