Akşemseddin’den Öğüt Dolu Sözleri

Asıl adı Şemşeddin bin Hamza’dır. Miladi 1390’da Şam’da doğdu. 7 yaşındayken, babasıyla birlikte Amasya’nın Kavak nahiyesine yerleşti. Ankara’ya gelip Hacı Bayram-ı Veli’yi gördü. İstanbul’un fethinde manevi mimarlık yaptı. Hz. Eyüp Sultan’ın mezarını İslam dünyasma hediye etmiştir. 1459 yılında Göynük’te Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur çevresini aydınlatırlar. Onlar tutunacak dalların bütün bütün kırıldığında kalpleri ve kafaları sözlerin güzelleriyle aydınlatmıştır insanoğlunu. İnsan için faydalı olan bilgi, bilgilerin en üstünüdür, en güzel rehberdir. Bu çalışmamdaki amaç, toplumda ortaya çıkan bozulmanın durulması adına, ‘bir damla’ olabilmektir.

Akşemseddin’in Fatih Sultan Mehmed’e Öğütleri

Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed halvete girmek, için Akşemseddin hazretlerine ısrar eder. O şöyle öğütte bulunur:

“Bu yolda (yani dervişlikte) bir lezzet vardtr ki, bir kere onu tadınca, artık dünya saltanatı gözünden düşer. Hâlbuki sen devlet umurunu (işleri) gereği gibi yapma ve saltanatı layıkıyla yerine getirmeye mecbursun ve bununla gprevlisin. Sen benim halvetime girersen ahvâl-i alem (dünya işleri) bozulur. Sebep olduğum için, ben de Allah’ın gazabtna uğrartm, kısaca senin derviş olman değil hükümdar olman gereklidir. ”

Akşemseddin Hazretleri Göynük’e dönmüştür, Göynükten padişaha şöyle bir mektup gönderir:

“Dünyevi rahat ve cismani lezzete dayanan veya ubrevi rahat ve ruhani lezzete dayanan iki türlü hayat tarzı vardır. Birincisi, İkinciye nazaran değersiz ve geçicidir. Şu halde ona iltifat etme. Esasen peygamberlere, evliyalara, halifelere rahat değil, cefalar ve müşküller nasiptir. Sen de onların yolundasın, nasibinden elem değil, zevk duy. Herhangi bir insan gibi değilsin, memleketin durumu, senin durumuna tabidir. Bedende görülen her şey ruhun eseri olduğu gibi, memlekette ortaya çıkan her şey de senin eserin olacaktır. Çünkü bedene nispet ruh ne ise memlekete nispetle sultanlar aynı şeydir.”


✿ Ben, hürriyeti kulluğa satmam.

✿ Yürü, bir an için mezarlıkta sessizce otur. O söz söyleyip şimdi susmuşları gör! Onların topraklarını bir renkte, bir halde görürsün, ama halleri bir değildir ki…

✿ Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın.

✿ Eyvahlar olsun o kişiye ki kendisi ölür de isyanı kalır!

✿ Kendini noksan gören kişi, olgunlaşmaya 10 atla koşar. Kendini olgun sanan ise bu zannı sebebiyle Allah’a ulaşamaz.

✿ Sende iyi olan ne varsa dostuna onu ver.

✿ Nerede akarsu varsa orada yeşillik vardır. Akan gözyaşının olduğu yere de rahmet gelir.

✿ İçte ki kiri su değil, ancak göz yaşı temizler.

✿ Fakire verilen,daha onun eline geçmeden Allah’a ulaşır.

✿ Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin, karşındakinin anlayabildiği kadardır.

✿ Adalet nedir? / – Ağaçları sulamak. Zulüm nedir/ -dikene su vermek.

✿ Balığa, denizden başkası azaptır.

✿ İyiliği ve ihsanı tamamlamak, başlamaktan daha iyidir.

✿ Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbını görür.

✿ Bir mum, diğerini tutuşturmakla ışığından hiç bir şey kaybetmez.

✿ Bal yiyen, arısından gocunmaz.

✿ Allah ile olduktan sonra, ölüm de ömür de hoştur.

✿ Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.

✿ Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, hiç aramamak demektir.

✿ Nice kişiler vardır ki dizimin dibindedirler, ama benim için sanki Yemen’dedirler. Yemen’ olan niceleri de vardır ki sanki dizimin dibindedirler.

✿ Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim sahipleri, bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.

✿ Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır; gerçek kahraman odur ki önce kendi nefsini yener.

✿ Bazı insanlar vardır ki selam verirler ve selamlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır ki selam verirler ve onların selamından misk kokusu gelir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin