Meclisler Emniyetle in’ikad eder Hadisi Şerifin Anlamı

Bu hadîs-i şerif, sır muhâfazası hakkındadır. HV»rhgnp bir meclisde günah ve hâinlik teşkil etmeyen sözler sır olarak muhâfasa, olunmak iktizâ eder. Meclis dağıldıktan sonra, söz sahibinin rızâsı olmadıkça kimseye ifşâ olunmaz. Sırrın ifşâsı haramdır.

Sözlerin sır olduğu, mâhiyetinden ve söyleyenin tavır ve hareketinden anlaşılır; bir sözü söylerken etrâfına bakan kimsenin, sözünün başkalarına söylenmesine rızâsı yok demektir. Binâenaleyh, bu kabil sözler de muhâfaza edilip kimseye açılmamalıdır.

Sır muhâfazasma dâir, başka başka lâfızlarla hadıs-i şerifler vardır. Gizli kalması gereken her hususda hüküm böyledir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here