Geçerli Olmayan Bir Tavaftan Sonra sa’y Yapan Kimsenin Ne yapması Gerekir

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Geçerli olmayan bir tavaftan sonra sa’y yapan kimsenin ne yapması gerekir?
Sa’y müstakil bir ibadet değildir. Muteber bir tavaftan sonra yapılmalıdır. Bu itibarla, sa’yin geçerli olmaması durumunda geçerli bir tavaftan sonra yeniden yapılması gerekir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 250; Maverdî, el-Hâvî, IV, 157).

Sa’y’ın Yapılış Şekli

Tavafı bitiren kimse, Makam-ı İbrahim’in arkasında iki rekat namaz kılar ve Hacerül-Esved’i istilam ettikten sonra, Safa kapısından Safa tepesine çıkar. Safa ve Merve tepelerinin en üst noktasına çıkmak sa’y’ın şartlarından değildir.

Ancak, Beytullah’ı görecek kadar yukarı çıkılır. Sa’y esnasında kişinin, adımlarıyla bu iki tepeyi birleştirmesi gerekir. İki tepe arasını tam olarak yürümeyen kimsenin say’ı, bunu tamamlayana kadar yerine getirilmiş olmaz. Sa’y, Safa tepesinden başlar ve yedinci şavt’ın sonunda Merve tepesinde biter. Sa’y’ın dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi şavt olması hakkında icma vardır. Bu say’ı tamamlamayanın sa’y’ı sahih olmaz. Sa’y’ın Safa ile Merve arasında uzanan yol boyunca yapılması gerekir.

Hanefilere göre, tavaftan sonra yapılması, yedi şavta tamamlanması ve bir özür yoksa yürüyerek yapılması ve sa’y’a Safa tepesinden başlanması sa’y’ın vâciblerindendir. Sa’y’a Merve tepesinden başlayan kimsenin ilk şavtı geçersizdir. Sa’y’ın yedi şavt tamamlanıncaya kadar kesintisiz yapılması, sa’y yapan kimsenin temiz olması, iki yeşil sütun arasında remel yapması, tekbir, tehlil, salat ve selam getirmesi, dilediği şeyler için dua etmesi ve her iki tepe üzerinde de Beytullah’a yönelmesi sa’y’ın sünnetlerindendir. Şafiî, Mâliki ve Hanbelîler’de de sa’y’ın yapılış şekli hakkında bir farklılık bulunmamaktadır.

Ancak, sa’y’ın unsurlarının farz, vacib, sünnet, mendup oluşları hakkında değişik ictihadlar söz konusudur (bk. Abdurrahman el-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı, Terc. Hasan Eğe, Ankara 1971, II, 140-143).

Sa’y ederken, iki tepe arasındaki çukur bölgede bulunan iki yeşil sütun arasında koşmak (remel) sünnettir. Umretul-Kaza esnasında Rasûlüllah (s.a.s), sa’y’ederken bu mahalde remel yaparak koşmuştur. Bunun sebebi, etraftaki tepelerden Müslümanları seyreden müşriklere karşı kuvvetli ve zinde görünmek istemesidir (Buhârî, Meğazî, 43). Rasûlüllah (s.a.s) Safa’dan vâdinin ortasına kadar yürüyordu, buradan çıkana kadar da koşuyordu (İbn Hanbel, III, 320, 388; Buhârî, Hac, 63; İbn Mâce, Menâsik, 84).

Rasûlüllah (s.a.s)’in sa’y esnasında koşarken, elbisesinin eteklerinin beline dolandığı ve dizlerinin göründüğü rivayet edilmektedir (İbn Kudame, III, 389). Sa’y esnasında kadınlar remel yapmazlar ve normal şekilde yürürler.

Rasûlüllah (s.a.s)’in sa’y’ı şöyle anlatılmaktadır:

“Rasûlüllah (s.a.s), tavafı bitirip, Makam-ı İbrahim’in arkasında iki rek’at namaz kıldı. Sonra Hacerul-Esved’i istilam etti. Peşinden de Safa kapısından Safa tepesine çıktı. Tepeye yaklaşınca: ‘Şüphesiz ki Safa ile Merve Allah’ın şeairindendir.’ âyetini okudu ve ‘Sa’ye Allah’ın başladığı (âyette) gibi (Safa tepesinden) başlarız.’ diyerek Safa’dan başladı. Kâbe’yi görene kadar Safa tepesinin üstüne çıktı. Sonra tekbir ve tehlil getirerek hamd etti ve peşinden;

‘Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. Mülk O’nundur. Hamd da O’na aittir. O, diriltir ve öldürür. O, her şeye gücü yetendir. Allah’dan başka (tapınmaya layık) hiç bir ilâh yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. O, va’dini yerine getirdi, kuluna zafer verdi ve yalnız başına düşman hiziplerini yenilgiye uğrattı.’

dedi. Bu arada dua etti ve duasını üç defa tekrarladı. Sonra buradan inerek Merve’ye doğru yürüdü. İki tepenin arasındaki vadiye (çukur bölge) inince hızlı bir şekilde yürüdü (remel yaptı). Bu bölgeden çıkınca Merve’ye kadar normal yürüyüşüne devam etti. Merve tepesinin üzerine çıktığında, Safa’da yaptıklarını burada da tekrarladı ve sa’yını (yedinci şavtın sonunda) Merve’de tamamladı.” (İbn Mâce, Menasik, 84; Ayrıca bk. İbn Kudame, a.g.e., III, 385 vd.).

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort eskisehir - mersin eskort - ip stresser -

nightmarestresser.net

-
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - mobil ödeme bozdurma - Kiralık bahis sitesi - vbet giriş