Sabah ve Vitir Namazında Okunan Kunut Duası Nedir?

Kunut Duaları Hakkında Kısa Bilgi vermek gerekirse şafi meshebine göre sabah ve vitir namazlarında okunan bir duadır. Sabah namazının ikinci yani son rekâtinde rükûdan kalktıktan sonra secdeye gitmeden önce , eller kaldırılarak kunut okunur. Tekrar Belirtelim ki sabah namazının farzında kunut okumak şafiiye göre eb’ad sünnettir yani bilerek ya da bilmeyerek terk ederse sehiv secdesi yapmak gerekir. Şafii mezhebinde ramazan ayında vitir namazını cemaat ile kılmak sünnettir. Ayrıca ramazan ayının ikinci yarısında vitrin son rek’atında yani tek olarak kılınan rek’atta şafii kunutunu okumak da sünnettir. Şunu’da belirtelim Hanefilerin okuduğu kunut farklıdır aklınız karşmazsın.

kunut duaları ne zaman okunur: Şafiî ve Hanbelî Mezheplerine göre, sabah namazında, ikinci rekatın rükûsundan doğrulduktan sonra da kunût duası okumak sünnettir, cemaatte seslice okunur; Malikîlere müstehaptır. Hanefi Mezhebi’ne göre ise, olağan zamanlarda sabah namazında kunût okumak mekruhtur. Çünkü Hz.Peygamber (s.a.v) sabah kunûtunu olağanüstü zamanlarda okumuştur. Sabah namazında kunût duasını okuyan Şafiî veya Malikî bir imama uyan Hanefi, susup sessizce bekleyebileceği gibi, içinden kunût duasını da okuyabilir.

Vitir namazının üçüncü rekatinde Kunut Duası okumak, Hanefi Mezhebi’ne göre vaciptir. Diğer üç mezhebe göre, vitir namazında kunût duası okumak sünnettir.

İmam Şafiî ve İmam Mâlik’e göre sabah namazının farzında rükû ile secde arasında kıyam halinde kunut duası okunur. Bu Mâlikîlerde müstehab Şâfiîlerde ise sünnettir.

Ayrıca şunu da belirtmekte fayda vardır:
”…şerre ma kadayte…” denildiğinde eller ters çevrilir aşağıda arapçasının üzerini kırmızı şekilde işaretlemişiz. sonra eski hale getirilir yani bu kısım okunduğunda ellerin içi yere bakacak hale getirilir…
Şafiide kunut duası hanefilerden farklıdır; Şafii mezhebine göre kunut duası budur.

“Allahümmehdina fîmen hedeyte. Ve âfinâ fimen âfeyte. Ve tevellena fimen tevelleyte. Ve bariklena fîma â’tayte. Ve kınâ şerra mâ kadayte. Feinneke takdî velâ yukdâ âleyke. Ve innehu lâ yezillü men vâleyte. Velâ yeizzü men âdeyte. Tebârekte Rabbenâ ve teâleyte. Felekel hamdu âla ma kadayte. Nestağfirüke ve netubu ileyke. Ve sallallahu âla seyyiddina Muhammedin ve âla alihi ve sahbihi ve sellem.”

“Allah’ım, hidayet ettiklerinin yoluna bizi de hidâyet et. Allah’ım, âfiyet ver. Dost edindiklerinle beraber bizi de dost edin. Verdiğin şeyleri bize mübârek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise aslâ aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Allah’ın Rasulü Muhammed’e salat ve selam olsun.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin