16.1 C
İstanbul
15 C
Ankara
17 C
Konya
19 Ekim Pazartesi 2020

Esmaül Hüsna

- Advertisement -

Esmaül Hüsna Es-Sabür Anlamı Ve Fazileti

Es Sabur İsminin Anlamı: (Çok sabredici). Allahü Teâlâ (c.c.) çok sabırlıdır. îsyancılardan ve kâfirlerle müşriklerden intikam almakta, onları cezalandırmakta hiç acele etmez, onlara imkân...

Esmaül Hüsna Er Reşid Anlamı Ve Fazileti

Er Reşid İsminin Anlamı:  (Her iş, tedbîr ve takdiri hikmetli olan). Kâinatta her iş Allah'ın (Celle Celâlüh) tedbir ve takdiri ile olur. Her şey...

Esmaül Hüsna El Varis Anlamı Ve Fazileti

El Varis İsminin Anlamı: (Mevcudatın hakiki sahibi). Mevcudâtın tek ve yegâne sahip ve mâliki Mevlâyı Müteal Hazretleri olduğu gibi, yegâne varisi de O’dur. Allahü Teâlâ yarattıkları...

Esmaül Hüsna El Baki Anlamı Ve Fazileti

El Baki İsminin Anlamı: (Mevcudiyetinin sonu olmayan). Allahü Azimüşşân’ın varlığı daimidir. Varlığının evveli ve sonu yoktur. Ezelî ve ebedîdir. Yani geçmişte varlığının başlangıcı olmadığı gibi,...

Esmaül Hüsna El Bedi Anlamı Ve Fazileti

El Bedi İsminin Anlamı: (Örnek ve misalsiz olarak nice şeyleri icad eden). Düşünmeden ve araştırmaksızın daima emsalsiz şeyler yaratmak sadece Allahü Teâlâ’ya mahsustur (Celle Celâlüh)....

Esmaül Hüsna El-Hadi Anlamı Ve Fazileti

El Hadi İsminin Anlamı: (Hidâyet veren, hidâyeti yaratan. İstediğini doğru yola delâlet eden).  Hidâyet, Allahü Teâlâ’nın, kullarına hayr ve Saadetti olan doğru yolu, İslâm yolunu...

Esmaül Hüsna En-Nur Anlamı Ve Fazileti

En Nur İsminin Anlamı: (Nurlandırıcı. Kalblere nûr veren). Nurun lisanımızda ne mânaya geldiği malûmdur. Parlak, ışık mânalarını ifade etmektedir. Allah, nur, ışık vermek sûretiyle...

Esmaül Hüsna En-Nafi Anlamı Ve Fazileti

En Nafiu İsminin Anlamı: (Hayırlı ve menfaatli şeyleri yaratan). Allahü Zülcelâl Hazretleri acı ve sıkıntıların karşısında hayırlı ve menfaatli şeyleri yaratmıştır. Çünkü şer ve...

Esmaül Hüsna Ed-Darr Anlamı Ve Fazileti

Ed Darr İsminin Anlamı: (Acı, elem ve zarar verici şeyleri yaratan). İyi, güzel, rahat şeyleri yaratan Allah olduğu gibi, acı, elem ve ızdırab verici şeyleri yaratan...

Esmaül Hüsna El-Mani Anlamı Ve Fazileti

El Mani İsminin Anlamı:  (Bazı şeylerin meydana gelme-sine nıâni olan, müsaade etmeyen). Biz insanlar dünyada yaşadığımız müddetçe birçok işlere teşebbüs ederiz. Fakat bu işlerin...

Esmaül Hüsna El-Muğni Anlamı Ve Fazileti

El Muğni İsminin Anlamı: (İstediğini zengin kılıcı). Rabbimiz Teâlâ dünyada dilediğini fakir olarak yaşatır, dilediğini de zengin yapar. Bu husustaki hüküm de yine her...

Esmaül Hüsna El-Ganiyy Anlamı Ve Fazileti

El Ganiyy İsminin Anlamı: — (Çok zengin; hiçbir şeye ihtiyacı olmayan). Allahü Azimüşşânm hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir ihtiyaç için başkasına müracaat mecburiyetinde değildir....

Esmaül Hüsna El-Cami Anlamı Ve Fazileti

El Cami İsminin Anlamı: (İstediğini, istediği zaman topmak kudretine sahib). Cami', dağınık olan, bir arada bulunmayan şeyleri toplayan demektir. Mahşerde Allahü Azi-müşşân, dağılmış olan vücud...

Esmaül Hüsna El-Muksit Anlamı Ve Fazileti

El Muksitu İsminin Anlamı: (Her işini uygun ve yerli yerince yapan). Allah her yarattığını yerli yerince yaratmıştır. Yarattıklarının içerisinde, intizamsızlık, düzensizlik bulmak mümkün değildir....

Esmaül Hüsna Zül Celali Vel İkram Anlamı Ve Fazileti

Zul Celali Vel İkram İsminin Anlamı: (Büyüklük ve ikram sahibi). Büyüklük alâmeti olarak ne varsa ancak Allah’a aittir. O’nun büyüklüğü, ululuğu karşısında mahlûkat sıfır...

Esmaül Hüsna Malikül Mülk Anlamı Ve Fazileti

Malikül Mülk İsminin Anlamı:  (Mülkün yegâne sahibi) Bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördügümuz ve görmediğimiz mülkün hakikî sahibi şüphesiz Allah Celle Celâlühû Hazretleridir. Böyle olmakla beraber,...

Esmaül Hüsna Er-Rauf Anlamı Ve Fazileti

Er Rauf İsminin Anlamı: (Merhametli, acıması, esirgemesi bol). Allah’ın gerek insanlara ve gerekse diğer mahlûkata karşı acıması ve esirgemesi boldur. Eğer Allah’m merhamet etmesi...

Esmaül Hüsna El-Afüvv Anlamı Ve Fazileti

El Afuvv İsminin Anlamı: (Çok afvedici). Allahü Azîmüşşân, kendi hükümlerini dinlemeyenlere dünyada mühlet verirse de âhirette bunun intikamım lâvıkıyla çıkaracaktır. Bazı kullarına ise afvı ile...

Esmaül Hüsna El-Müntekim Anlamı Ve Fazileti

El Muntekim İsminin Anlamı: (İntikam sahibi. Suçluları lâyık olduklarıyla cezalandıran). Bir ev reisi sabah evinden çıkarken ailesine veya çocuğuna şunu şunu yapın diye bazı...

Esmaül Hüsna Et-Tevvab Anlamı Ve Fazileti

Et Tevvabun İsminin Anlamı: (Tevbeleri fazlasıyla kabul eden; günahları afveden). Kul günaha düşmekten uzak değildir. İnsandan yerine göre büyük ve küçük günahlar sâdır olabilir....

Esmaül Hüsna El-Berr Anlamı Ve Fazileti

El Berr İsminin Anlamı: (Kullarına ikram ve bahşişi bol olan)  Kur'ân-: Kerim’de meâlen şöyle buyurulmaktadırr: «Kim bir hasene ile gelirse (bir sevap işlerse) onun'...

Esmaül Hüsna El-Mute’ali Anlamı Ve Fazileti

El Mute'ali İsminin Anlamı: Mahlûkat için mümkün ve mukadder olanlardan yüce ve beri).İnsanlar içerisinde zengin bir adam, bir gün fakir olabilir; fakat Allah ebedi olarak...

Esmaül Hüsna El-Vali Anlamı Ve Fazileti

El Vali İsminin Anlamı: (Mahlûkatı idare eden). Vali, bildiğimiz gibi, bir beldenin idare edilmesi için vazifelendirilmiş kimsedir. Kendisinden daha yüksek kimseler tarafından aldığı emirler...

Esmaül Hüsna El-Batın Anlamı Ve Fazileti

El Batın İsminin Anlamı: (Gizli olan). Yaratılana bakınca, onu yaratanın varlığı apâşikâr meydana çıkıyor. Çünkü bir yaratıcı var ki, yaratılanlar yaratılmış. Bu bakımdan Allah’- in...

Esmaül Hüsna Ez-Zahir Anlamı Ve Fazileti

Ez Zahir İsminin Anlamı: (Aşikâr, açık. Gizli değil). Akıl ve insaf sahipleri için Allah’ın varlığını inkâr mümkün değildir. Âlemdeki milyarlarca zerrenin her biri yaratıcısını tarif ve...

Esmaül Hüsna El-Ahir Anlamı Ve Fazileti

El Ahir İsminin Anlamı: (Son). Hazıet-i Allah Celle Celâlühü her şeyden evvel olduğu gibi, her şeyden de sonradır. Varlığının bir evveli olmadığı gibi, sonu da...

Esmaül Hüsna El-Evvel Anlamı Ve Fazileti

El Evvel İsminin Anlamı: (ilk). Allahü Teâlâ Celle Celâlühü ve Tekaddes Haz-retleıi’nin varlığı bütün mahlûkatm varlığından öncedir. Fakat her mahlûkun var olmasının bir başlangıcı vardır;...

Esmaül Hüsna El-Muahhir Anlamı Ve Fazileti

El Muahhir İsminin Anlamı:  (Dilediğini geri bırakan, arkaya koyan). Mevlâmız Celle ve Alâ Hazretleri dilediğini ileri geçirdiği ve önce yaptığı gibi, bazı işleri de geri...

Esmaül Hüsna El-Mukaddim Anlamı Ve Fazileti

El Mukaddim İsminin Anlamı: (İstediğini ileri alan, öne geçiren) İnsanları ve bütün mahlûkatı yaratan Allahü Azimüşşân onları ale’s-seviye( bir seviyede) yaratmamıştır. Maddî veya mânevi üstünlüklerle...

Esmaül Hüsna El Muktedir Anlamı Ve Fazileti

El Muktedir İsminin Anlamı: (Her şeye kadir olan, iktidar sahibi). Allah, yarattığı mahlûklarında kuvvet ve kudret yaratmıştır. Bu kendisine kuvvet verdiği mah-lûkat üzerinde de tasarruf...
- Advertisement -

Farklı Konular

Aziz Nesin Nasıl Snlatılıyordu o Duygu Şiiri

Türk edebiyatı ve yazım dünyasının yetiştirdiği en önemli yazar ve şairlerden olan Aziz Nesinin asıl adı Mehmet Nusret Nesin, 1915 yılında İstanbul’da doğdu. Aziz...

Pas Nerede Görülür

Pas, demir veya çeliğin üstünde, nemli havayla karşılaştığı zaman oluşan kızıl-kahverengi maddedir. Tek başına kullanıldığı zaman bu terim demir pasını ifade eder. Demir pası,...

İstanbul Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta 2020

İstanbulda bayram namazı saat kaçta kılınacak ? Ramazan ayının bitimine doğru en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde bayram...
- Advertisement -

Özlem Diyarbakır Adana Firması İletişim Telefon Numarası

Otobüs firmaların dan online otobüs bileti almak içim otogara (aştiye) gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki Otobüs ile bir yerden başka şehre yapacağınız seyahatlerin bilgilerine, firmalarının...

Mehmet Tevfik Temiztürk Akıl En Büyük Servet Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Diyar Harput Turizm Malatya Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı DİYAR HARPUT TURİZMTelefon 0412 226 23 23 Müşteri HizmetleriE-Posta diyarharput.com.trOtogar Tel: 0422 238 22 22İnternet sitesi : diyarharput@gmail.comAdres : Malatya OtogarDiyar Harput Turizm Malatya Otogarı telefon numaraları, şehir...

Mehmet Tevfik Temiztürk Yeşil Bir Kubbe Şiiri

O’nu her anışımda, Onunla konuşurum, Ruhum randevu verîr, Zîkîrde buluşurum...Bîrden kapı açılır, Tövbe ederîm Rabbe, Köprü île geçîlîr, Yemyeşîl bîr kubbe…Zaman gerîde durur, Düşünce gerçekleşîr, Mekân sonsuzu bulur, Ruhlar arşta bîrleşîr…Zîyaret vaktî, bîter, Tövbe...

Rüyada Kireç Görmek Nedir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KİREÇ: Rüyada kireç görmek, kazanç ve menfaattir. Kireçle bir yeri sıvadığını veya badana ettiğini gören kimse, hasta ise şifa bulur...

Mehmet Tevfik Temiztürk Biz Bulamadık Safkan Şiiri

Mehmet Tevfik diyor ki; Bulabildin mi safkan? Biz bulamadık safkan, Ne Yahudi, ne Afgan... (1994)Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri...