KONYA ve Havalisinde Sınanmış Yerler

Eski KONYA’lıların; şefaatları ile şifa umulan, sınanmış bazı ziyaret yerleri vardır. Konya Folklorüile ilgilenenlere faydalı olur ümidiyle aşağıya sıralıyoruz :

1) Akıl hastaları : Bozkırın AVDAN köyündeki tekkeye,

2) Kuduz köpek ısıranlar (Dalayanlar) : Konyanm Gilisira köyü civarındaki ÎLYAS BABA tekkesine,

3) Bağa—Ur hastaları 😕 Beyşehir ile Şeydişehir kazaları arasında bulunan GÖYREKLÎ köyüne,

4) Vaktinde yürümeyen çocuklar : Konyada Sadr-ed-din-i Konevî türbesi civarındaki ÎMAM-I BAĞAVÎ’ye,

5) Yüzünde ve vücudunda sivilce çıkanlar ve kaşınanlar : Konyada Tuzcular içindeki BULGUR DEDE tekkesine,

6) Temregi hastalıkları için : Konyada Aşmalı mescid yanında TEMREVÎ BABA türbesine,

7) Ağrı ve sızı çekenler : Karaman kazasının İBRALA köyündeki tekkeye,

8) Ağzı ve yüzü çarpılanlar : Kadınhanının MÎDANLI köyüne,

9) Tabak hastalerı : Konyada Sırçalı mescid yanındaki TABAKHA-NE’ye,

10) Yarım ağrılılar : Hadim kazasının DEDEM köyüne,

11) Yürek kakkmı hastaları : Konyada ŞEMS Î TEBRÎZÎ türbesine,

12) Isıtmalılar : Konyada Söylemez tekkesi civarında PİREBÎ tekkesine,

13) Yılancık hastaları : SARAYÖNÜ’ndeki tekkeye,

14) Hasta çocukların ölüm kalım durumlarını öğrenmek için : Konyaya bağlı Hocacihan köyündeki MURSAMAN tekkesine,

15) Kızılyel hastaları : Konyada Araplar mahallesinde AKCAMÎ yanındaki bir evde bulunan kuyuya,

16) îstiska ve yorgaca hastaları : Konyada Evdireşe köyü yanında HAŞAN köyüne,

17) Hafagan hastalığına yakalananlar : Konya AKYOKUŞ’taki türbeye,

18) Murad dileyenler : Konyada Meramdaki TAVUS BABA’ya (muradı olursa bu türbeye 1 kilo tuz hediye ederdi.)

19) Südü kaçan anneler : Konyada Dede bahçesi civarındaki SÜT Tek-kesine,

20) Çocuğu olmayanlar : Bozkırın Erdoğan köyü tekkesi veya Konyanm Hatunsarayı yolu üzerinde bulunan ŞEYH HAŞAN Tekkesine,

21) Sanlık hastalan : Bozkır yolu özerinde (SARIKIZ) köyündeki yatara,

22) Karasevdaya tutulanlar : Konyada Lise binası arkasında TAHÎR İLE ZÜHRE tekkesine götürülürler veya giderlerdi.

Yukarda yazılı tekkeler ve buralardaki yatarlara, ocaklardan adamlara adaklar yapılırdı. Ağızlan çarpılanlar ocaktan adama müracaat ederler o da bir pabuçla ağızlarını düzeltirdi. Kuduz köpek ısıranlar da ocaktan olanlann evlerindeki köpek başı ile tedavi edilirlerdi.

Yürek kakkını hastaların göğüslerine, kalblerinin üstüne Şems tekkesinde bir kaşık ile basarlardı.

Mursamana götürülen hasta çocuklar türbenin içine yatırılırmış, uyuması ölümüne, ağlaması yaşamasına delâlet edermiş.

Önceki İçerikİnsan İnsanın Adam Adamın Şeytanıdır İle İlgili Cümle ve Kompozisyon
Sonraki İçerikHasta Olan Kimsenin Dinen Yasak Olan Müzik ve Çalgı Dinlemesi Caiz Midir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here