GÖMSE KÖPRÜSÜ

KARATAYI VAKFİYESÎ’nde medresenin gelirleri arasında vakfedilen şimdi harebesi kalan GÖMSE köyüne yol veren muhteşem bir selçuk köprüsü vardır. Köy ve civarında meskûn ve mâmur yerler yok olduktan sonra bu kemerli ve dokuz gözlü köprü de terkedilmiştir. Seller gözlerden birisini kapatmıştır.

Uzunluğu 29, eni 4 metre olan köprü kaya parçaları üzerine inşa edilmiştir. 6 ncı ve 7 nci gözlerin arası yıkılmıştır. Köprüde eski mimari eserlerin döküntülerinden istifade edilmiştir. Bir çok sütunlar, sütun başlıkları, kabartma resimli ve kitabeli taşlar kullanılmıştır. Köprü eski eserleri de üstünde topiıyan bir müzedir.

Bu köy Başvekâlet arşivinde 399 numarada kayıtlı Kanunî’nin bu defterinde 1 *£0 teklinde yazılmıştır. Öşrünün Çarşamba köprüsünün vakfı olduğu tasrih edil-mıştir. Biz bunu Geni şeklinde okuyoruz.

Birinci gözün altında kitabesi bozulmuş bir taş vardır. Gözün iç tarafında 0,60 X 0,56 metre ebadındaki bir taşta 9 satırlık lâtince bir kitabe buldum. Kitabe çok güzel okunuyor. Dördüncü kemerle üçüncü kemerin arasında 1,10 X 0,63 metre ebadındaki bir taşta bir çardak altında 6 kişilik bir gurup resmini ve kitabe tesbit ettim.

Köprünün karşısında yeni bir han vardır, önünde akant yapraklı büyük ve güzel bir sütun başlığı görülür. Köprünün önündeki harabeler arasında taşlara oyulmuş zahire anbarları vardır. Bu köprünün başında eskiden bir kervansaray bulunduğunu yaşlı Kavak ve Hatunsaray köylülerinden dinledim. Bu köprü HATUNSARAY’la GÖMSE arasındadır. KAVAK köyünde yazlık köy mescidinin dıvarında bulduğumuz 612 H. tarihli kitabenin GÖMSE Kervansarayına ait olduğunu tahmin ediyoruz.

Köprü; KAR ATAYI MEDRESESt’nin inşasından 37 sene evvel yapılmış demektir.

Önceki İçerik1 Gram Toprakta Ne Kadar Mikrop Var
Sonraki İçerikHayale Dayanan Romanları Yazmak Caiz midir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here