Peygamberimizin Hamd ve Şükür İle İlgili Hadisleri

Hamd ve şükür ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamber (s.a.s.) Efendimizin hamd ve şükür ile ilgili hadisleri.

Peygamberi efendimiz Hz Muhammed (s.a.v.) Hamd ve şükür ile ilgili hadis-i şerifleri…

Ebû Ümâme’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.), sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

“En güzel ve mübarek övgülerle Allah’a çokça hamd ederiz. Rabbimiz, biz daima senin nimetine muhtacız.” (Buhârî, Et’ime, 54)


Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir:

“Allah Resûlü, hoşuna giden bir şey gördüğünde, ‘Hamdolsun Allah’a ki yararlı şeyler O’nun nimetiyle tamamlanır.’ der; hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğündeyse, ‘Her hâlükârda Allah’a hamdolsun.’ derdi.” (İbn Mâce, Edeb, 55)


Câbir b. Abdullah’ın (r.a.) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimseye bir nimet verilir de onu (hayırla yâd ederek) dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu (kimseye söylemeyerek) gizlerse, ona nankörlük etmiş olur.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 11)


Ebû Hüreyre’nin (r.a.) anlattığına göre, Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.” (Tirmizî, Birr, 35)


İbn Ömer’den (r.a.) nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Allah adına sizden bir şey isteyene verin, sizi davet edene icabet edin, size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız, onun için dua edin.” (İbn Hanbel, II, 96)


Ebû Hüreyre’nin (r.a.) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Yediklerine (karşılık) şükreden kimse, sabrederek oruç tutan kimse gibidir.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 43; İbn Mâce, Sıyâm, 55)


Enes b. Mâlik (r.a.), Allah Resûlü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden (Elhamdülillâh demesinden) veya bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur.” (Müslim, Zikir, 89)


Ebû Zer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her bir tesbih (Sübhanallah) sadaka, her hamd (Elhamdülillah) sadaka, her tehlil (Lâ ilâhe illâllah) sadaka, her tekbir (Allahu ekber) sadakadır. İyiliği) emredip kötülükten sakındırmak da sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekât namaz bunların yerini tutar.” (Müslim, Müsâfirîn, 84)


Ebû Mâlik el-Eşârî’den (r.a.) nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Temizlik imanın yarısıdır. ‘Elhamdülillâh’ (Allah’a hamdolsun) sözü (kulun amelleri tartılırken) teraziyi doldurur. ‘Sübhanallah’ (Allah ne yücedir!) ve ‘Elhamdülillâh’ sözleri göklerle yer arasını doldururlar.” (Müslim, Tahâret, 1)


Hz. Enes’ten (r.a.) nakledildiğine göre Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın verdiği nimet karşısında kulun “Elhamdülillâh” diyerek hamdetmesi, o nimetten daha da değerlidir.” (İbn Mâce, Edeb, 55)


Ebû Hüreyre’nin (r.a.) naklettiğine göre, Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Allah’a hamd ile başlanılmayan her önemli iş noksandır, bereketsizdir.” (İbn Mâce, Nikâh, 19)

Önceki İçerikSikatun Sebtun Ne Demetir
Sonraki İçerikFatiha Suresi 2. Ayet Tefsiri Meali ve Arapça Yazılışı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here