İhramda Avlanmak Harem Avını Öldürenin Cezası Nedir

İhramda avlanmanın cezası îhrâm’da olup Harem avını öldüren kişiye, öldürülen hayvanın benzerinden bir hayvanın kesilmesi veyâ değeriyle fakirlere yedirilmesi ya da yedirilecek yiyecek maddesinin avuç sayısınca oruç tutulması lâzım gelir. Daha önce “İhram’a giren kimsenin dikkat edeceği hususlar” başlığı altında ihrama girmek ve Harem-i Şerif’e dahil olmak sebebiyle mükellefe farz kılınan ve yasaklanın meseleleri izaha gayret etmiştik!..
Yüce Allah Azze ve Celle Kur’anı Kerim’de Buyuruyor;

Mâide Suresi 95. Ayet Meali; Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ’be’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

Allah (c.c) bu ayette, ihramlı iken kara avını avlamanın haram olduğuna dair hükmü tekid etmekte ve bu haramı işleyenin cezasını ve keffaretini bildirmektedir.

“Ey iman edenler! ihramlıyken avı öldürmeyin!”

Av Kavramı:

Allah (c.c) bu ayette; “avı öldürmeyin” buyurmuştur. Bu lafız amm (genel) bir lafız olup hem kara hem de deniz avını kapsar. Fakat Allah (c.c) bu ayetteki amm olan hükmü şu ayetle tahsis etmiştir:

“Deniz avı ve onu yemek, size de yolculara da bir faydalanma olarak helal kılındı. Kara avı ise ihramda olduğunuz sürece size haram kılındı.” (Maide: 96)

Alimler, bu ayette geçen “av” lafzından ne kastedildiği konusunda ihtilaf etmişlerdir.

Hanefilere göre; ayette geçen “av”dan kasıt; eti yenilsin veya yenilmesin, bütün yabani hayvanlardır. Çünkü “av” kelimesi; eti yenilsin veya yenilmesin, avlanan hayvanlar manasına gelir.

Şafilere göre; ayette geçen “av”dan kasıt; eti yenilen yabani hayvanlardır. Çünkü Allah (c.c) bu ayetten sonraki ayette:

“Deniz avı ve onu yemek, size de yolculara da bir faydalanma olarak helal kılındı. (Maide: 96) buyurmuştur.

İhramlı kimse karada yaşayan av hayvanı öldürse veya öldürmek isteyen kimseye gösterse ceza lazım gelir. Cezası ise eğer cüsse bakımından benzeri yoksa öldürüldüğü yerdeki kıymeti iki adaletli kimse tarafından tayin edilir. Eğer öldürüldüğü yerde kıymeti yoksa oraya yakın olan yerdeki kıymeti takdir edilir. Bu öldürülen hayvanın kıymeti kurban alacak kadar olursa kurban keser veya miktarınca fakirlere fıtır sadakası dağıtır. Eğer öldürülen hayvanın bedeli fıtır sadakasından az ise onuda sadaka olarak verir veya yerine bir gün oruç tutar. İmamı Azam ve Ebu Yusuf’un kavli budur. Zira Allah’u Teâlâ’nın:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin