Unutma veya Bilgisizlik Sebebiyle İhram Yasaklarını İhlal Etmenin Hükmü Nedir

“Unutma veya bilgisizlik sebebiyle ihlal edilen ihram yasaklarının ceza gerektirip gerektirmediği mezhepler arasında ihtilaf konusudur.

Hanefî ve Mâlikîler, gerek unutarak gerek bilgisizliği sebebiyle ihram yasağını işleyen kişiye ceza gerekeceğini ifade etmişlerdir. (Sahnûn, el-Müdevvene, 1/442, 463; Mevsılî, İhtiyâr, 1/232; Sâvî, Bulğatü’s-sâlik, 2/91; (İbn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, 2/543).

Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise avlanma, saç ve tırnak kesme gibi yok etme (itlaf) türü yasaklarda unutma ve bilgisizlik mazeret sayılmaz. Buna mukabil elbise giyme, koku sürünme gibi yararlanma (tereffüh) türü yasaklarda ise bu durumlar mazeret kabul edilir.

Bu iki mezhebe göre ihramlı kişi, unuttuğu veya hükmünü bilmediği için elbise giyinir ya da koku sürünürse ceza ödemesi gerekmez (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/435-436; el-Kâfî, 1/496-497; Kalyûbî, Haşiye, 2/168-171).”

Önceki İçerikPeygamberimizin Tüm Duaları Kapsayan Duası
Sonraki İçerikTekaddum u Vefat Ne Demek

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here