13.2 C
İstanbul
13.1 C
Ankara
11 C
Konya
4 Haziran Perşembe 2020

Dini Hikayeler

- Advertisement -

Her Cuma Kazancını Ölmüşlerine Bağışlıyordu Dini Hikaye

Çok parası yoktu. Bunun için ölmüşlerine hayır yapamıyor, sevap bağışlayamıyordu. Halbuki, ölen akrabalarının kendisinden hediye beklediklerini biliyordu. Ölmüşler dirilerden mutlaka sevap hediyesi beklerdi. Düşündü,...

İyi Adam Kötüler Listesinden Nasıl Kurtuldu

Geceleri sabahlara kadar namaz kılıp gündüzleri de akşama kadar oruç tutan bir zat varmış. Herkes onun bu hâlini ibretle seyreder, hayretle yâd edermiş.Hattâ gökte...

Sevap Paylaşması İle İlgili Dini hikaye

MEZARDAKİ SEVAP PAYLAŞMASI Müslümanlar kabirlerden geçerken fatihalar, ihlâs-lar okurlar, mezardakilerin ruhlarına hediye ederler. Bu hediyeler tıpkı sağlığında verilen hediyeler gibi ölüleri sevindirir, fayda verir. Nitekim büyüklerden...

İyi Niyet Güzel Düşünce

İnsan çoğu zaman niyetinin neticesini bulur, kalbinde beslediği düşüncesine göre muamele görür.Bunun için daima güzel düşünmeli, iyi niyet ve maksad içinde olmalıdır.Eski milletlerden olan...

Narın Tadı Dini Hikaye

İran’ın eski hükümdarlarından Nûşirevan, bir gün vezirlerinden biriyle giderken yol kenarında gördüğü bir bahçeye girer, bekçilik yapan çocuktan su ister. Çocuk bahçede suyun bulunmadığını...

Mütevekkil Adam Dini Hikaye

MÜTEVEKKİL ADAM Yaylada herkes tanırdı onu. Ne mütevekkil adam derlerdi. Başına gelen hiç bir şeye üzülmez, daima “Vardır bir hikmeti" deyip geçerdi. O sene yaylada...

Doğrululuk İle İlgili Hikaye

Fakir delikanlı Kâbe’nin etrafında hem dolaşıp tavaf ediyor, hem de durmadan şöyle dua ediyormuş:- Ey bu Kâbe’nin sahibi, benim evlenemeyecek kadar fakir biri olduğumu...

Hayırlı Evlad ve Hayırlı Aile

Hayırlı Evlat ve Hayırlı Ail Yaşlı annesi hasta yatağında biricik oğlunun gözlerinin içine bakıyor, sonra da şu vasiyette bulunuyordu: - Oğlum, ben ölünce senden istediğim ilk...

Anne Sevgisi İle İlgili Hikaye

VEYSEL KARANÎ'DE ANNE SEVGİSİKaçük Üveys’in annesinden bir tek isteği vardı. Günlerdir bu isteğini zihninde bekletiyor, anneciğinin neş’eli bir ânında teklifini yapmayı tasarlıyordu. Beklediği ânın...

Annenin Duası Anlatan Önemli Bir Hikaye

Bâyezid-i Bistamî’yi bilenlerimiz az değildir. O, şarkın yetiştirdiği maneviyat büyüklerinin ileri gelenlerin-dendir. Bistamlı büyük velînin böyle dillere destan olan büyüklük ve meşhurluğuna sebeb olan...

Cimri ve Zenginlik İle İlgili Hikaye

CİMRİ ZENGİNİN PİŞMANLIĞI Çocuklarına ekmek alacak parası kalmayan fakir baba, yakınlarındaki zengin komşusuna gider, durumunu anlatarak: -Ciddî sıkıntı içindeyim, bana yardım eder misiniz? der.Yardım sözünü duyan...

Ben Nuşirevan’dan Daha Az Adaletli Değilim

İslâm’m zuhûruna yakın günlerdeydi. Henüz çok [genç yaşta olan Hazret-i Ömer’le, arkadaşı Hazret-i Muâviye ticarî işlerle meşgul oluyorlardı. Bir ara meşhur arap atlarından birkaç...

Peygamberimizin Omuzundaki Aslan

İraşe’den Mekke’ye gelen bir adam deve satıyordu. Müşteriler içinde Ebû Cehil de vardı. Ebû Cehil, adamın devesini beğenip satın aldı. Ancak götürdüğü devenin parasını...

Mağrur Caninin Sonu

Hicretin beşinci senesindeydi. Mekkeli müşrikler toplanıp Medine üzerine bir saldın yapmaya karar vermişlerdi.Onlann bu niyetlerini haber alan Peygamber Efendimiz ise, hücuma geçecekleri yere öylesine...

Yüce Allah Kuşu İmdadına Gönderdi

Velilerden Malik bin Dinar hacca gidiyordu. Bir kuşun yol kenarındaki kayalıklara ağzından ekmekle indiğini gördü. Merak edip kuşa dikkatle baktığında anladı ki, kuş kayalığa...

Haccac Ordusuyla Iraka Yürüyünce

Haccac-ı Zâlim, Em evi devletinin ordu kumandanlarından biri idi. Sahâbeden sonra gelen müslüman nesle çok zulmetmiş, baskıda bulunmuştu.Ona dediler ki:- Sen Hazret-i Ömer’in nasıl...

Bu Parayı Tümüyle Fakirlere Dağıt

Basra, denize yakın bir mıntıkaydı. Sahilden yapılan nakliyatta ihtiyaçlarını kolayca te'min eder, pek yokluk çekmezdi. Buna rağmen bir sene Basra’da büyük bir buğday kıtlığı...

Hediye Kullanmada İslam Edebi

Büyüklerden biri, bal alıp satarmış. Böylece mânevi durumunu halkın nazarında gizler, kendini bal alıp satmakla meşgul biri şeklinde gösterirmiş.Bir gün, müşterilerinden tüccar bir şahıs...

Hayırlı Dua İstemek İle İlgili Hikaye

HAMMALIN DUASI Rızkını sırtında ağır yük taşıyarak kazanan ham-maluı biri namazlarında dâima : - Yâ Rabbi, bana ne vereceksen hayırlısını ver, bir ekmek de olsa hayırlısından...

Şeytan İle İlgili Hikaye

EŞEK TÜCCARI ŞEYTAN VE MÜŞTERİLERİ Şeytan ateşten yaratılmıştır. Böyle yaratılışı O’na bazı hususiyetler de kazandırmıştır. Nitekim şeytan çeşitli kılık kıyafete girer, muhtelif görünüşlerde dolaşabilir. İsa...

Hüdhüd İle İlgili Hikaye

HÜDHÜD'ÜN FİKRİ Süleyman Aleyhisselâm’a hem dünya, hem de âhi-ret saltanatı verilmişti. Dünyadaki saltanatı, çok zengin oluşu, insanlardan başka cinlere de hükmedişi, hattâ hayvanlara bile hâkim oluşuydu....

Hz İbrahim ve Hz Azrail Hikayesi

HZ. İBRAHİM ÎLE AZRÂİL Ölüm, ilk bakışta soğuk ve sevimsiz görünür. Ancak gerçek mânâsına bakınca ölümün hiç de soğuk ve kötü şey olmadığını anlamak mümkündür....

Mahzendeki Kanlı Çuval

Lokman Hekim vefatından önce oğlunu çağırıp bir nasihatta bulunmak istemiş. Genç ve tecrübesiz oğul, her ne kadar nasihata ihtiyacı olmadığını belirtmek istemişse de tecrübeli...

Çobanlıktan Sürü Sahipliğine

Hazret-i Ömer'in oğlu Abdullah, hurmalıkta oturmuş, yemek yiyordu. O sırada önünden sürüsüyle geçmekte olan bir çobanı, sofrasına dâvet etti.Çoban yemeğe gelmeyince, ısrarda bulundu.Çaresiz kalan...

Hz Ömer İle İlgili Dini Hikaye

HZ.ÖMER'İN SATIN ALDIĞI SERÇE KUŞUÇocuğun biri yakaladığı bir serçe kuşuyla oynayıp duruyordu. Oradan geçmekte olan Hazret-i Ömer çocuğa sordu:-Küçük bey, bak zavallı kuşun kanatlarından...

Sarhoş İle İlgili Dini Hikaye

HAZRETİ ÖMER İLE SARHOŞ ADAM İslâm’ın ikinci halifesi Hazret-i Ömer, sabahlara kadar sokak sokak gezer, idaresini üzerine aldığı halkın huzur içinde istirahat edip etmediklerini araştırırdı....

Ali’nin Güvercini Dini Hikaye

Küçük Ali yakaladığı güvercini kesmek üzere yere yatırmıştı. Bıçağını çıkarırken güvercin dile gelip yalvardı:- Benim etimden sana bir fayda gelmez. Ama edeceğim nasihattan çok...

Hıdırellez İle İlgili Dini Hikaye

HIDIRELLEZ NEDİR? Çok eski zamanlarda aşın derecede zengin bir hükümdar vardı. Ama oğlu, zenginlikten bıkmış, para ve servette huzur bulamamıştı. Sonunda kendini dine verdi. Hem...

Felaket Haberleri

Acı haberleri vermenin de bir yolu var. İnsana doğrudan doğruya: “Annen öldü” denmez. “Evin yandı” denmez. Böyle acı haberler alıştıra alıştıra verilir.Ne yazık ki...

Kabak İle İlgili Hikaye

CEVİZ AĞACINDA KABAK OLSAYDI İki arkadaş bahçede yürüyorlardı. Biri çok gururluydu. Hiçbir şeyi beğenmez, her şeyde mutlaka bir kusur bulurdu. Öbürü ise alçak gönüllü, sözünü sohbetini...
- Advertisement -

Farklı Konular

Abdurrahman Önül ilahileri Hz Ömer Sözleri

Abdurrahman Önül Hz Ömer ilahi SözleriHele bakın hele bakın hele Ömer’e Düşmana korku salan Ömer’e bakın Elinde kılıç çıkmış meydana Hele bakın hele bakın hele Ömer’e Adalet onda...

AZÎZ (El-Azîz) Anlamı Nedir

1. Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her zaman izzet ve şeref sâhibi. Gâlib, benzeri olmayan, büyük ve küçük her şeyin O'na şiddetle ihtiyâcı...

Ahzab Duası ve Anlamı

Hayatta bazılarımız bazen darlık, sıkıntı, veya zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle Peygamberimizin Hendek savaşında o çetin savaşta ellerini kaldırıp dua ettiği Ahzab...
- Advertisement -

İmanı Metbu Nedir

Îmân-ı Metbû: Meleklerin îmânı. (Bkz. Melek)Melek; erkeklik ve dişilik özelliği olmayan, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, doğmayan, doğurmayan, normal gözle görülmeyen, Allah'ın emirlerine itaat eden yaratıklardır."Melek"...

Rüyada Bale Görmek Ne Anlama Gelir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada bale yaptığınızı veya bale seyrettiğinizi görmek, romantik duygular içinde olmaya ve sevginin karşılığını almaya işarettir.Secdem.net Derleme : Evliliğinizde...

Aşk İnsana Yar Olur Kaside Sözleri

Aşk İnsana Yar Olur ilahi Sözü Âşk insana yâr olur, Mevlâ'yı tezce bulur Aşkın her bir damlası, gönülde ummân olurDost iline yaklaşan, Âlemleri hoş olur Âşk ile...

Rüyada Bulama Görmek Neye İşarettir

Akşam gördüğünüz rüyanızı merak mı ediyorsunuz! Çokmu korktunuz rüyanızın etkisindemisiniz Acaba rüyanız ne anlama geliyor? İşte sizi rahatlatacak dini rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu...

Öz Bolu Bursa Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı ÖZ BOLUTelefon 444 34 14E-Posta BulunamadıOtogar Tel: 0224 261 08 70 – 0224 261 59 14İnternet sitesi : ozbolu.comAdres : BulunamadıÖz Bolu Bursa Şubeleri Telefon Numaraları: Öz Bolu Orhangazi...

Rüyada Katil Görmek

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KATİL: Rüyada katil olmak veya katil görmek iyiye yorulur. Öldürenin ölene yardımı ve iyiliği dokunur.Diyanet Rüya Tabirleri : Rüyanızda bir kimseyi...