23.6 C
İstanbul
17.8 C
Ankara
23 C
Konya
29 Eylül Salı 2020

Hadis-i Şerif

- Advertisement -

Peygamberimizin Kıyamet ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyâmet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa hemen o fidanı diksin.” İZAHI Ağaç dikmenin ve mevcutları muhâfaza...

Peygamberimizin Suç ile ilgili Hadisi ve Anlamı

ME ÂLÎ “Yeryüzünde bir ma'sıyet (suç) işlenir de bir kimse o ma'sıyet işlenirken hazır olup da bunu kötü görürse, o kimse orada bulunmamış kimse gibi...

Peygamberimizin İmam ve Namaz ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALİ “Sizden biriniz bir cemâate imam olup namaz kılarsa namazı uzatmasın; çünkü onların içlerinde zayıf vardır, hasta vardır, ihtiyar vardır, acele işi olan vardır. Yalnızca...

Peygamberimizin Huy ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLI “Bir dağın yerinden kaydığını işitirseniz tasdik ediniz, (fakat) bir adamın yaradılış ve tabiatının değiştiğini işitirseniz tasdik etmeyiniz. Çünkü o, yaratıldığı huy üzerine kalır.” İZÂHI Bu hadîs-i...

Peygamberimizin Rüya ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Sizden biriniz, güzel rü’yâ görürse, onu hayra yorsun (kendini sevenlere veya hüsn-i hâl sâhiplerine) söylesin. Fenâ rü’yâ görürse onu hiç yormasın, hem başkasına da...

Peygamberimizin Müslüman Kardeşinin Evi ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALi “Sizden biriniz müslüman kardeşinin evine veya odasına girerse, oradan çıkıncaya kadar ev ve oda sâhibi, onun üzerine emirdir (hâkimdir).” iZAHI Bu hadıs-i şerif, misâfirlik ve ziyâret...

Peygamberimizin Hayır ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Allah bir kuluna hayır murâd ederse onun gönlüne zenginlik ve kalbine takvâ verir. Bir kuluna da şer dilediği vakit fakirliğini iki gözünün önüne getirir. İZÂHI Münâsebet...

Malının Zekatını Ödediğin Vakit Üzerindeki Borcu İfa Etmiş Olursun Hadisin Anlamı

Kur’ân-ı Kerîm’de, müteaddit âyetlerle zekât emrolımmuştur. Zekât, İslâm’ın şartlarından dır ki, dînî bir borçtur. Bu borç ödenince hem Allâh’ın emri yerine getirilmiş, hem de...

Peygamberimizin Kardeş ve Dost ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Bir kişi diğer bir kişiyi kardeş ve (dost) edinirse, onun ismini, babasının ismini ve nereli ve hangi kabileden olduğunu sorsun. Çünkü bu, muhabbet (ve...

Peygamberimizin Sevgi ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALİ “Sizden biri, bir kimseyi seviyorsa (sevgisini) ona haber versin. Çünkü, (çok defa) o da (nefsinde) o duygunun benzerini duyar.” İZÂHI Bu hadîs-i şerif, keyfiyyât-ı nefsiyyeden bir...

Peygamberimizin Komşuluk ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Seni komşuların hayır ve salâh ile medhettikleri vakit, sen hayır ehlinden, fenâlıkla yâd ederlerse sen fenâ ve şer ashâbındansın.” IZÂHI Bu hadîs-i şerifin sebeb-i vürûdunu muhaddisler...

Size Ziyaretçi Gelirse ona İkram Ediniz Hadisin Anlamı

Islâmiyyetin tavsiye ve tâlimleri, insanlar arasındaki kardeşlik ve münâsebeti takviye ve birbirleri arasmda sevgi te‘minine ma'tufdur. Bu hadîs-i şerîfdeki tavsiye de o cümledendir. Ziyârete...

Size Bir Kavmin Kerimi Gelirse Ona İkram Ediniz Hadisin Anlamı

Bir kavmin yâni bir ümmetin veya cemâatin kerîmi, o ümmet veya cemâatin reîsi veya onlar arasmda şeref ve i'tibar sâhibi olan kimsedir. îster bu...

Peygamberimizin İhanet ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALİ “Seni emin ittihaz edene emaneti eda et, sana hiyanet edene sen hainlik etme.” İZAHI Bu hadîs-i şerif mühim iki ahlâk ve nızâm-ı içtimâi esâsım ihtivâ ediyor....

Meddahların (Dalkavukların) Yüzlerine Toprak Saçınız Hadisin Tevsiri

MEÂLİ “Meddâhların (dalkavukların) yüzlerine toprak saçınız.” İZAHI Bâzı kimseler vardır ki, bir menfaat koparmak için şunu bunu, sözlerle veya medhiyeler takdimiyle, onlarda bulunmıyan vasıflarla yüzlerine karşı medhederler....

Peygamberimizin Ahlak ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Allâh katında en sevgiliniz, ahlâkı güzel olan, halk ile geçinenler ve kendisiyle geçinilen, yumuşak huylu olanlardır. Ve Allâh yanında en buğz edilenleriniz de, insanlar...

Peygamberimizin Sevmek ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALİ "Sevdiğin kimseyi sekînet ve ihtiyatla sev; olabilir ki, bir gün sana buğz edici (yâni düşman) olur." İ Z Â H I İnsanlar, pek garib ve muhtelif...

Peygamberimizin Farz ve Sevinç ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Farz ibâdetlerden sonra, Allâh yanında amellerin en sevgilisi (rızâsına muvâfık olanı), müslümanın kalbine sevinç koymaktır.” İ Z Â H I Bu hadîs-i şerif, fezâil-i ahlâkıyyeden en...

Peygamberimizin Sarhoş Eden Maddeler ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLİ “Hamirden (yâni sarhoş eden bütün maddelerden) sakınınız, çünkü o, her şerrin anahtarıdır.” İZAHI Hamir, aklın normal faaliyetini bozan her hangi bir madde demektir. Rakıya, şaraba, kısaca...

Müminin Ferasetinden Sakının Çünkü o Allah’ın Nuruyla Bakar Hadisin Anlamı

Rasulü Ekrem sallahü aleyhi ve sellem’den mealen şöyle bir hadisi şerif rivayet ediliyor. “Müminin ferasetinden sakının!. Çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 16, Suyûtî,...

Z Harfi ile Başlayan Hadisler

Z harfiyle başlayan Hadisi Şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz...

Peygamberimizin Hayvanlar ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALİSöylemeye muktedir olmayan hayvanlar hakkında, Allâh’tan korkunuz; binmeye elverişli olana bininiz, yemeğe yarayanı yeyiniz.”İZAHICenâb-ı Hak, İnsanların faydası için halk ettiği hayvanlan, insanların emirlerine müsahhar...

Y Harfi ile Başlayan Hadisler

Y harfiyle başlayan Hadisi Şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz...

Peygamberimizin Beddua ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Mazlûmun bedduâsından sakın. Çünkü, onun duâsıyle Allah arasında (kabûlüne mâni) bir perde yoktur.” İZAHI Resûl-i Ekrem, Muâz b Ceberi Yemen’e vâli gönderirken ona mazlumun bedduasından sakın....

V Harfi ile Başlayan Hadisler

V harfiyle başlayan Hadisi Şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz...

Peygamberimizin Allah’tan Korkmak ile ilgili Hadisi ve Anlamı

M E A L î “Allâh’tan kork, bildiğin ile amel et (Allâh’ın emirlerine imtisâl, nehiy eylediğinden içtinâb et).” İZAHI Zeyd b. Seleme’den rivâyet olunan bu hadîs-i şerif,...

Ü Harfi ile Başlayan Hadisler

Ü harfiyle Başlayan Hadisi Şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz...

Peygamberimizin Buğz ile ilgili Hadisi ve Anlamı

M E A L İ “Buğz ettiğin kimseye, buğzda ileri gitme, ihtiyatlı ol, bir gün olurda o senin dostun olabilir.” İ Z A H I Müslümanlar...

U Harfi ile Başlayan Hadisler

U harfiyle Başlayan Hadisi Şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz...

Peygamberimizin Boşanma ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALİ “Caiz olan şeylerin, Allâhu Teâlâ indinde en mebğuzu (razı olmadığı) talâk (boşanma) dır.” İZAHI Nikâh, tenâsül ile nev'i beşerin vakt-ı mukaddere kadar devamı için meşrû kılınmış...
- Advertisement -

Farklı Konular

O Harfi ile Başlayan Bitkiler

o harfi ile başlayan bitkilerin isimleri nelerdir. Bilimin şu ana kadar saptadığı bitki türü sayısının ise 390 bin 900′ü aştığı tahmin ediliyor. İnsanların solunum...

Ahmet Aslan Çirtika Sözleri

Stranen Ahmed Aslan çirtika kurdi sözleri Çirtîka bîvêso daê, mı va, sal o kerre Ez aman Çirtıke daê, nêgırotan zerre Dîlegê mı ke Heq ra esto, Nêwerê emegê...

Hz Ebubekir Duası ve Anlamı

Hz Ebubekirin duası birçoklarımıza ilham ve ışık olacak bir nimettir. Hz Ebe Bekir R.a gibi dua etmek onu kendimize örnek almak onun gibi Allaha...
- Advertisement -

Rüyada Bekri Mustafa Görmek Neye İşarettir

Akşam gördüğünüz rüyanızı merak mı ediyorsunuz! Çokmu korktunuz rüyanızın etkisindemisiniz Acaba rüyanız ne anlama geliyor? İşte sizi rahatlatacak dini rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu...

Aksakal Seyahat İstanbul (Avrupa) Firması İletişim Telefon Numarası

Otobüs firmaların dan online otobüs bileti almak içim otogara (aştiye) gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki Otobüs ile bir yerden başka şehre yapacağınız seyahatlerin bilgilerine, firmalarının...

Erzurum Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta 2020

Erzurumda bayram namazı saat kaçta kılınacak ? Ramazan ayının bitimine doğru en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde bayram...

Mukaddes Alem Anlamı Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Aziz Mahmud Hüdayi Müfredat 33

Bilindiği gibi Aziz Mahmud Hüdâyî, “mutasavvıf, âlim, şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu”dur. Asıl adı Mahmûd’dur. Aslen, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin neslinden olup seyyiddir. 1541 yılında...

Abdurrahman Önül Ravza Sözleri

Arınmış bîr ruhla Ravza"ya varsam, Kubbe-î Hadra"yı yakından görsem, Taş ve toprağına yüzümü sürsem: Dîyerek: Dahîlek yâ RasûlallahZîyâret kasdîyle Ulu Server"î Selâm kapısından gîrsem îçerî, Kemâl-î hurmetle varsam îlerî: Dîyerek:...