13.2 C
İstanbul
13.1 C
Ankara
11 C
Konya
4 Haziran Perşembe 2020

Biyografi

- Advertisement -

Abdullah Bin Cahş Duası ve Hayatı

Eshâb-ı kiramdan olup, Peygamber efendimizin halasının oğlu. İslâm târihinde ilk ordu kumandanı olmakla meşhûrdur. Kız kardeşi hazret-i Zeyneb, Resûlullah’ın hanımıdır. Nesebi, Abdullah bin Cahş...

Abdullah Bin Amr Bin As (radıyallahü anh) Hayatı Kısaca

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden, meşhûr Mısır fâtihi Âmr bin Âs’ın oğlu. Aralarında sadece on bir veya on iki yaş fark olduğu söylenen babası Amr b....

Abdullah Bin Abbas Radıyallahu anh

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. Resûlullah efendimizin amcası Abbâs’ın oğlu olup, tefsir, hadîs, fıkıh ve diğer ilimlerde mütehassıs idi. Resulullah ile birlikte geceleri ibâdet eder, hizmetini...

Abdaliye Devleti Tarihi ve Özellikleri

Afganistan da Abdalı kabilesinin kurduğu devlet. Aslen bir Türk boyu olan Abdâlîler, Gazneliler zamanında İslâm dînini kabul etmişlerdi. Uzun süre dağlarda yaşıyan bu Türk...

Abbasiler Kimlerdir Hangi Dönemde Yaşamıştır

Peygamber Efendimizin amcası, hazret-l Abbâs'ın toyundan gelen halîfelerin hepsine birdan varilan isim. Abbâsl Davlati'nin Kuruluşu olan 749 (H 132) senesine kadar, Abbâsî köİlmesi hiç...

Abbas Bin Abdülmuttalib Peygamberimizin Amcası Hayatı

İslam dininin peygamberi olan Muhammed'in amcasıdır. Hz. Peygamber’in doğumundan iki veya üç yıl önce dünyaya geldi. Mekke’de onunla birlikte büyüdü. Künyesi Ebu’l-Fazl’dır, babasının adı...

Abbadiler (Abbadoğulları) Dönemi ve Özellikleri

İspanya’da Endülüs Emevîlerinin yıkılışından sonra kurulan emîrliklerin en kuvvetlilerinden biri. Suriye’den Yemen’e, Yemenden Endülüs’e göçen Benî Lahm kabîlesi mensuplarından Endülüslü kumandan Muhammed bin Abbâd’ın...

Abaka Han Kimdir Hakkında Bilgi

İran-İlhanlı Devletinin Iikinci hükümdân. Zulmü ile meşhûr otan Cengiz Hân’ın torunu; Iran, Irak ve Anadolu taraflanndaki vârisi olan ilk Iran-ilhanlı hükümdân Hülâgü’nun oğlu. 1234...

Hz Salih Aleyhisselam Peygamber Hakkında Kısa Bilgiler

Salih (a.s.) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Semûd kavmine gönderilen peygamber. Nûh aleyhisselâmın oğullarından Sâm'ın neslindendir. Hazret-i Âdem'in on dokuzuncu kuşaktan torunudur. Salih...

Hz Nuh Aleyhisselam Peygamber Hakkında Kısa Kısa Bilgiler

Hz Nuhun hayatını kısaca açıklarmısınız? Hz Nuh nasıl bir peygamberdi? özellikleri nelerdi? Adı İbrânîce’de Nôah, Yunanca’da Nôe şeklindedir. "Ulul-Azm" peygamberlerin ilki olan Nûh (a.s)'ın,...

Şems-i Tebrizi Kimdir ve Mezarı Nerdedir

İlâhî bir şevkle KONYA'da Mavlâna’yı bulan, ona mâna ve kemal âleminin geniş ufuklarını gösteren, onu erdiren, olduran, pişiren TEBRÎZ’li Şemseddin Muhammed’in hayat safhaları gibi...

Hz Musa Peygamber Hakkında Kısa Bilgiler

MÛSÂ ALEYHİSSELÂM: İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Ülü'l-azm adı verilen altı büyük peygamberden biridir. Yâkûb aleyhisselâmın soyundan, İmrân adında bir zâtın oğlu, Hârûn aleyhisselâmın kardeşidir.Allahü teâlâ...

Hz Muhammed Aleyhisselam Hakkında Bilgi Kısaca

MUHAMMED ALEYHİSSELÂM: Allahü teâlânın insanlara gönderdiği son peygamber.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) , peygamberlerden başka (bir şey) değildir....

Mikail Aleyhisselam Kimdir ve Görevi Nedir

MÎKÂİL ALEYHİSSELÂM: İslâm inancına göre meleklerin büyüklerinden olan ismi hem Kuran’da hem hadislerde geçmektedir. Dört büyük melekten biri. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferah...

Lut Peygamber Kimdir

Kur'ân-ı kerîmde ismi bildirilen peygamberlerden. Bugün Ürdün ile Filistin arasında bulunan Lût gölü yanındaki Sedûm şehri halkına peygamber olarak gönderildi. İnsanlara İbrâhim aleyhisselâmın dînini...

Lokman Hekim Kimdir Kısaca

LOKMAN HAKÎM: Allahü teâlâ tarafından kendisine ilim ve hikmet; akıl, anlayış, idrâk verilen peygamber veya velî. Kur'ân-ı kerîmde ismi zikr edildi.Dâvûd aleyhisselâm zamânında Arabistan...

Kabil Aleyhisselam Hayatı Kısaca

Peygamber (peygām-ber/peyâm-ber) kelimesi Farsça olup sözlükte “haber getiren” demektir. Ve insanlar doğru bulmaları için Yüce Allah 124.000 bin peygamber dünyaya yollamış. Peygamberlerin bir kısmı...

HZ İSA Hakkında Kısaca Bilgi

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yeni bir din getiren peygamber olup, kendisine dört büyük kitaptan biri olan İncîl verildi (Bkz. İncîl). Annesinin adı Meryem'dir. Allahü teâlâ...

İSRAFİL ALEYHİSSELAM – KISACA

Dört büyük melekten biri. Kıyâmet kopacağı vakit sûr denilen boruya üfürmekle vazîfeli olan melek. En büyükleri Hazreti Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselamdır.İsrafil aleyhisselam,...

HZ. İSMAİL ALEYHİSSELAM – KISACA

İSMÂİL ALEYHİSSELÂM: Hazret-i İsmâîl (a.s.) Kur’ân-ı Kerîm’de on iki yerde adı geçen İsmâil çeşitli nitelikleriyle zikredilmektedir. Kendisine "Allah'ın kurbanı" anlamına "Zebihatullah" da denir. Hz...

Abdulhamit Han Kaçıncı Yüzyılda Yaşamıştır

Abdulhamit hayatı boyunca devleditine milletine bağlı bir hayat sürdürmüştür. Osmanlı imparatorluğu'nun padişahı olarak bilinen II. Sultan Abdülhamid, hazretleri 34. padişah ve çöküş sürecindeki devlette mutlak...

Hz İdris Özellikleri ve Neden Göğe Çıkarıldı

Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerdendir. Şit aleyhisselamın torunlarındandır. Kerîm'de adı geçmeyen Şit/Sis (a.s)'den sonra peygamber olmuştur. 120 yıl süresince peygamberlik yapmış olduğu tahmin edilmektedir.İdris...

Hz İbrahim Aleyhisselam Hakkında Bilgi

İBRÂHİM ALEYHİSSELÂM: Kur'ân-ı kerîmde ismi bildirilen peygamberlerden bir tanesidir. Hz. İbrahim (a.s.) Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teâlâ'nın "Halil" dost diye nitelediği ulu'l-azm mertebesinde olan peygamber. Hazret-i...

Halid Bin Sinan Abesi (A.s) Kimdir

Peygamberimizden önce gönderilmiş bir Peygamber HÂLİD BİN SİNÂN ABESÎ ALEYHİSSELÂM: Îsâ aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamberlerden. Îsâ aleyhisselâm ile son peygamber Muhammed aleyhisselâm arasında geçen fetret...

Akşemseddin Kimdir Ne ile Ünlüdür

Genelde dini yönüyle ön plana çıkan Akşemseddin XV. Asnn en önemli bilim adamlarının arasında yer alır, özellikle tıp alanında eserler veren büyük âlim, dünya’da...

Ahmed Fergani Kimdir Nasıl Ünlü Olmuştur

Ahmet Fergani kimdir nasıl başarılı olmuştur? Evet şimdi sizler için bir başarının öyküsünü kısaca anlatmaya çalışacağız. Bu Hikayemiz'de Batı'da Alfraganus olarak da bilinen Türk...

El Cezeri Kimdir Nasıl Ünlü Olmuştur

El Cezeri kimdir nasıl başarılı olmuştur? Evet şimdi sizler için bir başarının öyküsünü kısaca anlatmaya çalışacağız. Bu Hikayemiz'de Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk...

Hz Adem Peygamberimizden Öğüt Dolu Sözler

Hz Adem Peygamberimizden bazı insanoğlunu aydınlatacak bazı nasihat sözleri sizler için derledik. Dünyada, bir insanın yaşayabilmesi için gerekli olan her şey vücuda getirildikten sonra,...

Peygamber Kızı Hz Fatmanın Çeyizi Nelerdi

Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem efendimizin kızı hz Fatma. Hz Ali'nin eşi Hz. Hasan ve Hüseyinin Valideleri yani anneleridir. Efendimiz'in kızı Hz. Fatıma'nın,...

Zeynep Binti Huzeyme Kimdir Hayatı

İslam'ın belki de hicretin üçüncü yılından itibaren yayılmasında oynadığı küçümsenmeyecek bir rolü bulunmaktadır. Kureyş’in ilk muhacirlerinden olan Zeyneb binti Hüzeyme, muhacir olma payesine sahip...
- Advertisement -

Farklı Konular

Orhan Veli Kanık Dağ Başı Şiiri

Kendi tabiriyle bir Garip Orhan Veli Kanık olarak tanıtan Türk şair. Daha çok Orhan Veli olarak bilinmektedir. Türk Edebiyatı'na en güzel şiirlerini daha ilkokulun...

Cemal Kuru Şefaatçim Sen Ol Sözleri

Günahkâr oldum dünyada şefaatçîm sen ol sen ol Ümmetlîğe kabul eyle şefaatçîm sen ol sen olHasretîn yatar özümde alın bîlîn de özümde Yarın kıyamet gününde şefaatçîm...

Boyunduruğa Giren Vezirler

Devletlerin güçlü olmalarını sağlayan tesirlerin başında herkesin nefsî fedakârlıklarda bulunmaları gerekir. Osmanlı devletinde buna binlerce örnek göstermek mümkündür,1592 yılında Avusturyalılar Budin’i kuşatmışlardı. Bu durum...
- Advertisement -

Abdestte Dudakların Yumulunca Gözükmeyen Kısmını Yıkamak Farz mıdır

Abdest, belli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Bazı ibadetleri yapmak için abdest almak farzdır. Özellikle günde beş...

Murat Belet Ya İlahi Senden Bir Dileğim Var Sözleri

Yâ ilâhi senden bir dileğim vâr, Kâpındân sürüp de, dârâ düşürme. dârâ düşürme. Öter bülbüllerin, âhu cân kuşu, Mâksudu giryânâ, hârâ düşürme.Öter bülbüllerin, âhu cân kuşu, Mâksudu giryânâ, hârâ...

Keçi ile ilgili Atasözü ve Anlamları

Keçi (koyun) can derdinde kasap yağ (et) derdinde. Hayatın hiç değişmeyen bir kuralıda şudur: Bir kimse, önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kimse...

Mevlana Zaman ile ilgili Sözleri

Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur çevresini aydınlatırlar. Cevherlerin usta ellerde yetişmesi, değerinin ortaya çıkması için...

O Harfi ile ilgili Başlayan Deyimler ve Anlamları

Bugün ki makalemizde o harfi ile ilgili deyimleri ve anlamlarını derledik. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan deyimler hem yazılarımıza hem de konuşmalarımıza derinlik katar. Bu...

Rüyada Basınevi Görmek Neye İşarettir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada basınevi görmek, işinizi sıkı tut­manız ve daima tetikte olmanız gerektiğine dair bir uyarıdır.Rüyada bir basımevinde işçi olarak çalıştığınızı...