26.3 C
İstanbul
24.4 C
Ankara
27 C
Konya
29 Eylül Salı 2020

Şiddetli Rüzgar Estiği Zaman Okunan Dua

- Advertisement -
- Advertisement -

Rüzgar eserken yapılan dualar var mıdır? Evet fırtınalı rüzgar günü için okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Rüzgar esmesi için okunacak duaları derledik. Bu dua okunması iyi ve faydalıdır. Çünkü Rüzgar eserken dua etmek hz Peygamberimiz’den bize gelen bir sünnetir.

Rüzgârın esmesi, durması, fırtına ve kasırgaya dönüşmesi, her şey Allah Teâlâ’nın gücü ve kudreti dahilindedir. Diğer bir söyleyişle rüzgâr Allah’ın emrindedir. Bu sebeple rüzgâra sövmek yasaklanmış ve câiz görülmemiştir. Bunun aksine, rüzgârların esmesi ve rahmetler getirmesi Allah’a hamd ve şükredilmesine, bazı kere felâketler getirmesi de Allah’a tövbe edilmesine ve ibret alınmasına vesile kılınmalıdır.

Ebû Münzir Übey İbni Kâ’b radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Rüzgâra sövmeyiniz. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgâr gördüğünüzde:

TÜRKÇE OKUNUŞU
Allahümme innâ nes’elüke min hayri hêzihi’r-rîhi ve hayri mâ fîhâ ve hayri mâ ümirat bihi. Ve neûzü bike min şerri hêzihi’r-rîhi ve şerri mâ ümirat bihi:

TÜRKÇE ANLAMI
Allah’ım! Senden bu rüzgârın hayrını, onun içinde olanların hayrını ve emrolunduğu şeyin hayrını isteriz. Bu rüzgârın şerrinden, içinde bulunanların şerrinden ve emrolunduğu şeyin şerrinden sana sığınırız, deyiniz.”

Bazı rüzgârlar fırtına ve kasırga şeklindedir; evleri yıkar, ağaçları söker, insanları önüne katıp sürükler veya helâk eder; bu da bir azâb ve cezalandırmadır. Nitekim Hz. Âişe yukarıdaki rivayetinin devamında şöyle der: “Hava bulutlandığı vakit Hz. Peygamber’in yüzünün rengi değişir, yerinde duramayıp içeri girer dışarı çıkar, öteye beriye gider gelirdi. Yağmur yağdığı vakit ise rengi açılırdı. Ben bunu onun yüzünden anlardım. Kendisine sebebini sorduğumda:

“Yâ Âişe! Belki bu bulut Âd kavminin dediği gibi bir azâb olur” derdi. Bu durum Kur’an’da şöyle anlatılır: “Nihayet onu, vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce: Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır! O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azâb bulunan bir rüzgârdır!” [Ahkâf sûresi (46), 24].

Âd kavminin “sarsar” denilen rüzgâr ile helâk olduğu Kur’an’da açıklanmıştır: “Biz onlara dünya hayatında zillet azâbını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk, kasıp kavuran bir rüzgâr gönderdik. Âhiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez” [Fussilet sûresi (41), 16].

Uğursuz günlerden maksat, gönderilen şiddetli fırtınanın ardı arkası kesilmeden devam ettiği ve bu yüzden kavmin helâk olduğu günlerdir. Yoksa günlerin bizzat kendisinde bir uğursuzluk yoktur. Sahih rivayetlerde bildirildiğine göre bu rüzgâr yedi gece sekiz gün aralıksız olarak esmiştir.

Hûd aleyhisselâm ile kendisine iman edenler rüzgârın girmediği bir kuytuya sığınmışlar, kendilerine o rüzgârın ancak serinlik ve ferahlık verecek kadarı geliyormuş. Konuyla ilgili bir başka âyet de şöyledir: “Âd kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler” [Hakka sûresi (69), 6].

Rüzgârın sekiz çeşidi olduğu söylenir. Bunlardan dördü rahmet, dördü de azap içindir. Rahmet için olanlar: Nâşirât, zâriyât, mürselât ve mübeşşirâttır. Azap için olanlar ise: Âsıf, kâsıf, sarsar ve akîmdir. Azap için olanlardan ilk ikisi denizde, diğer ikisi de karada eser. (Bk. Aliyyü’l-Kârî, Mirkât, III, 626).

Bir şey hem rahmet hem azap olur mu şeklinde bir soru akla gelebilir. Allah Teâlâ, çeşitli şeyleri rahmetine ve azâbına vesile kılmıştır. Rüzgâr da bu vesilelerden biridir. Bazı kere zâlim bir toplum için azâb, mü’min bir toplum için rahmet olmaktadır. Nitekim Cenâb-ı Hak, “Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” [En’âm sûresi (6), 45] buyurarak, bazı kere ibret olmak üzere zâlim bir toplumun, bir milletin veya bir ırkın kökünü kuruttuğunu beyan buyurur. Bunu gören başkaları onların halini ve başlarına geleni görerek, kendilerinin kurtulmaları sebebiyle Allah’a hamd eder ve hallerini düzeltirler.

Rüzgâra sövmek değil, Peygamber Efendimiz’in duasında açıklandığı gibi, onun da hayırlısını istemek ve azap getireninden Allah’a sığınmak, O’ndan gelen her şeyi hamdin, şükrün, tövbe ve istiğfarın vesilesi saymak bir mü’mine yaraşan ve yakışan davranışlardır.

Hadislerden Öğrendiklerimiz

1. Rüzgâra sövmek câiz değildir. Çünkü rüzgâr Allah’ın emrindedir.

2. Rahmet vesilesi olan rüzgârlar olduğu gibi, azâb ve helâk vesilesi olan rüzgârlar da vardır.

3. Geçmiş kavimlerden bazıları azâb rüzgârları ile helâk olmuşlardır.

4. Cenâb-ı Hak’tan rüzgârın hayırlısını istemek, felâket getireninden ise Allah’a sığınmak gerekir.

5. Rüzgâr esmesi, gök gürlemesi, şimşek çakması ve benzerleri gibi Allah’ın emrinde olan olaylar esnasında dua etmek müstehaptır.

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Euzü Nedir

E'ÛZÜ: E'ûzübillâhimineşşeytânirracîm sözü. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: (Ey Habîbim!) Kur'ân-ı kerîm okuyacağın zaman E'ûzü... söyle (Nahl sûresi: 98) Kur'ân-ı kerîme saygı göstermek, E'ûzü okuyarak başlamakla...

Mevlana Felsefe – Felsefeci ile ilgili Sözleri

Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur çevresini aydınlatırlar. Cevherlerin usta ellerde yetişmesi, değerinin ortaya çıkması için...
- Advertisement -

Lider Adana Seyahat Balıkesir Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı LİDER ADANA SEYAHATTelefon 444 44 01E-Posta BulunamadıOtogar Tel: 0530 037 11 10İnternet sitesi : lideradana.com.trAdres : Yeni Otobüs Terminali D:135, Balıkesir Merkez, BalıkesirLider Adana Balıkesir Telefon Numaraları: Lider Adana...

Bil ki, âlemin Pâdişâhı Allah”dır

HÂLİN NİCEDİR? Vaktiyle gönlü aydın bir adam vardı... Âdeta gönlünde hikmet pınarları çağlardı. Bir gece rüyasında Sultan Mahmud"u gördü... Câm dudağına gelmiş bir halde dedi...

Mehmet Tevfik Temiztürk İki Satır Duan Yetmez Şiiri

Rab’bi dinlememişsin, tevhide uymamışsın, Hakikat üzerinde, faydalı olmamışsın…İşlerin rast gitmiyor, batılın içindesin, Merhamet duygun zayıf, Hak’tan yana değilsin…Eksiklerini düzelt, bir samimiyet takın, Şartların uygun değil, haramlardan da...

Ahmet Yesevi Hikmet – 81 Şiiri

HİKMET-81 Didâr üçün cânnı kurbân kılmagunça İsmâil dek didâr ârzu kılmang dostlar Cândın keçip tarikatga kirmegünçe Aşıkmen dep yalğan davâ kılmang dostlar Aşıklık uluğ dava kılsang munı Mihnet birle sınar...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here