29.7 C
İstanbul
30.4 C
Ankara
28 C
Konya
12 Ağustos Çarşamba 2020

Biyografi

- Advertisement -

Adiyy Bin Müsafir Kimdir Hayatı

Irak’da yetişen evliyanın büyüklerinden. Adeviyye tarikatının reisidir. İsmi Adiyy bin Mûsâfir bin İsmail bin Mûsâ bin Mervân el-Emevî, künyesi Ebu’l-Fadl’dir. Ba’lbek civarında Beyt-i Kaf...

Adilşahlar Hanedan Dönemi

Hindistan’da Yusuf Âdil tarafından kurulan hanedan. Bu hanedana mensub olan hükümdarların hepsi isimlerine Âdilşah ünvanını ekledikleri için, Âdilşahlar hanedanlığı denildi. Ayrıca Bicapur’da kurulduğu için...

Açe Devleti Nerede Hakkında Bilgi

Hint Okyanusu’nun doğusundaki Sumatra adasının kuzey kısmında kurulan bir İslâm devleti.Onüçüncü asrın başlarında çeşitli vesîlelerle İslâmiyeti yayarak müslüman bir cemiyet hâline getirdiği Açelileri etrâfında...

Abdülvadiler Kimdir Hakkında Kısa Bilgiler

1235-1550 (H. 633-957) seneleri arasında Cezayir’de hüküm süren bir berberîdevleti. Merkezi Tlimsan idi. Abdulvadilere, başlarında bulunan hanedanlara Benî Zeyyan denildiği için Zeyyaniler de denilmektedir.Benî...

Abdülmelik Bin Mervan Dönemi Kısaca

Emevî devletinin beşinci halîfesi. Künyesi Ebu’l-Velîd, lakabı Ebu’l-Muluk’dur. 646 (H. 26) senesinde Medîne’de doğdu. 705 (H. 86) da Dimeşk’da cüzzam hastalığından vefat etti. Soyu;...

Abdülkerim Satuk Buğra Han Kimdir

İlk Müslüman-Türk hükümdarı. Babası; bugün Doğu Türkistan sınırları dahilinde bulunan Kaşgar şehri civarında hükümran olan Karahanlı Devleti hükümdar ailesinden Bezir Arslan Han; onun da...

Hz Abdülkadir i Geylani Hayatı

Büyük İslâm alimlerinden ve evliyanın en meşhûrlarından. Peygamber efendimizin aziz torunlarından olup sayılamayıcak kadar keramet, menkıbe ve fevkalade halleri günümüze kadar gelmiş gönüllerde yer...

Abdülhalık i Goncdüvani Kimdir Hayatı

Evliyanın önderlerinden, İslâm alimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdulcemil, alim bir zat olup, Malatyalı idi. İmam-ı Malik’in (r. aleyh) soyundandır. Hızır aleyhisselam ile görüşür, sohbet ederlerdi....

Abdullahi Dehlevi Hayatı

Hindistan da yetişen tefsir, hadis ve fıkıh alimlerinin büyüklerinden. Evliyanın önderi Muhammed Baki-billah hazretlerinin talebesi idi. Muhaddis Dehlevî diye meşhûr oldu. 1551 (H. 958)...

Abdurrahman El Sufi Kimdir ve Eserleri Nelerdir

Onuncu asırda yaşamis ünlü müslüman astronomi alimi. İsmi, Abdurrahman bin Ömer bin Muhammed bin Sehl es-Sufî olup, künyesi Ebu’l-Hasen’dir. 903 (H. 201) senesinde Tahran...

Hz Abdurrahman Bin Avf Hayatı

Eshab-ı kiramın büyüklerinden. Cennet’le müjdelenen on kişiden ve ilk müslüman olan sekiz kişiden biri. İsmi; Abdurrahman bin Avf bin Abd-i Avf bin Haris bin...

3. Abdurrahman Endülüs Emevi Dönemi

Endülüs Emevî Devleti’nin ilk halifesi. Babası Muhammed bin Abdullah, Endülüs Emevî Devleti’nin yedinci meliki Abdullah bin Muhammed’in oğludur. 891 (H. 278) yılı Ramazan ayında...

2. Abdurrahman Endülüs Kimdir

Endülüs Emevî devletinin dördüncü sultânı. Künyesi, Ebü’l-Mutarrafdır. İkinci Abdurrahmân ismiyle meşhûrdur. Endülüs Emevî devleti sultanlarından Birinci Abdurrahmân ile Üçüncü Abdurrahmân arasında sultanlık yaptığı için...

Endülüs Emevi Devletinin Kurucusu Abdurrahman 1. Hayatı

Endülüs Emevî devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı. 731 (H. 113) senesinde Suriye’de, Kınnesrin şehrinin Deyr-i Hanna köyünde doğdu. 788 (H. 172) de vefat etti....

Abdullah Dehlevi Hazretleri Kimdir Hayatı

Hindistan’da yaşayan âlim ve evliyanın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakîkî saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” adı verilen âlim...

Abdullah Han Kimdir Hayatı

Mâverâünnehr bölgesinde kurulan Şeybânî hanedanlığının büyük hükümdarlarından. İsmi, Abdullah bin İskender bin Ebü’l-Hayr’dır. 1533 (H. 940) senesinde Aförinkend’de doğdu. Doğduğu zaman babası İskender Hân,...

Hz Abdullah Bin Zübeyr Hayatı

Eshâb-ı kiramdan. Babası, Aşere-i mübeşşereden yâni Cennet’le müjdelenen on sahâbîden biri olan Zübeyr bin Avvâm, annesi Ebû Bekr-i Sıddîk’ın (radıyallahü anh) kızı Esma, teyzesi...

Abdullah Bin Zeyd (Sahibül Ezan) Hayatı

Ezân-ı Muhammediyye’nin okunuşunu rüyasında görüp, Peygamber efendimize sallallahü aleyhi ve sellem haber veren ve Sâhib-ül-ezân lakabı ile meşhûr olan sahâbî. İsmi, Abdullah bin Zeyd...

Abdullah Bin Übey Bin Selul Kimdir

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur; tarih içindeki yerini ancak sebep olduğu hadislerle tesbit etmek mümkün olmaktadır. Başında bulunduğu nifak şebekesinin yaptıklarından dolayı haklarında âyet-i...

Abdullah Bin Tahir Kimdir Hayatı

Abbasî halîfesi Me’mûn zamanının Horasan valisi. İsmi, Abdullah bin Tâhir bin Hüseyn bin Mus’ab bin Ruzeyk bin Mâhân el-Huzâ’î olup, künyesi Ebü’l-Abbâs’dır. Tâhirî hanedanını...

Abdullah Bin Sad Bin Ebi Şerh Sahabe Hayatı

Vahiy kâtibi olmakla şereflenen Eshâb-ı kiramın büyüklerinden ve Afrikiye diye anılan, Kuzeybatı Afrika’nın fâtihi büyük komutan ve vali. İsmi, Abdullah bin Sa’d bin Ebî...

Abdullah bin Revaha Sahabe Kimdir

Peygamber efendimizin, Eshâbı içinde en çok sevdiği şâirlerden. İsmi Abdullah, künyesi Ebû Muhammed, ünvanı Şâir-i Resûlullah’tır. Nesebi, Abdullah bin Revâha bin Sa’lebe bin İmri-ül-Kays...

Hz Abdullah Bin Ömer Hayatı

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden; fıkıh, tefsîr, hadîs ilminde en üstün olanlarından. Künyesi Ebû Abdurrahmân’dır. Müslümanların gözbebeği hazret-i Ömer-ül-Fârûk’un oğlu olup, annesi Zeyneb binti Maz’ûn-ı Cümeyhî’dir....

Abdullah bin Mübarek Kimdir Hayatı

Tebe-i tabiînin büyüklerinden. Mücâhid bir zât olup, hadîs ve fıkıh âlimi idi. İsmi, Abdullah bin Mübarek bin Vâdıh Hanzalî Temîmî, künyesi Ebû Abdurrahmân’dır. Emevî...

Abdullah Bin Meymun El Kaddah Kimdir

Bâtınîliğın kurucusu olan Meymûn bin Deysân’ın oğlu, Meymûniyye fırkasının kurucusudur. İsmi Abdullah’tır. Babası göz tabîbi olduğu için, Kaddâh diye bilinirdi. Benî Mahzûm’un âzatlı kölesi...

Abdullah Bin Mesud Hayatı ve Sözleri

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. Fakir bir ailenin çocuğu olduğu için İslâmiyet’e girmeden önce pek tanınmayan biriydi. İlk îmân edenlerin altıncısıdır. Genç iken îmân etti. Bedir,...

Abdullah Bin Cahş Duası ve Hayatı

Eshâb-ı kiramdan olup, Peygamber efendimizin halasının oğlu. İslâm târihinde ilk ordu kumandanı olmakla meşhûrdur. Kız kardeşi hazret-i Zeyneb, Resûlullah’ın hanımıdır. Nesebi, Abdullah bin Cahş...

Abdullah Bin Amr Bin As (radıyallahü anh) Hayatı Kısaca

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden, meşhûr Mısır fâtihi Âmr bin Âs’ın oğlu. Aralarında sadece on bir veya on iki yaş fark olduğu söylenen babası Amr b....

Abdullah Bin Abbas Radıyallahu anh

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. Resûlullah efendimizin amcası Abbâs’ın oğlu olup, tefsir, hadîs, fıkıh ve diğer ilimlerde mütehassıs idi. Resulullah ile birlikte geceleri ibâdet eder, hizmetini...

Abdaliye Devleti Tarihi ve Özellikleri

Afganistan da Abdalı kabilesinin kurduğu devlet. Aslen bir Türk boyu olan Abdâlîler, Gazneliler zamanında İslâm dînini kabul etmişlerdi. Uzun süre dağlarda yaşıyan bu Türk...
- Advertisement -

Farklı Konular

Z Harfi İle Başlayan Ülke ve Başkentleri

Dünya"ya farklı bir pencereden bakmanıza sağlayacak olan dünya üzerinde yer alan toplam ülke sayısı ve her ülkenin alfabetik isimlerinin listesini bu başlık altında derledik.Dünya...

Camın İcadı Ne Zaman Keşfedildi

Cam nasıl ne zaman bulundu Erimiş katı maddeler kristal oluşturmamak için hızlıca soğutulduğunda bu işlemin cam oluşturduğu keşfedilmiştir. Cam; çok eskiden beri insanların günlük hayatında...

Mehmet Tevfik Temiztürk Göklerde Rızkınız ve Size Vaat Edilen Şeyler Vardır 3 Şiiri

Dünya gezegenini, işte mahvediyoruz, Rab’bin verdiklerini değerlendiremiyoruz… Hakikat saklatılır tüm insanlığımızdan, Yarın pişman oluruz sırları saklamaktan… Sunalım her ne varsa faydalanalım biraz, Uzaylı gerçeğinden edinemez miyiz haz? (2012) Mehmet Tevfik Temiztürk...
- Advertisement -

Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Şiiri

Sincap kararlılığında yaşamış, aşık olmuş, şiirler yazmış gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri olan Türk şair Nazım Hikmet Ran, daha çok Nazım Hikmet olarak...

Nazım Hikmet Gölgesi Şiiri

Sincap kararlılığında yaşamış, aşık olmuş, şiirler yazmış gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri olan Türk şair Nazım Hikmet Ran, daha çok Nazım Hikmet olarak...

Biz Neden 20 Rekat Teravih Namazı Kılıyoruz

Peygamber (sav)’in terâvih namazım yalnız sekiz rek'at olarak kıldırdığı söyleniyor. Biz neden yirmi rek'at kılıyoruz? Teravih namazı , asırlardan beri müslümanların büyük rağbetiyle, uygulamada, adeta...

Cuma Namazı ile ilgili Kıssa

Meysere diyor ki: Bir gün bir Müslüman mezarlığının, yanından geçiyordum. Mezarlığa uğrayıp ölülere selâm verdikten sonra şöyle dedim:"Ey ölüler!.. Siz öncülerimizsiniz. Bizler size tabi...

Araba Nasıl Çalışır

Bir arabaya bindiğinizde şoför kontak anahtarını çevirir ve motor çalışır. Motor çalıştıktan sonra araba artık ilerleyebilir. Ayrıca Benzinli motorların temel amacı, aracı hareketlendirebilmek için...

Roniya Çawemın Kürtçe İlahi Sözleri

Muhammed Ali Arslan - Roniya Çavêmın Kürtçe ilahi sözleri Her daim ez dıkım xeyal Wê bejna nazık u delal Hatım dergahê erzu hal Hey mürşitê (bu kısım anlaşılmadı)De...