13.2 C
İstanbul
13.1 C
Ankara
11 C
Konya
4 Haziran Perşembe 2020

Esmaül Hüsna

- Advertisement -

Esmaül Hüsna Er Reşid Anlamı Ve Fazileti

Er Reşid İsminin Anlamı:  (Her iş, tedbîr ve takdiri hikmetli olan). Kâinatta her iş Allah'ın (Celle Celâlüh) tedbir ve takdiri ile olur. Her şey...

Esmaül Hüsna El Varis Anlamı Ve Fazileti

El Varis İsminin Anlamı: (Mevcudatın hakiki sahibi). Mevcudâtın tek ve yegâne sahip ve mâliki Mevlâyı Müteal Hazretleri olduğu gibi, yegâne varisi de O’dur. Allahü Teâlâ yarattıkları...

Esmaül Hüsna El Baki Anlamı Ve Fazileti

El Baki İsminin Anlamı: (Mevcudiyetinin sonu olmayan). Allahü Azimüşşân’ın varlığı daimidir. Varlığının evveli ve sonu yoktur. Ezelî ve ebedîdir. Yani geçmişte varlığının başlangıcı olmadığı gibi,...

Esmaül Hüsna El Bedi Anlamı Ve Fazileti

El Bedi İsminin Anlamı: (Örnek ve misalsiz olarak nice şeyleri icad eden). Düşünmeden ve araştırmaksızın daima emsalsiz şeyler yaratmak sadece Allahü Teâlâ’ya mahsustur (Celle Celâlüh)....

Esmaül Hüsna El-Hadi Anlamı Ve Fazileti

El Hadi İsminin Anlamı: (Hidâyet veren, hidâyeti yaratan. İstediğini doğru yola delâlet eden).  Hidâyet, Allahü Teâlâ’nın, kullarına hayr ve Saadetti olan doğru yolu, İslâm yolunu...

Esmaül Hüsna En-Nur Anlamı Ve Fazileti

En Nur İsminin Anlamı: (Nurlandırıcı. Kalblere nûr veren). Nurun lisanımızda ne mânaya geldiği malûmdur. Parlak, ışık mânalarını ifade etmektedir. Allah, nur, ışık vermek sûretiyle...

Esmaül Hüsna En-Nafi Anlamı Ve Fazileti

En Nafiu İsminin Anlamı: (Hayırlı ve menfaatli şeyleri yaratan). Allahü Zülcelâl Hazretleri acı ve sıkıntıların karşısında hayırlı ve menfaatli şeyleri yaratmıştır. Çünkü şer ve...

Esmaül Hüsna Ed-Darr Anlamı Ve Fazileti

Ed Darr İsminin Anlamı: (Acı, elem ve zarar verici şeyleri yaratan). İyi, güzel, rahat şeyleri yaratan Allah olduğu gibi, acı, elem ve ızdırab verici şeyleri yaratan...

Esmaül Hüsna El-Mani Anlamı Ve Fazileti

El Mani İsminin Anlamı:  (Bazı şeylerin meydana gelme-sine nıâni olan, müsaade etmeyen). Biz insanlar dünyada yaşadığımız müddetçe birçok işlere teşebbüs ederiz. Fakat bu işlerin...

Esmaül Hüsna El-Muğni Anlamı Ve Fazileti

El Muğni İsminin Anlamı: (İstediğini zengin kılıcı). Rabbimiz Teâlâ dünyada dilediğini fakir olarak yaşatır, dilediğini de zengin yapar. Bu husustaki hüküm de yine her...

Esmaül Hüsna El-Ganiyy Anlamı Ve Fazileti

El Ganiyy İsminin Anlamı: — (Çok zengin; hiçbir şeye ihtiyacı olmayan). Allahü Azimüşşânm hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir ihtiyaç için başkasına müracaat mecburiyetinde değildir....

Esmaül Hüsna El-Cami Anlamı Ve Fazileti

El Cami İsminin Anlamı: (İstediğini, istediği zaman topmak kudretine sahib). Cami', dağınık olan, bir arada bulunmayan şeyleri toplayan demektir. Mahşerde Allahü Azi-müşşân, dağılmış olan vücud...

Esmaül Hüsna El-Muksit Anlamı Ve Fazileti

El Muksitu İsminin Anlamı: (Her işini uygun ve yerli yerince yapan). Allah her yarattığını yerli yerince yaratmıştır. Yarattıklarının içerisinde, intizamsızlık, düzensizlik bulmak mümkün değildir....

Esmaül Hüsna Zül Celali Vel İkram Anlamı Ve Fazileti

Zul Celali Vel İkram İsminin Anlamı: (Büyüklük ve ikram sahibi). Büyüklük alâmeti olarak ne varsa ancak Allah’a aittir. O’nun büyüklüğü, ululuğu karşısında mahlûkat sıfır...

Esmaül Hüsna Malikül Mülk Anlamı Ve Fazileti

Malikül Mülk İsminin Anlamı:  (Mülkün yegâne sahibi) Bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördügümuz ve görmediğimiz mülkün hakikî sahibi şüphesiz Allah Celle Celâlühû Hazretleridir. Böyle olmakla beraber,...

Esmaül Hüsna Er-Rauf Anlamı Ve Fazileti

Er Rauf İsminin Anlamı: (Merhametli, acıması, esirgemesi bol). Allah’ın gerek insanlara ve gerekse diğer mahlûkata karşı acıması ve esirgemesi boldur. Eğer Allah’m merhamet etmesi...

Esmaül Hüsna El-Afüvv Anlamı Ve Fazileti

El Afuvv İsminin Anlamı: (Çok afvedici). Allahü Azîmüşşân, kendi hükümlerini dinlemeyenlere dünyada mühlet verirse de âhirette bunun intikamım lâvıkıyla çıkaracaktır. Bazı kullarına ise afvı ile...

Esmaül Hüsna El-Müntekim Anlamı Ve Fazileti

El Muntekim İsminin Anlamı: (İntikam sahibi. Suçluları lâyık olduklarıyla cezalandıran). Bir ev reisi sabah evinden çıkarken ailesine veya çocuğuna şunu şunu yapın diye bazı...

Esmaül Hüsna Et-Tevvab Anlamı Ve Fazileti

Et Tevvabun İsminin Anlamı: (Tevbeleri fazlasıyla kabul eden; günahları afveden). Kul günaha düşmekten uzak değildir. İnsandan yerine göre büyük ve küçük günahlar sâdır olabilir....

Esmaül Hüsna El-Berr Anlamı Ve Fazileti

El Berr İsminin Anlamı: (Kullarına ikram ve bahşişi bol olan)  Kur'ân-: Kerim’de meâlen şöyle buyurulmaktadırr: «Kim bir hasene ile gelirse (bir sevap işlerse) onun'...

Esmaül Hüsna El-Mute’ali Anlamı Ve Fazileti

El Mute'ali İsminin Anlamı: Mahlûkat için mümkün ve mukadder olanlardan yüce ve beri).İnsanlar içerisinde zengin bir adam, bir gün fakir olabilir; fakat Allah ebedi olarak...

Esmaül Hüsna El-Vali Anlamı Ve Fazileti

El Vali İsminin Anlamı: (Mahlûkatı idare eden). Vali, bildiğimiz gibi, bir beldenin idare edilmesi için vazifelendirilmiş kimsedir. Kendisinden daha yüksek kimseler tarafından aldığı emirler...

Esmaül Hüsna El-Batın Anlamı Ve Fazileti

El Batın İsminin Anlamı: (Gizli olan). Yaratılana bakınca, onu yaratanın varlığı apâşikâr meydana çıkıyor. Çünkü bir yaratıcı var ki, yaratılanlar yaratılmış. Bu bakımdan Allah’- in...

Esmaül Hüsna Ez-Zahir Anlamı Ve Fazileti

Ez Zahir İsminin Anlamı: (Aşikâr, açık. Gizli değil). Akıl ve insaf sahipleri için Allah’ın varlığını inkâr mümkün değildir. Âlemdeki milyarlarca zerrenin her biri yaratıcısını tarif ve...

Esmaül Hüsna El-Ahir Anlamı Ve Fazileti

El Ahir İsminin Anlamı: (Son). Hazıet-i Allah Celle Celâlühü her şeyden evvel olduğu gibi, her şeyden de sonradır. Varlığının bir evveli olmadığı gibi, sonu da...

Esmaül Hüsna El-Evvel Anlamı Ve Fazileti

El Evvel İsminin Anlamı: (ilk). Allahü Teâlâ Celle Celâlühü ve Tekaddes Haz-retleıi’nin varlığı bütün mahlûkatm varlığından öncedir. Fakat her mahlûkun var olmasının bir başlangıcı vardır;...

Esmaül Hüsna El-Muahhir Anlamı Ve Fazileti

El Muahhir İsminin Anlamı:  (Dilediğini geri bırakan, arkaya koyan). Mevlâmız Celle ve Alâ Hazretleri dilediğini ileri geçirdiği ve önce yaptığı gibi, bazı işleri de geri...

Esmaül Hüsna El-Mukaddim Anlamı Ve Fazileti

El Mukaddim İsminin Anlamı: (İstediğini ileri alan, öne geçiren) İnsanları ve bütün mahlûkatı yaratan Allahü Azimüşşân onları ale’s-seviye( bir seviyede) yaratmamıştır. Maddî veya mânevi üstünlüklerle...

Esmaül Hüsna El Muktedir Anlamı Ve Fazileti

El Muktedir İsminin Anlamı: (Her şeye kadir olan, iktidar sahibi). Allah, yarattığı mahlûklarında kuvvet ve kudret yaratmıştır. Bu kendisine kuvvet verdiği mah-lûkat üzerinde de tasarruf...

Esmaül Hüsna El Kadir Anlamı Ve Fazileti

El Kadir İsminin Anlamı: (Her Şeye gücü kudreti yeten) Uçsuz bucaksız semâ boşluğunda sayısı ancak yaratan tarafından bilinen milyarlarca güneşler parıldamaktadır. Akıllar, bunlar karşısında...
- Advertisement -

Farklı Konular

Mehmet Tevfik Temiztürk Orman Haftası Şiiri

Zenginlik kaynağım, mal varlığımdır. Havamı, suyumu orman temizler. Yakacak kaynağım, hep ormanımdır. Toprak kaymasını, ormanım önler.Sandalyem, dolabım, masam ve rafım. Defterim, kalemim, sıram, kâğıdım. Aldığım nefesim, yüreğim, canım. İlacım, reçinem,...

Rüyada Dükkan Görmek Neye İşarettir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada görülen dükkan, kişinin eşi, çocuğu, hayatı, malı, makamı ve sırrıdır. Bundan dolayı dükkanının yıkıldığını gören kimse, eşini boşar yahut...

Rüyada Yontulmuş ve Ovulmuş Taş Görmek Ne Anlama Gelir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : YONTULMUŞ ve OVULMUŞ TAŞ: Rüyada kiremit ve tuğla yerine yontulmuş ta§ bina yapmak, izzet ve talihe ve korkudan emin olmaya,...
- Advertisement -

Mehmet Tevfik Temiztürk Annem Hatırına 34 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Bayram Namazlarına Giderken Getirilen Tekbir Duası ve Anlamı

Gerek yukarıdaki duâ ve gerekse buradaki duâ bayram günlerinde okunan dualardır. Her ikisi de müslümanlann gönüllerini şen kılmak ve ıztıraplarını yok etmek için okunurlar....

Araf Suresi Türkçe Okunuşu Arapça Yazılışı ve Meali

Kur'ân-ı kerîmin yedinci sûresi. Sâd sûresinden sonra, Cin sûresinden önce nâzil olmuştur. A'râf sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). 206 âyet-i kerîmedir. 46'dan 50'ye kadar...

Aziz Mahmud Hüdayi Müfredat 13

Bilindiği gibi Aziz Mahmud Hüdâyî, “mutasavvıf, âlim, şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu”dur. Asıl adı Mahmûd’dur. Aslen, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin neslinden olup seyyiddir. 1541 yılında...

Çene Eklemi Hastalıklarında Görülen Şikayetler Nelerdir

Çene eklem rahatsızlığı olan hastalarda en yaygın görülen şikayet kaslarda ağrıdır. Çene eklem rahatsızlığı olan hastalarda en yaygın görülen şikayet kaslarda ağrıdır. Yanak ve...

Cemal Kuru Zikire Oturalım Sözleri

Gelîn Allah dîyelîm kalpten pası sîlelîm Kurtuluşa erelîm gelîn Allah dîyelîmDağlar taşlar hep kuşlar yaradanı zîkreyler Yaradanı sevenler yalan dünyayı neylerHakka âşık olanlar hakîkatı bulanlar gelîn Allah...