Hac İçin İhrama Girdikten Sonra Hac Menasikinden Hiçbirini Yapmadan Tıraş Olan Kimsenin Ne Yapması Gerekir

Hac için ihrama girdikten sonra hac menâsikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kimsenin ne yapması gerekir?

Hac için ihrama girdikten sonra hac menâsikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kişi, tıraş olmakla ihramdan çıkmış olmaz; ihram yasağı işlemiş olur.

Böyle bir kimse saçının tamamını veya en az dörtte birini tıraş etmişse, dem (koyun veya keçi kesmek); daha azını tıraş etmişse, sadaka-i fıtır gerekir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 579, 580).

Şâfiî mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem, üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir (Nevevî, el-Mecmû‘, VII, 367-368, 371, 376; İbn Kudâme, el-Muğnî, V, 381-382).

Önceki İçerikPeygamberimiz’in Yağmur Duası ve Anlamı
Sonraki İçerikSumaniyyat Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here