Namaz Farzları Nelerdir

Namazın farzları kaç tanedir? Günde beş defa kılınan namazın içinki farzlarını kaçımız ne kadar biliyoruz. Bu makalemizde namazın farzlarından bahsetmeye gayret edeceğiz. Belki bir çoğumuzun namazın içindeki farzları sünnet, sünnetleri’de farz biliyordur. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. Bunları karıştırmamak için ve iyi bir şekilde öğrenmek için lütfen hazırladığımız namazın farzlarını okuyunuz…

Öncelikle bilinmeli ki, Namaz sevgili Peygamberimiz aracılığıyla bizzat Yüce Allah`ımızın bize gönderdiği bir hediyedir. Bu nedenle Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerime’de, “… Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” buyuruyor. (Nisâ; 103) Namaz İslâm’ın en önde gelen şiârıdır. Müslüman ile gayr-i müslimi ayıran alâmet-i fârikâdır. O hâlde namaza ehemmiyet vermek ve ona büyük bir azimle devam etmek lâzımdır. Bunun için Resûlullah, son vasiyetlerinden biri olarak namaz üzerinde ısrarla durmuştur.

Namaz sözcük manası olarak dua demektir. Namaz, Kur’an’da doksandan fazla ayette zikredilir. Namaz, tekbir ile başlayıp, selam ile tamamlanan, kitap, sünnet ve icma ile sabit olan farz bir ibadettir. Ayrıca Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah’a karşı tesbîh, ta’zîm ve şükrün ifadesidir.

Namazın farzları on ikidir. Bunlardan altısı daha namaza başlamadan bulunması gereken farzlar olup şunlardır: Burada zikredeceğimiz farzlardan biri terkedilirse namaz bozulur, o namazı yeniden kılmak vâcib olur.

Terk değil de te’hir edilirse yani yerinden oynatılarak geciktirilirse buna da sehiv secdesi yapmak vâcib olur, namaz sonundaki iki fazla secdeyle hatanın tashihi gerekir.

1) Hadesten temizlenme 2) Necasetten temizlenme, 3) Avret yerini örtmek, 4) Kıbleye yönelmek, 5) Vakit, 6) Niyet. Bunlara, “Namazın şartları” denir.

Diğer altısı da namaza başladıktan sonra bulunması gereken farzlar olup şunlardır: 1) İftitah tekbiri, 2) Kıyam, 3) Kıraat, 4) Rükû, 5) Sücûd, 6) Son oturuşta “et-Tehiyyâtü”yü okuyacak kadar bir süre oturmak. Bunlara da “Namazın rükünleri” denir. Bunlardan başka ta’dîl-i erkân ve namazdan kendi isteği ile çıkmak gibi başka rükünler de vardır.

Terkinden namaz bozulup, te’hirinden sehiv secdesi gereken farzlar şunlardır:

1 – Namaza tekbirle başlamak. “Allahü Ekber” demek.

2 – Bu ilk tekbirden sonra dimdik ayakta durmak. Buna “Kıyam” denir.

3 – Kıyamda dururken Kur’an’dan âyetler okumak. “Fâtiha” yahut zamm-ı sûre okumak.

4 – Sonra rükûa eğilmek. (Sırtı dümdüz tutarak.)

5 – Daha sonra secdeye inip alnı yere koymak.

6 – Namazın sonunda Tahiyyât’ı okuyacak kadar oturmak.

Evet, işte namazımızın temelini teşkil eden farzlar bunlardır. Bu farzlardan biri namazdan çıkarılırsa temelden bir direk yıkılmış olduğundan üzerine bina kurulmaz, namaza devam edilmez. Öyle ise namazımızda:

– İftitah tekbiri, kıyam, kırâat, rükû, secde ve son te-şehhüd oturuşu terkedilemez, ihmale uğrayamaz. Bunlardan birinin terki halinde namaz bozulur, iâdesi gerekir.

Meselâ, bir rekât eksik kılmak bir farzın terkidir, rükûa eğilmeyi unutup hemen secdeye gidilmesi de öyle, namazın en sonunda oturacakken hiç oturmayıp hemen kalkmak da aynıdır. Namazı bozar. Ama kalkınca oturacağını hatırlayan kimse derhal geri dönüp oturursa bu farzın terki değil te’hi-ri olur. Te’hirden ise sadece sehiv secdesi gerekir..

Önceki İçerikKur’anı Kerim’de Fesat veya Fesatçılık ile ilgili Ayetler
Sonraki İçerikİmam Azam’ın Öğüt Dolu Sözleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here