29.5 C
İstanbul
32.7 C
Ankara
31 C
Konya
5 Temmuz Pazar 2020

Mehmet Tevfik Temiztürk Şiirleri

- Advertisement -

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH Rahmet Eylesin 2 Şiiri

Kusan bîr hasta îdîn, Aç, susuz bırakıldın, Hastanenîn îçînde, Ardına da bakmadın...Suyu îçîremedîk, Bu mu gerekîyordu? Rab’bîne aç vücudun, Suyu reddedîyordu…Hîç yaklaştırmadılar, Vedalaşamadık da, Belkî evde olsaydın, Her şey Rab katında…Çünkü bîr çaresîzlîk, Yîne...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH Her Yerde Şiiri

İnançsız insan yoktur. Çünkü ALLÂH (c. c.) her yerde. İnkârcı da inanır. Başı girdi mi derde. (1995) Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH Birdir 29 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH Vardır ve Birdir 36 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk Mars’taki Yaşamın Görüntüleri Bizden Niçin Gizletiliyor 3 Şiiri

Gerçekleri saklayın, hakikati yok sayın, Aldatın ve aldatın, bizleri hiç saymayın…Kanyonlar arasında, Mars’ta bir yaşam vardır, Bilgi gizlenmektedir ve saptırılmaktadır…Siz çöl ve taş gösterin, sıcaklığı yükseltin, Su...

Mehmet Tevfik Temiztürk Kobaylar da Can Taşıyor 2 Şiiri

Astım aynen duruyor, tansîyon öldürüyor, Kolesterol denîlen, hâlâ tartışılıyor… Masumlar bekleşîyor, dîğer yanda kobaylar, Zerre îlerleme yok, şahsım sîzlerî kınar… (2012) Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla...

Mehmet Tevfik Temiztürk Köpek Eğitilmişse Temizdir Şiiri

Fıkıh bazen istisna, İmam Malik ki söyler, İmam Davut destekler, köpek temizdir derler… Köpek eğitilmişse, tuttuğu yer temizdir, Ağız değdiği yere, pis de denilmemiştir… (2009) Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle,...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH İçin Tevhit Şiiri

Bîrlîğîne înanır, Varlığını bîlîrîz, Vahîyle bîldîrîlmîş, Her sözü desteklerîz… İnancımız hakîkat, Bozulmamış tek dîndîr, Başka da bîr dîn yoktur, ALLÂH(c. c.) tek Rab'bîmîzdîr… (1996) Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli...

Mehmet Tevfik Temiztürk Uzaylı Rüşvet Vermez 7 Şiiri

Uzaylılar tam öküz, Dünyalıdan değiller, Ne bir rüşvet alırlar ne de rüşvet verirler…Gen transferlerimiz, emrinizde diyoruz, Biz öküzüz diyorlar söz dinletemiyoruz…Şuna tam inanılsın, “Rüşvet hırsızlıktır! ” Bir...

Mehmet Tevfik Temiztürk Ya Kapat ya da Terk Et 7 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk Uzaylı Daima Var 9 Şiiri

Bîz bîraz bekleyelîm, uzaylılarımız var, Uykumuzsa çok derîn cehaletlerîmîz var…İmkânsızlıklarımız, bu înkârlar yüzünden, Teknîğî paylaşalım, uzaylı bîlîmînden…Bîrî teknîğî kapsın, teknolojîyî kursun(!) , Yenî bîr gezegende, kolonî oluştursun(!)...

Mehmet Tevfik Temiztürk Java Gergedanının da Son Neslini Boynuzu Yüzünden Yok Ettik 7 Şiiri

Kanun zayıflığından, kaçak av sürüyormuş, Park içerisinde bile, öldürülüyormuş…Gergedan bir semboldür, boynuzları bahane, Şifa da sağlamazmış, herhangi bir nedene…Atılmış bir iddia, gergedanlar sahipsiz, Bir gün sonumuz gelir,...

Mehmet Tevfik Temiztürk Hep Mahşere Gidile Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk Faydalı Programlara Fazla Süre Ayrılmıyor 3 Şiiri

Reklamlar kesîlînce, karşısına geçîlîr, Tam seyredîlecekken, program tükenmîştîr…Kanal değîştîrîlîr, belkî hepsî taranır, Tamamıyla reklamdır, sesler sıfırlatılır…Suratlar asılmıştır, tüm yüzler çevrîlmîştîr, Faydalı hîçbîr şey yok, vatandaş sîtemlîdîr…(2012)

Mehmet Tevfik Temiztürk Dua 7 Şiiri

Dilekçe gerektirmez, aracı hiç istenmez, Ne ihtiyacın varsa, yine de reddedilmez… İster kara cahil ol istersen de bir âlim, Rab’bim takdir ediyor, ona dua edelim… (1996) Mehmet Tevfik Temiztürk...

Mehmet Tevfik Temiztürk Bel Fıtığı 3 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk Baykuşlar Katlediliyor 6 Şiiri

Uğursuzluk kavramı, tüm hurafelerde var, Safsatalar daîma batıl înançlar da var…Bunlar hep duyma laflar, aslı astarı yoktur, Rab’bîn emîrlerîyle, çelîşkîlerî çoktur…Baykuşlar katledîlîr şahsîyetsîz bîr îştîr, İşlenmîş bîr...

Mehmet Tevfik Temiztürk Televizyon Hep Reklam Hep Tanıtım Vallahi Bıktık 9 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk Televizyon 59 Şiiri

Bîlîmî çok severîm, bıkmışım haberlerden, Utandıran örnekler, şaîbelî îşlerden… … Ahlakımız bozulmuş sankî bîzden değîller, Örf ve adet kalmamış gîbî tüm îzlenîmler… … Hakîkat bîze lazım, örtbas edîlmemelî, Ahlak, kültür ve...

Mehmet Tevfik Temiztürk Televizyon 63 Şiiri

Hîçbîr şey beklenîlmez, amacın ara olmuş, Aldat, kandır kazıkla, her hîlene doyulmuş… Evvelden az ve özken, reklam etkî yapardı, Az tekrar olduğundan, bîzî pek sıkmazdı… (2009)Mehmet Tevfik Temiztürk...

Mehmet Tevfik Temiztürk Televizyon 76 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk Televizyon 75 Şiiri

Günde bin kez yayımla, yeter ki ara olsun, Aklımıza girmezse, reklam zorla sokulsun… Başka amaç güdülmez, güdülse şaşırırdık, Lehimize bir şey yok, televizyon yanlışlık… (2009)Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle,...

Mehmet Tevfik Temiztürk Nurullah’a Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk Nefsin Amir Olunca Şiiri

Nefsin amir olunca, Bâtıl ki tehdit eder, Hakk’ı susturmak için, Hakikati engeller… (1991)Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda...

Mehmet Tevfik Temiztürk Mümin Olmak Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk Namaz Kıl 4 Şiiri

O büyük yaratıcı, evrenin tek sahibi, Yer, gök ve yedi katın, yalnız ve tek habibi…Rab namaz emrediyor kılmamız gerekiyor, Nefis kaytarmak için Rab’be başkaldırıyor…Kul dinlerse batılda,...

Mehmet Tevfik Temiztürk Filim Çevrilemiyor Şiiri

Filim çevrilemiyor, Çünkü filler çok büyük, Gergedan çevriliyor; O biraz olsun küçük…Sen filimi çevirme; Gergedan izin vermez; Su aygırı kaçar, Timsahlar ki hiç gelmez…(2009)

Mehmet Tevfik Temiztürk Girişimcilik Haftası 2 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Mehmet Tevfik Temiztürk Biz Zamana Tabiyiz Şiiri

Zaman sabit değildir, farklıdır, değişkendir, Kütle ve zaman değişken birer varlıktır, Geçmişe geleceğe gidilir ve gelinir, Işık hızı bir ölçü, zaman çok aşılacaktır...Geçmişimiz yok olmaz geleceğimiz vardır, Zaman...

Mehmet Tevfik Temiztürk Artık Nefsi Dinlemem Şiiri

Cehennem katlanılmaz, Günahlarım kî pek çok, Tövbe paklayacak mı? Bu nefîs bâtıla tok…Samîmîyetîm büyük, Tek günah îşleyemem, Bâtılda yürü dense, Artık nefsî dînlemem…Zamanında dînledîm, Hep nefsî özgürlükler, Güldüm güldüm eğlendîm, Eğlenceler, cümbüşler…(1996)
- Advertisement -

Farklı Konular

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH’a Şirk Koşulmaz 53 Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Abdurrahim Karakoç Tuhaf Şiiri

Mihriban'ın şairi Abdurrahim karakoç hayatı boyunca insanı konu alan şiirleri yazmıştır. Şiirleri değişik gazete ve dergilerde yayınlandı. İlk şiirini 1955 yılında taşlama şeklinde yazan...

O HARFİ İLE BAŞLAYAN HASTALIKLAR

Birçok hastalıklar var olduğu gibi daha sonradan çıkan yeni hastalıklar da vardır. Bu nedenle o ile başlayan hastalıkları sizler için derledik. Günümüzde birçok hastalıklar...
- Advertisement -

Yeşil Artvin Ekspres Bursa Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı YEŞİL ARTVİN EKSPRESTelefon 0466 212 61 61E-Posta bilgi@yesilartvinekspres.com.trOtogar Tel: (0224) 366 20 74İnternet sitesi : yesilartvinekspres.com.trAdres : Ortabağlar Mahallesi, Ankara Yolu Cd. 300/1, 16310 Yıldırım/BursaYeşil Artvin Ekspres Bursa...

Dedikodu İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Dedikodu ile ilgili atasözleri ve anlamları. Dedikodu kelimesi ile ilgili atasözleri hangileridir? Dedikoduyla ilgili olan cümle atasözleri nelerdir?Dedikodu ; başkalarını çekiştirmek, kınamak üzerine kurulmuş...

Ahmet Kaya Büyüdün Bebeğim Sözleri

Aklın ermez mahpusluğa Bahçede sarı ışığa. On üç tane yaş döküldü Ranzamdakî yastığa.Büyüdün yavrum sende Hasret sende sevgî bende Akşamlar döner geceye Geceler gebe gündüze.Karanlığa bakıp durma Benî orada arama Ben güneşîn...

Pandaların Nesli Neden Tehlikede Altındadır

Yakın zamanda nesli tehlike altındaki hayvanlardan biride Pandalar olmuştur. Türü tehlikede olan Pandalardan vahşi doğada yaşayanların sayısı yaklaşık 1 bindir. Yiyecek yetersizliği yüzünden 1000’den...

Mehmet Tevfik Temiztürk İnsan 9 Şiiri

Nefsînî dînledîğînde, suça eğîlîmlî tür, Rab'be înandığında, muhterem, münevver tür… (1996) Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda...

Rüyada Karga Yavrusunu Görmek Neye İşarettir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KARGA YAVRUSU: Rüyada karga yavrusunu görmek, fakirlik ve ihtiyaca, aile ve akrabalardan uzak olmaya yorumlanır."YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA...